สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640200211064620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม51226--27742เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200221064620220 บ้านแม่รากป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม32276--30843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200231064620221 บ้านทุ่งพล้อป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม182686--868119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200241064620222 บ้านดอยไก่เขี่ยป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม142266--40852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200251064620223 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม--22--2211เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200271064620224 บ้านแม่สำแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม62306--36853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200291064620226 บ้านท่าโพธิ์แม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม273556573139121215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
640200301064620227 บ้านดอนระเบียงแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม133226--35941ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200321064620233 แม่สานสามัคคีแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม82176--25834ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200331064620229 บ้านปากสานแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม92356--44865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640200341064620230 บ้านสันหีบแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม493996683216121816ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640200361064620232 บ้านแม่สานแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม52386--43855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1