สพป.สท.๒. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอรวมทั้งสิ้นอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.(รวม)ห้อง(รวม)นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)
640200011064620241 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัย20611--31221252201161161251201251122627121111159313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200021064620242 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัย15411--51318218117118110120116199616113118147315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200081064620239 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัย27311--331191522231191311241301191146624123128175317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200121064620236 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัย25611--161181342331331341151181271160614132116162315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัย1391231101141273101711011012116155616117124157313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัย2161215115119149310117120116120116199620123125168315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200401064620193 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัย16911--15113128216117117122113116110161711419140313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200421064620186 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัย27613--1911913821512112712712612111376211342462101515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200441064620188 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัย16511--9111120218110115115121118197610123115148314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200461064620190 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัย30011--2011613622512412812113612611606421381241104313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200471064620210 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย33714161201221583271231371432412351206823127123173319ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200481064620211 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย1881241101141283161191161131141231101621121117159314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200591064620246 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัย35313--311281592321301291311452422209832123130185317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200721064620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง9711--4141826181811219161496812111114039ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200761064620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรง12811--17114131281121518110112155615117110142310ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200871064620298 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรง14711--711211921411119111118110173623113119155315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200891064620287 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรง22911--121221342161201191161231281122628125120173314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200991064620292 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรง14811--1411112521111411117111118172620114117151314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201031064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรง11111--61511127115110111181181696131919131311ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201111064620256 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรง10411--61811421116171811018150616113111140314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201201064620306 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลก8911--8151132711018113151715066110110126312ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201261064620317 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลก22011--151261412171201251221291211134617113115145315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201331064620343 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลก14611--11181192181161111191131191966818115131315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201341064620341 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลก22211--171121292171161181251311221129619124121164314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201381064620310 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลก9811--91811721111111211118181616317110120310ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201421064620321 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลก13411--11151162101141141151211141886121919130313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลก164121411711214331411911211911211318967114111132315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201631064620351 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนคร25111--111201312251251221161151181121635143121199314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201721064620348 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนคร1319--------9117118112116116188615118110143311ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201731064620129 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยม18711--16120136217111120115117111191616124120160315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201801064620136 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยม17511--111151262151181101131211251102611119117147314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201831064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม29814--181332513361291402422331301210812114111137316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201871064620149 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม22411--211221432161191341181191311137614120110144315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201941064620156 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม12011--111111222101151131121131111746815111124313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201981064620140 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม21511--141251392141131231121241281114619117126162314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT