ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020119
PERCODE 6 หลัก620305
กระทรวง 10 หลัก1064620305
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-951077
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620305
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านคลองยาง
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanklongyang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองยาง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.33625415
Longitude
99.90383764
ระยะทาง

10.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง นริศรา มะรินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาย ธนาวุฒิ จีนย้าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. สุวรรมาลี ทรัพย์สิน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน