สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640201151064620327 วัดคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี162636--798108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201161064620334 วัดกรงทองคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี72356--42853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201221064620336 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
ท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี62366--42852เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201241064620340 บ้านหนองป่าตอท่าทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี182476--65886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201331064620343 บ้านป่าเลาปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี192966313146111315ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201341064620341 วัดปากน้ำปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี2921296643222112014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201351064620342 บ้านไม้งามปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี152356--50863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201481064620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)เมืองบางยมสวรรคโลกเบญจสามัคคี203216--41953ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201511064620333 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี--21--2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201531064620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี433896323164121415ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640201541064620331 วัดไผ่ล้อมย่านยาวสวรรคโลกเบญจสามัคคี153266--41952ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1