สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640201821064620138 บ้านไทยชนะศึกเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3621176--15381911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640201831064620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว6922147483331122818ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
640201931064620155 บ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว122406--52875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201981064620140 บ้านหนองรังสิตบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3421176523203111815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201991064620141 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว2195--11621เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640202001064620142 บ้านท่าวิเศษบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว382916--12981611ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
640202011064620143 บ้านลานตาเมืองบ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้ว3921306--16982111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2