สพป.สท.๒. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอรวมทั้งสิ้นอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.(รวม)ห้อง(รวม)นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)
640200031064620243 บ้านห้วยติ่งดงคู่ศรีสัชนาลัย80910191712637171911518181546--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200041064620215 บ้านหนองบัวท่าชัยศรีสัชนาลัย528--51611121116151419161416--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200051064620245 บ้านศาลาไก่ฟุบท่าชัยศรีสัชนาลัย289511151113211141414121176--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200061064620237 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัย429315141123516141715131306--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200071064620238 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัย538--3161928151815110181446--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200091064620240 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัย247--21315221--31314171195--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200111064620235 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
บ้านแก่งศรีสัชนาลัย144--3141723141--------72--------1เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200141064620197 วัดภูนกบ้านตึกศรีสัชนาลัย488--3141729141415181111416--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200151064620198 บ้านนาต้นจั่นบ้านตึกศรีสัชนาลัย677----101101916181121101121576--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200161064620199 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
บ้านตึกศรีสัชนาลัย124------------11314141124---------เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200181064620201 บ้านดงย่าปาบ้านตึกศรีสัชนาลัย668--41111152811311111112161516--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200191064620202 บ้านแม่คุบ้านตึกศรีสัชนาลัย617----3131711416112181111586--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200201064620203 บ้านห้วยตมบ้านตึกศรีสัชนาลัย488--7131102817171514171386--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200211064620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ป่างิ้วศรีสัชนาลัย267----3131314131616111236--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200221064620220 บ้านแม่รากป่างิ้วศรีสัชนาลัย368--113142515151815141326--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200231064620221 บ้านทุ่งพล้อป่างิ้วศรีสัชนาลัย848--815113212151181151101111716--------7ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200241064620222 บ้านดอยไก่เขี่ยป่างิ้วศรีสัชนาลัย418--10171172413161512141246--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200251064620223 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ป่างิ้วศรีสัชนาลัย54------------2111111154--------1เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200271064620224 บ้านแม่สำแม่สำศรีสัชนาลัย358--115162615141514151296--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200301064620227 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัย4093111131173613121413151236--------1ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200321064620233 แม่สานสามัคคีแม่สำศรีสัชนาลัย288--212142414141316131246--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200331064620229 บ้านปากสานแม่สำศรีสัชนาลัย588--4151925191919161111496--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200361064620232 บ้านแม่สานแม่สำศรีสัชนาลัย488--3141726191121512171416--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200371064620195 บ้านแม่ฮู้แม่สินศรีสัชนาลัย4483141711432141--1118151305--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200381064620191 บ้านปางสาแม่สินศรีสัชนาลัย66951617118391131717121101486--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200391064620192 บ้านโป่งตีนตั่งแม่สินศรีสัชนาลัย77971619122341141911417171556--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200411064620194 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย7181131611038141--101221171615--------8ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200431064620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)แม่สินศรีสัชนาลัย5195121101173319141817131346--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200451064620189 บ้านสะท้อแม่สินศรีสัชนาลัย538--41418261315181121111456--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200491064620212 หมอนสูงประชาสรรค์ท่าชัยศรีสัชนาลัย508--312152618191915181456--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200501064620213 บ้านวังยายมากท่าชัยศรีสัชนาลัย368--216182716151512131286--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200531064620250 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย409315121103313161415191306--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200551064620252 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย299311161103512111314141196--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200581064620247 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัย79981517120311191818114191596--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200601064620209 บ้านดงยางหนองอ้อศรีสัชนาลัย6098151111438171131419151466--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200611064620207 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัย255----------4141816131255--------2เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200621064620208 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
หนองอ้อศรีสัชนาลัย226----11115131--416131215--------2เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200631064620204 หนองอ้อบำเพ็ญหนองอ้อศรีสัชนาลัย858--21911129112115117112191746--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200641064620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
หนองอ้อศรีสัชนาลัย--------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200651064620206 วัดเกาะน้อยหนองอ้อศรีสัชนาลัย69961516117391811118161101526--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200711064620265 บ้านหนองยาวเกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง658--715112271101711416191536--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200721064620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง9211--51711227191817141413961711211214139ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200771064620268 บ้านเตว็ดกลางทับผึ้งศรีสำโรง838--131101232911117111191131606--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200781064620269 วัดศรีสังวรทับผึ้งศรีสำโรง788--61171232101911011017191556--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200801064620271 บ้านทับผึ้งทับผึ้งศรีสำโรง818--1211112321519191818191586--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200841064620295 บ้านโซกเปือยนาขุนไกรศรีสำโรง428--11151162311151812171266--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200851064620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)นาขุนไกรศรีสำโรง729511115121361111817110191516--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200861064620297 บ้านนาขุนไกรนาขุนไกรศรีสำโรง4496171311631013121316141286--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200881064620299 บ้านวังสมบูรณ์นาขุนไกรศรีสำโรง70951819122361111411514181486--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200901064620288 บ้านปากคลองแดนบ้านซ่านศรีสำโรง287----1111513121315191276--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200911064620279 บ้านนาบ้านนาศรีสำโรง428--5151102913151517131326--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200951064620286 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
บ้านไร่ศรีสำโรง175----4141--61313111--134---------เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200981064620293 บ้านวังไฟไหม้ราวต้นจันทร์ศรีสำโรง6396171311638151918161111476--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201001064620276 บ้านวังทองวังทองศรีสำโรง628--1011212228171911015111406--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201031064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรง11511--4171112131111111911911017361311117131311ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201041064620275 บ้านโคกกะทือวังใหญ่ศรีสำโรง348--313162214161615151286--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201051064620273 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
วังใหญ่ศรีสำโรง31----------------31--31---------เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201071064620278 ประชาอุทิศวัดเกาะศรีสำโรง238--312152312111214161186--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201081064620283 บ้านสันติพิทยาคารวัดเกาะศรีสำโรง4382151--72518111717181366--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201091064620281 บ้านหนองแหนวัดเกาะศรีสำโรง419513131113616171414131306--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201101064620282 วัดเกาะวัดเกาะศรีสำโรง5693151311135181617161131456--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201111064620256 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรง11011--9114123261718191811315161411319136314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201131064620255 วัดบ้านกรุสามเรือนศรีสำโรง998--11111122210191111161121191776--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201151064620327 วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลก938--91711627114171171151171776--------8ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201161064620334 วัดกรงทองคลองกระจงสวรรคโลก468--414182418141718171386--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201181064620309 บ้านไผ่ตะล่อมคลองยางสวรรคโลก459313131931141417111191366--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201191064620305 ชุมชนบ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลก379212171113515131318121266--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201201064620306 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลก9711--319112212111112161617154610111110131312ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201221064620336 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
ท่าทองสวรรคโลก458--6141102717161615141356--------2เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201241064620340 บ้านหนองป่าตอท่าทองสวรรคโลก548--714111211191215111151436--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201281064620325 บ้านเขาทองนาทุ่งสวรรคโลก1028--111141252111101161131171101776--------7ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201351064620342 บ้านไม้งามปากน้ำสวรรคโลก548--814112261711013141121426--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201361064620300 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ป่ากุมเกาะสวรรคโลก95----------111121213195--------1เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201371064620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ป่ากุมเกาะสวรรคโลก41821217111351418151--81305--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201381064620310 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลก11011--8111119211110114181811016169111110130310ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201391064620316 วัดคุ้งยางป่ากุมเกาะสวรรคโลก538--51711228161714110161416--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201401064620311 บ้านใหม่โพธิ์งามป่ากุมเกาะสวรรคโลก1128--111131242201121151131151131886--------7ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201411064620314 บ้านนาพงป่ากุมเกาะสวรรคโลก798--111611725191141101101141626--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201431064620322 บ้านคลองแห้งเมืองบางขลังสวรรคโลก458--7191162412161718121296--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201441064620323 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
เมืองบางขลังสวรรคโลก147--1111224111--312121125--------1เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201461064620326 บ้านวัดโบสถ์เมืองบางขลังสวรรคโลก478--6171132617151414181346--------1ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201481064620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลก4199110191283113121114121136--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201511064620333 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
ย่านยาวสวรรคโลก52----------------312152--------1เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201541064620331 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลก379316151143214111913141236--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201581064620320 วัดป่าถ่อนหนองกลับสวรรคโลก276--912111211----517131164--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201591064620346 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนคร83931611112031318110181111131636--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201601064620347 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนคร10893111114128318119191111101131806--------9ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201611064620349 วัดศิริบูรณารามคลองมะพลับศรีนคร468--9141132515191412181336--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201621064620350 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับศรีนคร105----21214111--1121--84--------1เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201641064620355 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนคร419415121113312151419171306--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201651064620356 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนคร429414151133816131614121296--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201661064620357 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนคร59931718118381101111314151416--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201671064620352 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนคร116913118115146312151151161121101706--------6ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201681064620354 วัดบ้านคลองน้ำขุมศรีนคร548--51151202512171815171346--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201701064620345 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนคร549415151143715171818151406--------2ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201711064620353 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนคร40851613114361--51516141265--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201741064620130 บ้านหัวฝายกลางดงทุ่งเสลี่ยม768--10113123211191919110151536--------5ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201751064620131 บ้านโป่งฝางกลางดงทุ่งเสลี่ยม668--141712126191818110141456--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201761064620132 เชิงผากลางดงทุ่งเสลี่ยม728--10115125212151817110151476--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201771064620133 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
กลางดงทุ่งเสลี่ยม247----4141112151615111206--------1เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201781064620134 บ้านแม่ทุเลาในกลางดงทุ่งเสลี่ยม4692141411034161411013191366--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201791064620135 บ้านหนองผักบุ้งกลางดงทุ่งเสลี่ยม588--12181202819161515151386--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201811064620137 บ้านห้วยเจริญกลางดงทุ่งเสลี่ยม479813161173215171516151306--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201851064620147 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม528--41519241516131131121436--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201861064620148 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม788--9112121251131918113191576--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201911064620153 บ้านแม่ทุเลาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม998--15112127211191121161141101726--------8ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201921064620154 บ้านคลองสำราญไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม568--41811225181416171141446--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201931064620155 บ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม528--8141122316161818191406--------3ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201941064620156 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม11511--91911821411111011311011016866111112129313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201951064620157 บ้านหนองหมื่นชัยไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม678--9191182101711212111171496--------4ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201991064620141 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม116--21--21111121--411195--------1เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT