สพป.สท.๒. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอรวมทั้งสิ้นอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.(รวม)ห้อง(รวม)นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)
640200011064620241 บ้านดงคู่ดงคู่ศรีสัชนาลัย22711--121131252161181281211251331141620111130161313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200021064620242 บ้านห้วยไคร้ดงคู่ศรีสัชนาลัย15711--31619217117110117115120196615117120152315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200081064620239 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัย25811--18123141224129122127123125115062813217167317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200121064620236 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัย27011--161331492311341151201261241150632116123171315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัย15712101161131393101911214115116166618113121152313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัย22612131181121433181191181211151271118621130114165315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200401064620193 บ้านสุเม่นแม่สินศรีสัชนาลัย17511--141171312171171221131161241109615110110135313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200421064620186 บ้านแม่เทินแม่สินศรีสัชนาลัย27613--1711613322112612512711912111396321372352104515ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200441064620188 บ้านห้วยโป้แม่สินศรีสัชนาลัย16911--811912721111311512211818187624116115155314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200461064620190 บ้านผาเวียงแม่สินศรีสัชนาลัย29911--1512213722612512213212612911606341371311102313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200471064620210 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย3371491191211493231371412412351351212827127122176319ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200481064620211 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัย183125111116132318116112113122117198622117114153314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200591064620246 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัย38014--3113416523113113514623923112138251321452102417ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640200721064620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรง9211--51711227191817141413961711211214139ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200761064620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ทับผึ้งศรีสำโรง12211--1518123213171911011119159613112115140310ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200871064620298 บ้านวังพิกุลนาขุนไกรศรีสำโรง14911--1211312521117110120110117175614120115149315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200891064620287 บ้านซ่านบ้านซ่านศรีสำโรง24511--251171422221191181231281291139625122117164314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200991064620292 บ้านท่ามักกะสังราวต้นจันทร์ศรีสำโรง14711--111111222131101711112019170614119122155314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201031064620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)วังลึกศรีสำโรง11511--4171112131111111911911017361311117131311ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201111064620256 เทวัญอำนวยวิทย์สามเรือนศรีสำโรง11011--9114123261718191811315161411319136314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201201064620306 บ้านวังแร่คลองยางสวรรคโลก9711--319112212111112161617154610111110131312ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201261064620317 บ้านดงไทยวิทยานาทุ่งสวรรคโลก22811--241161402201251211311221221141615118114147315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201331064620343 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลก14811--711712421411211811211911218768116113137315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201341064620341 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลก23911--101201302161191241331221231137628124120172314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201381064620310 บ้านป่ากุมเกาะป่ากุมเกาะสวรรคโลก11011--8111119211110114181811016169111110130310ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201421064620321 บ้านขอนซุงเมืองบางขลังสวรรคโลก12511--5110115217114114119113181856101619125313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลก158121219113134318111116113113112183615112114141315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201631064620351 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนคร24411--131211342241191161151161221112637127134198314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201721064620348 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนคร1379--------17117112116118116196618112111141311ปกติประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201731064620129 บ้านกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยม20611--19117136211121115115111123196626119129174315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201801064620136 บ้านบึงบอนกลางดงทุ่งเสลี่ยม18711--171161332171111131211261161104618121111150314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201831064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม33112--371321692321391412351321351214718116114148316ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640201871064620149 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม24011--231171402221341221211301171146627113114154315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201941064620156 บ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยม11511--91911821411111011311011016866111112129313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201981064620140 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยม20311--201141342131201121221251251117613123116152314ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT