สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640200061064620237 บ้านลำโชคบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร123306--42953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200071064620238 บ้านป่าคาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร92446--53875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200081064620239 บ้านแม่ท่าแพบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4121506673258112315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200091064620240 บ้านห้วยหยวกบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร52195--24734ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200101064620234 บ้านแก่งบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3421356--16982111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200111064620235 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7272--14441เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200121064620236 บ้านปากคะยางบ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4921506713270112514ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200571064620249 วัดโบราณหลวงสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2621016--12781611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640200581064620247 วัดแสนตอสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร203596--79995ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200591064620246 บ้านสารจิตรสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร65221381024380142718ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4