ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านไม้งาม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020135
PERCODE 6 หลัก620342
กระทรวง 10 หลัก1064620342
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620342
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไม้งาม
ชื่อ (อังกฤษ)banmaingam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลปากน้ำ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2071033
Longitude
99.8989721
ระยะทาง

22 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. สุพัสจี มากมี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

น.ส. พนิดา กฎมัจฉา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

น.ส. พิชญา ทองเปลื้อง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน