สพป.สท.๒. อำเภอ ศรีนคร


SMISกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640201591064620346 โรตารี่สวรรคโลก 1คลองมะพลับศรีนครศรีนคร143566--70986ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201601064620347 ศึกษาเกษตรศิลป์คลองมะพลับศรีนครศรีนคร233796--1029119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201611064620349 วัดศิริบูรณารามคลองมะพลับศรีนครศรีนคร112256--36854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201621064620350 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
คลองมะพลับศรีนครศรีนคร21105--12621เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201631064620351 บ้านหนองแหนนครเดิฐศรีนครศรีนคร3121216993251112314ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
640201641064620355 บ้านดงจันทน์นครเดิฐศรีนครศรีนคร103236--33944ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201651064620356 บ้านบึงงามนครเดิฐศรีนครศรีนคร153326--47952ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201661064620357 บ้านบึงสวยนครเดิฐศรีนครศรีนคร153406--55964ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201671064620352 บ้านน้ำขุมน้ำขุมศรีนครศรีนคร463706--1169136ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201681064620354 วัดบ้านคลองน้ำขุมศรีนครศรีนคร112316--42853ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201691064620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครศรีนคร199872825--927332843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
640201701064620345 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครศรีนคร153436--58962ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201711064620353 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครศรีนคร133265--39854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
640201721064620348 บ้านหนองบัวหนองบัวศรีนครศรีนคร--88643313191511ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2