สพป.สท.๒. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640200011064620241 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2521226593206111913ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200021064620242 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง82996473154111415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200081064620239 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5221466753273112517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200121064620236 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3421606623256112315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม273556573139121213ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม493996683216121815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200401064620193 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน2821016403169111513ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200421064620186 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน38213761015276132115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200441064620188 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน202976483165111514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200461064620190 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัยแม่สิน36216061043300112713ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200471064620210 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท5832068733337142419ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200481064620211 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท2831016593188121614ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200591064620246 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5922098853353132717ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200721064620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงยมนา82496403971199ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200761064620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรงยมนา312556423128111210ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200871064620298 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร192736553147111315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200891064620287 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า3421226733229112114ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200991064620292 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรงนาขุนไกร252726513148111314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201031064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรงเบญจมาศ112696313111111011ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201111064620256 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรงเบญจมาศ14250640310411914ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201201064620306 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1325062638911812ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201261064620317 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลกเมืองพระร่วง4121346453220112015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201331064620343 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี192966313146111315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201341064620341 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี2921296643222112014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201381064620310 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง1726162039811910ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201421064620321 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลกเมืองพระร่วง162886303134111213ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี433896323164121415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201631064620351 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนครศรีนคร3121216993251112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201721064620348 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนครศรีนคร--88643313191511ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201731064620129 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง362916603187111715ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201801064620136 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดง2621026473175111614ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201831064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว5132108373298142116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201871064620149 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม4321376443224112015ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201941064620156 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม222746243120111113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201981064620140 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3921146623215112014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3