รหัสโรงเรียน อ่านออกเสียง 25642565ผลต่าง อ่านรู้เรื่อง 25642565ผลต่าง รวม2ด้าน 25642565ผลต่างผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1064620129บ้านกลางดง 98.30 (ดีมาก) 97.14 (ดีมาก) -1.16 87.69 (ดีมาก) 88.28 (ดีมาก) 0.59 93.00 (ดีมาก) 92.71 (ดีมาก) -0.29 11.26 10.48 15.49 15.43
1064620130บ้านหัวฝาย 80.66 (ดีมาก) 94.75 (ดีมาก) 14.09 76.00 (ดีมาก) 73.75 (ดีมาก) -2.25 78.33 (ดีมาก) 84.25 (ดีมาก) 5.92 2.80 2.02 7.03 6.97
1064620131บ้านโป่งฝาง 52.33 (ดี) 68.00 (ดี) 15.67 54.66 (ดี) 66.80 (ดี) 12.14 53.50 (ดี) 67.40 (ดี) 13.90 -14.05 -14.83 -9.82 -9.88
1064620132เชิงผา 95.20 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) -7.20 88.00 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 91.60 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) -3.60 6.55 5.77 10.78 10.72
1064620134บ้านแม่ทุเลาใน 96.40 (ดีมาก) 98.00 (ดีมาก) 1.60 82.40 (ดีมาก) 85.33 (ดีมาก) 2.93 89.40 (ดีมาก) 91.66 (ดีมาก) 2.26 10.21 9.43 14.44 14.38
1064620135บ้านหนองผักบุ้ง 93.50 (ดีมาก) 99.00 (ดีมาก) 5.50 75.75 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 8.25 84.62 (ดีมาก) 91.50 (ดีมาก) 6.88 10.05 9.27 14.28 14.22
1064620136บ้านบึงบอน 88.28 (ดีมาก) 96.13 (ดีมาก) 7.85 88.28 (ดีมาก) 91.73 (ดีมาก) 3.45 88.28 (ดีมาก) 93.93 (ดีมาก) 5.65 12.48 11.70 16.71 16.65
1064620137บ้านห้วยเจริญ 85.60 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 2.40 76.00 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 10.00 80.80 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) 6.20 5.55 4.77 9.78 9.72
1064620138บ้านไทยชนะศึก 70.77 (ดี) 72.47 (ดี) 1.70 89.00 (ดีมาก) 78.70 (ดี) -10.30 79.88 (ดีมาก) 75.58 (ดีมาก) -4.30 -5.87 -6.65 -1.64 -1.70
1064620139บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 84.50 (ดีมาก) 90.88 (ดีมาก) 6.38 70.21 (ดี) 78.64 (ดีมาก) 8.43 77.35 (ดีมาก) 84.76 (ดีมาก) 7.41 3.31 2.53 7.54 7.48
1064620140บ้านหนองรังสิต 42.37 (พอใช้) 62.72 (ดี) 20.35 52.62 (ดี) 82.18 (ดี) 29.56 47.50 (พอใช้) 72.45 (พอใช้) 24.95 -9.00 -9.78 -4.77 -4.83
1064620141บ้านแสงสว่าง 30.00 (พอใช้) 92.00 (ดีมาก) 62.00 54.00 (ดี) 72.00 (ดีมาก) 18.00 42.00 (พอใช้) 82.00 (พอใช้) 40.00 0.55 -0.23 4.78 4.72
1064620142บ้านท่าวิเศษ 77.33 (ดีมาก) 92.33 (ดีมาก) 15.00 66.88 (ดี) 79.33 (ดีมาก) 12.45 72.11 (ดี) 85.83 (ดี) 13.72 4.38 3.60 8.61 8.55
1064620143บ้านลานตาเมือง 94.22 (ดีมาก) 92.75 (ดีมาก) -1.47 89.11 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 2.89 91.66 (ดีมาก) 92.37 (ดีมาก) 0.71 10.92 10.14 15.15 15.09
1064620147บ้านธารน้ำทิพย์ 24.80 (ปรับปรุง) 89.33 (ดีมาก) 64.53 62.00 (ดี) 90.66 (ดีมาก) 28.66 43.40 (พอใช้) 90.00 (พอใช้) 46.60 8.55 7.77 12.78 12.72
1064620148บ้านวังธาร 68.83 (ดี) 76.66 (ดีมาก) 7.83 64.00 (ดี) 67.33 (ดีมาก) 3.33 66.41 (ดี) 72.00 (ดี) 5.59 -9.45 -10.23 -5.22 -5.28
1064620149บ้านโซกม่วง 74.14 (ดี) 84.50 (ดีมาก) 10.36 72.07 (ดี) 75.25 (ดีมาก) 3.18 73.11 (ดี) 79.87 (ดี) 6.76 -1.58 -2.36 2.65 2.59
1064620150อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 86.17 (ดีมาก) 95.58 (ดีมาก) 9.41 76.26 (ดีมาก) 87.83 (ดีมาก) 11.57 81.21 (ดีมาก) 91.70 (ดีมาก) 10.49 10.25 9.47 14.48 14.42
1064620151บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 92.49 (ดีมาก) 94.91 (ดีมาก) 2.42 78.94 (ดีมาก) 85.45 (ดีมาก) 6.51 85.71 (ดีมาก) 90.18 (ดีมาก) 4.47 8.73 7.95 12.96 12.90
1064620153บ้านแม่ทุเลา 57.66 (ดี) 76.22 (ดีมาก) 18.56 69.33 (ดี) 69.33 (ดีมาก) 63.50 (ดี) 72.77 (ดี) 9.27 -8.68 -9.46 -4.45 -4.51
1064620154บ้านคลองสำราญ 90.66 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) -2.66 95.33 (ดีมาก) 80.50 (ดีมาก) -14.83 93.00 (ดีมาก) 84.25 (ดีมาก) -8.75 2.80 2.02 7.03 6.97
1064620155บ้านฝั่งหมิ่น 81.42 (ดีมาก) 73.00 (ดี) -8.42 90.85 (ดีมาก) 59.00 (ดี) -31.85 86.14 (ดีมาก) 66.00 (ดีมาก) -20.14 -15.45 -16.23 -11.22 -11.28
1064620156บ้านธารชะอม 57.00 (ดี) 41.71 (พอใช้) -15.29 54.00 (ดี) 57.14 (พอใช้) 3.14 55.50 (ดี) 49.42 (ดี) -6.08 -32.03 -32.81 -27.80 -27.86
1064620157บ้านหนองหมื่นชัย 77.66 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 18.34 63.00 (ดี) 92.88 (ดีมาก) 29.88 70.33 (ดี) 94.44 (ดี) 24.11 12.99 12.21 17.22 17.16
1064620186บ้านแม่เทิน 65.17 (ดี) 73.00 (ดี) 7.83 76.11 (ดีมาก) 70.00 (ดี) -6.11 70.64 (ดี) 71.50 (ดี) 0.86 -9.95 -10.73 -5.72 -5.78
1064620187บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 85.33 (ดีมาก) 8.00 (ปรับปรุง) -77.33 76.66 (ดีมาก) 32.00 (ปรับปรุง) -44.66 81.00 (ดีมาก) 20.00 (ดีมาก) -61.00 -61.45 -62.23 -57.22 -57.28
1064620188บ้านห้วยโป้ 98.18 (ดีมาก) 90.28 (ดีมาก) -7.90 92.36 (ดีมาก) 86.28 (ดีมาก) -6.08 95.27 (ดีมาก) 88.28 (ดีมาก) -6.99 6.83 6.05 11.06 11.00
1064620189บ้านสะท้อ 75.00 (ดีมาก) 49.33 (พอใช้) -25.67 51.00 (ดี) 62.33 (พอใช้) 11.33 63.00 (ดี) 55.83 (ดี) -7.17 -25.62 -26.40 -21.39 -21.45
1064620190บ้านผาเวียง 57.12 (ดี) 79.28 (ดีมาก) 22.16 58.48 (ดี) 70.56 (ดีมาก) 12.08 57.80 (ดี) 74.92 (ดี) 17.12 -6.53 -7.31 -2.30 -2.36
1064620191บ้านปางสา 67.42 (ดี) 38.66 (พอใช้) -28.76 43.85 (พอใช้) 36.22 (พอใช้) -7.63 55.64 (ดี) 37.44 (ดี) -18.20 -44.01 -44.79 -39.78 -39.84
1064620192บ้านโป่งตีนตั่ง 41.81 (พอใช้) 42.50 (พอใช้) 0.69 65.09 (ดี) 67.00 (พอใช้) 1.91 53.45 (ดี) 54.75 (ดี) 1.30 -26.70 -27.48 -22.47 -22.53
1064620193บ้านสุเม่น 69.75 (ดี) 82.70 (ดีมาก) 12.95 63.37 (ดี) 84.23 (ดีมาก) 20.86 66.56 (ดี) 83.47 (ดี) 16.91 2.02 1.24 6.25 6.19
1064620194บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) 88.66 (ดีมาก) 72.00 (ดี) -16.66 70.00 (ดี) 68.66 (ดี) -1.34 79.33 (ดีมาก) 70.33 (ดีมาก) -9.00 -11.12 -11.90 -6.89 -6.95
1064620195บ้านแม่ฮู้ 71.00 (ดี) 71.00 (ดี) 83.00 (ดีมาก) 79.00 (ดี) -4.00 77.00 (ดีมาก) 75.00 (ดีมาก) -2.00 -6.45 -7.23 -2.22 -2.28
1064620196บ้านตึก 53.45 (ดี) 71.44 (ดี) 17.99 57.45 (ดี) 78.66 (ดี) 21.21 55.45 (ดี) 75.05 (ดี) 19.60 -6.40 -7.18 -2.17 -2.23
1064620197วัดภูนก 86.66 (ดีมาก) 77.75 (ดีมาก) -8.91 72.66 (ดี) 75.50 (ดีมาก) 2.84 79.66 (ดีมาก) 76.62 (ดีมาก) -3.04 -4.83 -5.61 -0.60 -0.66
1064620198บ้านนาต้นจั่น 76.33 (ดีมาก) 75.33 (ดีมาก) -1.00 71.33 (ดี) 62.88 (ดีมาก) -8.45 73.83 (ดี) 69.11 (ดี) -4.72 -12.34 -13.12 -8.11 -8.17
1064620201บ้านดงย่าปา 34.30 (พอใช้) 46.75 (พอใช้) 12.45 54.46 (ดี) 73.50 (พอใช้) 19.04 44.38 (พอใช้) 60.12 (พอใช้) 15.74 -21.33 -22.11 -17.10 -17.16
1064620202บ้านแม่คุ 71.42 (ดี) 90.66 (ดีมาก) 19.24 69.28 (ดี) 79.33 (ดีมาก) 10.05 70.35 (ดี) 85.00 (ดี) 14.65 3.55 2.77 7.78 7.72
1064620203บ้านห้วยตม 68.00 (ดี) 68.25 (ดี) 0.25 76.28 (ดีมาก) 71.25 (ดี) -5.03 72.14 (ดี) 69.75 (ดี) -2.39 -11.70 -12.48 -7.47 -7.53
1064620204หนองอ้อบำเพ็ญ 72.66 (ดี) 92.33 (ดีมาก) 19.67 65.11 (ดี) 79.00 (ดีมาก) 13.89 68.88 (ดี) 85.66 (ดี) 16.78 4.21 3.43 8.44 8.38
1064620206วัดเกาะน้อย 85.25 (ดีมาก) 95.75 (ดีมาก) 10.50 65.00 (ดี) 79.25 (ดีมาก) 14.25 75.12 (ดีมาก) 87.50 (ดีมาก) 12.38 6.05 5.27 10.28 10.22
1064620208บ้านป่ายาง 54.66 (ดี) 96.50 (ดีมาก) 41.84 55.33 (ดี) 82.00 (ดีมาก) 26.67 55.00 (ดี) 89.25 (ดี) 34.25 7.80 7.02 12.03 11.97
1064620209บ้านดงยาง 38.57 (พอใช้) 61.00 (ดี) 22.43 58.85 (ดี) 66.00 (ดี) 7.15 48.71 (พอใช้) 63.50 (พอใช้) 14.79 -17.95 -18.73 -13.72 -13.78
1064620210ไชยะวิทยา 77.73 (ดีมาก) 91.44 (ดีมาก) 13.71 67.33 (ดี) 84.88 (ดีมาก) 17.55 72.53 (ดี) 88.16 (ดี) 15.63 6.71 5.93 10.94 10.88
1064620211บ้านป่ากล้วย 60.42 (ดี) 73.53 (ดี) 13.11 85.57 (ดีมาก) 80.61 (ดี) -4.96 73.00 (ดี) 77.07 (ดี) 4.07 -4.38 -5.16 -0.15 -0.21
1064620212หมอนสูงประชาสรรค์ 77.00 (ดีมาก) 72.00 (ดี) -5.00 84.33 (ดีมาก) 67.00 (ดี) -17.33 80.66 (ดีมาก) 69.50 (ดีมาก) -11.16 -11.95 -12.73 -7.72 -7.78
1064620213บ้านวังยายมาก 96.00 (ดีมาก) 85.42 (ดีมาก) -10.58 78.00 (ดีมาก) 74.57 (ดีมาก) -3.43 87.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) -7.00 -1.45 -2.23 2.78 2.72
1064620214บ้านท่าชัย 87.40 (ดีมาก) 92.66 (ดีมาก) 5.26 94.40 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 1.60 90.90 (ดีมาก) 94.33 (ดีมาก) 3.43 12.88 12.10 17.11 17.05
1064620215บ้านหนองบัว 82.40 (ดีมาก) 76.90 (ดีมาก) -5.50 85.20 (ดีมาก) 78.18 (ดีมาก) -7.02 83.80 (ดีมาก) 77.54 (ดีมาก) -6.26 -3.91 -4.69 0.32 0.26
1064620216หาดเสี้ยววิทยา 55.72 (ดี) 90.64 (ดีมาก) 34.92 57.90 (ดี) 84.00 (ดีมาก) 26.10 56.81 (ดี) 87.32 (ดี) 30.51 5.87 5.09 10.10 10.04
1064620217อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 64.84 (ดี) 83.18 (ดีมาก) 18.34 68.01 (ดี) 86.91 (ดีมาก) 18.90 66.43 (ดี) 85.04 (ดี) 18.61 3.59 2.81 7.82 7.76
1064620219บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 94.00 (ดีมาก) 83.00 (ดีมาก) -11.00 84.00 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 2.00 89.00 (ดีมาก) 84.50 (ดีมาก) -4.50 3.05 2.27 7.28 7.22
1064620220บ้านแม่ราก 64.80 (ดี) 61.50 (ดี) -3.30 74.80 (ดี) 84.00 (ดี) 9.20 69.80 (ดี) 72.75 (ดี) 2.95 -8.70 -9.48 -4.47 -4.53
1064620221บ้านทุ่งพล้อ 62.00 (ดี) 89.84 (ดีมาก) 27.84 80.40 (ดีมาก) 83.07 (ดีมาก) 2.67 71.20 (ดี) 86.46 (ดี) 15.26 5.01 4.23 9.24 9.18
1064620222บ้านดอยไก่เขี่ย 83.33 (ดีมาก) 85.50 (ดีมาก) 2.17 68.66 (ดี) 70.50 (ดีมาก) 1.84 76.00 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) 2.00 -3.45 -4.23 0.78 0.72
1064620224บ้านแม่สำ 68.40 (ดี) 90.00 (ดีมาก) 21.60 78.00 (ดีมาก) 85.20 (ดีมาก) 7.20 73.20 (ดี) 87.60 (ดี) 14.40 6.15 5.37 10.38 10.32
1064620226บ้านท่าโพธิ์ 78.00 (ดีมาก) 66.88 (ดี) -11.12 82.22 (ดีมาก) 73.11 (ดี) -9.11 80.11 (ดีมาก) 70.00 (ดีมาก) -10.11 -11.45 -12.23 -7.22 -7.28
1064620227บ้านดอนระเบียง 93.00 (ดีมาก) 82.50 (ดีมาก) -10.50 87.00 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) -8.00 90.00 (ดีมาก) 80.75 (ดีมาก) -9.25 -0.70 -1.48 3.53 3.47
1064620229บ้านปากสาน 60.80 (ดี) 94.66 (ดีมาก) 33.86 61.60 (ดี) 86.66 (ดีมาก) 25.06 61.20 (ดี) 90.66 (ดี) 29.46 9.21 8.43 13.44 13.38
1064620230บ้านสันหีบ 74.30 (ดี) 82.11 (ดีมาก) 7.81 76.80 (ดีมาก) 82.82 (ดีมาก) 6.02 75.55 (ดีมาก) 82.47 (ดีมาก) 6.92 1.02 0.24 5.25 5.19
1064620232บ้านแม่สาน 73.25 (ดี) 81.33 (ดีมาก) 8.08 76.00 (ดีมาก) 90.33 (ดีมาก) 14.33 74.62 (ดี) 85.83 (ดี) 11.21 4.38 3.60 8.61 8.55
1064620233แม่สานสามัคคี 91.50 (ดีมาก) 91.33 (ดีมาก) -0.17 69.50 (ดี) 86.00 (ดีมาก) 16.50 80.50 (ดีมาก) 88.66 (ดีมาก) 8.16 7.21 6.43 11.44 11.38
1064620234บ้านแก่ง 85.57 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 10.43 73.14 (ดี) 80.46 (ดีมาก) 7.32 79.35 (ดีมาก) 88.23 (ดีมาก) 8.88 6.78 6.00 11.01 10.95
1064620235บ้านศรีสวรรค์ 80.66 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 11.34 75.33 (ดีมาก) 68.00 (ดีมาก) -7.33 78.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) 2.00 -1.45 -2.23 2.78 2.72
1064620236บ้านปากคะยาง 42.73 (พอใช้) 82.53 (ดีมาก) 39.80 65.00 (ดี) 80.53 (ดีมาก) 15.53 53.86 (ดี) 81.53 (ดี) 27.67 0.08 -0.70 4.31 4.25
1064620237บ้านลำโชค 85.60 (ดีมาก) 76.80 (ดีมาก) -8.80 76.00 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 8.00 80.80 (ดีมาก) 80.40 (ดีมาก) -0.40 -1.05 -1.83 3.18 3.12
1064620238บ้านป่าคา 69.60 (ดี) 83.14 (ดีมาก) 13.54 76.00 (ดีมาก) 70.28 (ดีมาก) -5.72 72.80 (ดี) 76.71 (ดี) 3.91 -4.74 -5.52 -0.51 -0.57
1064620239บ้านแม่ท่าแพ 52.57 (ดี) 72.62 (ดี) 20.05 48.64 (พอใช้) 74.25 (ดี) 25.61 50.60 (ดี) 73.43 (ดี) 22.83 -8.02 -8.80 -3.79 -3.85
1064620240บ้านห้วยหยวก 60.00 (ดี) 78.00 (ดีมาก) 18.00 66.00 (ดี) 71.00 (ดีมาก) 5.00 63.00 (ดี) 74.50 (ดี) 11.50 -6.95 -7.73 -2.72 -2.78
1064620241บ้านดงคู่ 55.42 (ดี) 72.25 (ดี) 16.83 70.00 (ดี) 70.25 (ดี) 0.25 62.71 (ดี) 71.25 (ดี) 8.54 -10.20 -10.98 -5.97 -6.03
1064620242บ้านห้วยไคร้ 73.62 (ดี) 82.93 (ดีมาก) 9.31 70.25 (ดี) 78.80 (ดีมาก) 8.55 71.93 (ดี) 80.86 (ดี) 8.93 -0.59 -1.37 3.64 3.58
1064620243บ้านห้วยติ่ง 75.60 (ดีมาก) 98.40 (ดีมาก) 22.80 86.00 (ดีมาก) 96.80 (ดีมาก) 10.80 80.80 (ดีมาก) 97.60 (ดีมาก) 16.80 16.15 15.37 20.38 20.32
1064620245บ้านศาลาไก่ฟุบ 86.00 (ดีมาก) 50.00 (ดี) -36.00 66.00 (ดี) 67.00 (ดี) 1.00 76.00 (ดีมาก) 58.50 (ดีมาก) -17.50 -22.95 -23.73 -18.72 -18.78
1064620246บ้านสารจิตร 73.78 (ดี) 64.06 (ดี) -9.72 74.00 (ดี) 80.26 (ดี) 6.26 73.89 (ดี) 72.16 (ดี) -1.73 -9.29 -10.07 -5.06 -5.12
1064620247วัดแสนตอ 92.00 (ดีมาก) 86.60 (ดีมาก) -5.40 71.66 (ดี) 74.00 (ดีมาก) 2.34 81.83 (ดีมาก) 80.30 (ดีมาก) -1.53 -1.15 -1.93 3.08 3.02
1064620249วัดโบราณหลวง 88.00 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) -9.00 78.66 (ดีมาก) 68.40 (ดีมาก) -10.26 83.33 (ดีมาก) 73.70 (ดีมาก) -9.63 -7.75 -8.53 -3.52 -3.58
1064620250วัดตลิ่งชัน 54.66 (ดี) 68.00 (ดี) 13.34 61.33 (ดี) 92.00 (ดี) 30.67 58.00 (ดี) 80.00 (ดี) 22.00 -1.45 -2.23 2.78 2.72
1064620252บ้านพระปรางค์ 93.00 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) -7.00 78.00 (ดีมาก) 85.60 (ดีมาก) 7.60 85.50 (ดีมาก) 85.80 (ดีมาก) 0.30 4.35 3.57 8.58 8.52
1064620254อนุบาลศรีสำโรง 83.20 (ดีมาก) 87.09 (ดีมาก) 3.89 78.72 (ดีมาก) 78.36 (ดีมาก) -0.36 80.96 (ดีมาก) 82.73 (ดีมาก) 1.77 1.28 0.50 5.51 5.45
1064620255วัดบ้านกรุ 85.20 (ดีมาก) 66.80 (ดี) -18.40 78.80 (ดีมาก) 65.20 (ดี) -13.60 82.00 (ดีมาก) 66.00 (ดีมาก) -16.00 -15.45 -16.23 -11.22 -11.28
1064620256เทวัญอำนวยวิทย์ 88.66 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) -9.66 84.00 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) 4.50 86.33 (ดีมาก) 83.75 (ดีมาก) -2.58 2.30 1.52 6.53 6.47
1064620259บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 66.13 (ดี) 74.71 (ดี) 8.58 58.84 (ดี) 80.41 (ดี) 21.57 62.48 (ดี) 77.56 (ดี) 15.08 -3.89 -4.67 0.34 0.28
1064620260บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 74.00 (ดี) 84.54 (ดีมาก) 10.54 74.36 (ดี) 83.81 (ดีมาก) 9.45 74.18 (ดี) 84.18 (ดี) 10.00 2.73 1.95 6.96 6.90
1064620265บ้านหนองยาว 84.60 (ดีมาก) 94.80 (ดีมาก) 10.20 77.80 (ดีมาก) 88.40 (ดีมาก) 10.60 81.20 (ดีมาก) 91.60 (ดีมาก) 10.40 10.15 9.37 14.38 14.32
1064620266บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 82.00 (ดีมาก) 90.85 (ดีมาก) 8.85 90.50 (ดีมาก) 89.71 (ดีมาก) -0.79 86.25 (ดีมาก) 90.28 (ดีมาก) 4.03 8.83 8.05 13.06 13.00
1064620267บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 82.80 (ดีมาก) 93.27 (ดีมาก) 10.47 79.20 (ดีมาก) 73.27 (ดีมาก) -5.93 81.00 (ดีมาก) 83.27 (ดีมาก) 2.27 1.82 1.04 6.05 5.99
1064620268บ้านเตว็ดกลาง 76.16 (ดีมาก) 86.33 (ดีมาก) 10.17 74.66 (ดี) 78.66 (ดีมาก) 4.00 75.41 (ดีมาก) 82.50 (ดีมาก) 7.09 1.05 0.27 5.28 5.22
1064620269วัดศรีสังวร 87.33 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 0.67 84.44 (ดีมาก) 71.27 (ดีมาก) -13.17 85.88 (ดีมาก) 79.63 (ดีมาก) -6.25 -1.82 -2.60 2.41 2.35
1064620271บ้านทับผึ้ง 90.88 (ดีมาก) 95.27 (ดีมาก) 4.39 84.22 (ดีมาก) 86.90 (ดีมาก) 2.68 87.55 (ดีมาก) 91.09 (ดีมาก) 3.54 9.64 8.86 13.87 13.81
1064620272มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 90.40 (ดีมาก) 88.70 (ดีมาก) -1.70 70.93 (ดี) 75.50 (ดีมาก) 4.57 80.66 (ดีมาก) 82.10 (ดีมาก) 1.44 0.65 -0.13 4.88 4.82
1064620275บ้านโคกกะทือ 96.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) -16.00 75.00 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 4.00 85.50 (ดีมาก) 79.50 (ดีมาก) -6.00 -1.95 -2.73 2.28 2.22
1064620276บ้านวังทอง 58.25 (ดี) 94.50 (ดีมาก) 36.25 69.50 (ดี) 78.50 (ดีมาก) 9.00 63.87 (ดี) 86.50 (ดี) 22.63 5.05 4.27 9.28 9.22
1064620278ประชาอุทิศ 85.33 (ดีมาก) 93.33 (ดีมาก) 8.00 89.33 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 2.67 87.33 (ดีมาก) 92.66 (ดีมาก) 5.33 11.21 10.43 15.44 15.38
1064620279บ้านนา 74.00 (ดี) 81.25 (ดีมาก) 7.25 72.66 (ดี) 77.50 (ดีมาก) 4.84 73.33 (ดี) 79.37 (ดี) 6.04 -2.08 -2.86 2.15 2.09
1064620281บ้านหนองแหน 92.66 (ดีมาก) 100.00 (ดีมาก) 7.34 65.66 (ดี) 80.00 (ดีมาก) 14.34 79.16 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 10.84 8.55 7.77 12.78 12.72
1064620282วัดเกาะ 91.50 (ดีมาก) 80.66 (ดีมาก) -10.84 68.50 (ดี) 76.66 (ดีมาก) 8.16 80.00 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) -1.34 -2.79 -3.57 1.44 1.38
1064620283บ้านสันติพิทยาคาร 75.11 (ดีมาก) 59.50 (ดี) -15.61 85.55 (ดีมาก) 71.00 (ดี) -14.55 80.33 (ดีมาก) 65.25 (ดีมาก) -15.08 -16.20 -16.98 -11.97 -12.03
1064620284บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 80.19 (ดีมาก) 87.61 (ดีมาก) 7.42 78.09 (ดีมาก) 86.85 (ดีมาก) 8.76 79.14 (ดีมาก) 87.23 (ดีมาก) 8.09 5.78 5.00 10.01 9.95
1064620285บ้านดอนจันทร์ 91.80 (ดีมาก) 96.16 (ดีมาก) 4.36 79.20 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) 5.80 85.50 (ดีมาก) 90.58 (ดีมาก) 5.08 9.13 8.35 13.36 13.30
1064620287บ้านซ่าน 91.00 (ดีมาก) 84.42 (ดีมาก) -6.58 95.80 (ดีมาก) 81.14 (ดีมาก) -14.66 93.40 (ดีมาก) 82.78 (ดีมาก) -10.62 1.33 0.55 5.56 5.50
1064620288บ้านปากคลองแดน 100.00 (ดีมาก) 87.50 (ดีมาก) -12.50 90.66 (ดีมาก) 82.50 (ดีมาก) -8.16 95.33 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) -10.33 3.55 2.77 7.78 7.72
1064620290บ้านราวต้นจันทน์ 84.75 (ดีมาก) 85.07 (ดีมาก) 0.32 81.87 (ดีมาก) 90.92 (ดีมาก) 9.05 83.31 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 4.69 6.55 5.77 10.78 10.72
1064620291บ้านสันติสุข 97.33 (ดีมาก) 90.75 (ดีมาก) -6.58 95.00 (ดีมาก) 87.12 (ดีมาก) -7.88 96.16 (ดีมาก) 88.93 (ดีมาก) -7.23 7.48 6.70 11.71 11.65
1064620292บ้านท่ามักกะสัง 66.18 (ดี) 96.57 (ดีมาก) 30.39 61.45 (ดี) 81.71 (ดีมาก) 20.26 63.81 (ดี) 89.14 (ดี) 25.33 7.69 6.91 11.92 11.86
1064620293บ้านวังไฟไหม้ 78.00 (ดีมาก) 94.40 (ดีมาก) 16.40 64.00 (ดี) 85.60 (ดีมาก) 21.60 71.00 (ดี) 90.00 (ดี) 19.00 8.55 7.77 12.78 12.72
1064620294บ้านเขาดินไพรวัน 81.75 (ดีมาก) 90.80 (ดีมาก) 9.05 84.37 (ดีมาก) 74.20 (ดีมาก) -10.17 83.06 (ดีมาก) 82.50 (ดีมาก) -0.56 1.05 0.27 5.28 5.22
1064620295บ้านโซกเปือย 74.00 (ดี) 88.66 (ดีมาก) 14.66 90.00 (ดีมาก) 84.66 (ดีมาก) -5.34 82.00 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) 4.66 5.21 4.43 9.44 9.38
1064620296บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 98.57 (ดีมาก) 97.50 (ดีมาก) -1.07 88.00 (ดีมาก) 95.50 (ดีมาก) 7.50 93.28 (ดีมาก) 96.50 (ดีมาก) 3.22 15.05 14.27 19.28 19.22
1064620297บ้านนาขุนไกร 97.00 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) -8.50 86.00 (ดีมาก) 78.50 (ดีมาก) -7.50 91.50 (ดีมาก) 83.50 (ดีมาก) -8.00 2.05 1.27 6.28 6.22
1064620298บ้านวังพิกุล 98.66 (ดีมาก) 98.00 (ดีมาก) -0.66 76.00 (ดีมาก) 88.22 (ดีมาก) 12.22 87.33 (ดีมาก) 93.11 (ดีมาก) 5.78 11.66 10.88 15.89 15.83
1064620299บ้านวังสมบูรณ์ 88.36 (ดีมาก) 85.20 (ดีมาก) -3.16 79.09 (ดีมาก) 84.80 (ดีมาก) 5.71 83.72 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) 1.28 3.55 2.77 7.78 7.72
1064620301ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 93.33 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) -3.33 77.33 (ดีมาก) 75.33 (ดีมาก) -2.00 85.33 (ดีมาก) 82.66 (ดีมาก) -2.67 1.21 0.43 5.44 5.38
1064620304มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 60.54 (ดี) 75.25 (ดีมาก) 14.71 59.81 (ดี) 84.00 (ดีมาก) 24.19 60.18 (ดี) 79.62 (ดี) 19.44 -1.83 -2.61 2.40 2.34
1064620305ชุมชนบ้านคลองยาง 70.00 (ดี) 80.00 (ดีมาก) 10.00 () 69.20 (ดีมาก) 69.20 () 74.60 () 74.60 -6.85 -7.63 -2.62 -2.68
1064620306บ้านวังแร่ 64.60 (ดี) 88.75 (ดีมาก) 24.15 76.00 (ดีมาก) 91.75 (ดีมาก) 15.75 70.30 (ดี) 90.25 (ดี) 19.95 8.80 8.02 13.03 12.97
1064620309บ้านไผ่ตะล่อม 42.50 (พอใช้) 98.00 (ดีมาก) 55.50 60.00 (ดี) 96.00 (ดีมาก) 36.00 51.25 (ดี) 97.00 (ดี) 45.75 15.55 14.77 19.78 19.72
1064620310บ้านป่ากุมเกาะ 87.00 (ดีมาก) 64.72 (ดี) -22.28 56.33 (ดี) 58.54 (ดี) 2.21 71.66 (ดี) 61.63 (ดี) -10.03 -19.82 -20.60 -15.59 -15.65
1064620311บ้านใหม่โพธิ์งาม 73.50 (ดี) 62.00 (ดี) -11.50 60.16 (ดี) 88.88 (ดี) 28.72 66.83 (ดี) 75.44 (ดี) 8.61 -6.01 -6.79 -1.78 -1.84
1064620314บ้านนาพง 84.50 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) 2.16 85.00 (ดีมาก) 84.66 (ดีมาก) -0.34 84.75 (ดีมาก) 85.66 (ดีมาก) 0.91 4.21 3.43 8.44 8.38
1064620316วัดคุ้งยาง 86.00 (ดีมาก) 72.00 (ดี) -14.00 80.00 (ดีมาก) 77.75 (ดี) -2.25 83.00 (ดีมาก) 74.87 (ดีมาก) -8.13 -6.58 -7.36 -2.35 -2.41
1064620317บ้านดงไทยวิทยา 96.55 (ดีมาก) 87.88 (ดีมาก) -8.67 96.77 (ดีมาก) 95.05 (ดีมาก) -1.72 96.66 (ดีมาก) 91.47 (ดีมาก) -5.19 10.02 9.24 14.25 14.19
1064620319บ้านหนองกลับ 90.66 (ดีมาก) 75.52 (ดีมาก) -15.14 80.40 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) -4.40 85.53 (ดีมาก) 75.76 (ดีมาก) -9.77 -5.69 -6.47 -1.46 -1.52
1064620320วัดป่าถ่อน 10.00 (ปรับปรุง) 34.00 (พอใช้) 24.00 26.00 (พอใช้) 54.00 (พอใช้) 28.00 18.00 (ปรับปรุง) 44.00 (ปรับปรุง) 26.00 -37.45 -38.23 -33.22 -33.28
1064620321บ้านขอนซุง 71.81 (ดี) 78.00 (ดีมาก) 6.19 74.54 (ดี) 82.50 (ดีมาก) 7.96 73.18 (ดี) 80.25 (ดี) 7.07 -1.20 -1.98 3.03 2.97
1064620322บ้านคลองแห้ง (ไม่มี นร. ) 94.50 (ดีมาก) 94.50 () 85.50 (ดีมาก) 85.50 () 90.00 () 90.00 8.55 7.77 12.78 12.72
1064620323วัดปากคลองช้าง 76.00 (ดีมาก) 93.00 (ดีมาก) 17.00 64.00 (ดี) 85.50 (ดีมาก) 21.50 70.00 (ดี) 89.25 (ดี) 19.25 7.80 7.02 12.03 11.97
1064620325บ้านเขาทอง 91.77 (ดีมาก) 90.33 (ดีมาก) -1.44 76.22 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) -0.22 84.00 (ดีมาก) 83.16 (ดีมาก) -0.84 1.71 0.93 5.94 5.88
1064620326บ้านวัดโบสถ์ 93.66 (ดีมาก) 78.40 (ดีมาก) -15.26 80.33 (ดีมาก) 69.20 (ดีมาก) -11.13 87.00 (ดีมาก) 73.80 (ดีมาก) -13.20 -7.65 -8.43 -3.42 -3.48
1064620327วัดคลองกระจง 33.07 (พอใช้) 82.00 (ดีมาก) 48.93 42.00 (พอใช้) 90.00 (ดีมาก) 48.00 37.53 (พอใช้) 86.00 (พอใช้) 48.47 4.55 3.77 8.78 8.72
1064620330อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 88.80 (ดีมาก) 91.84 (ดีมาก) 3.04 88.00 (ดีมาก) 88.61 (ดีมาก) 0.61 88.40 (ดีมาก) 90.23 (ดีมาก) 1.83 8.78 8.00 13.01 12.95
1064620334วัดกรงทอง 72.66 (ดี) 96.50 (ดีมาก) 23.84 64.66 (ดี) 70.00 (ดีมาก) 5.34 68.66 (ดี) 83.25 (ดี) 14.59 1.80 1.02 6.03 5.97
1064620336บ้านท่าทอง 52.50 (ดี) 73.71 (ดี) 21.21 70.50 (ดี) 76.28 (ดี) 5.78 61.50 (ดี) 75.00 (ดี) 13.50 -6.45 -7.23 -2.22 -2.28
1064620338วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 74.00 (ดี) 98.00 (ดีมาก) 24.00 72.00 (ดี) 100.00 (ดีมาก) 28.00 73.00 (ดี) 99.00 (ดี) 26.00 17.55 16.77 21.78 21.72
1064620340บ้านหนองป่าตอ 71.66 (ดี) 76.54 (ดีมาก) 4.88 85.33 (ดีมาก) 83.09 (ดีมาก) -2.24 78.50 (ดีมาก) 79.81 (ดีมาก) 1.31 -1.64 -2.42 2.59 2.53
1064620341วัดปากน้ำ 78.62 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 15.38 53.62 (ดี) 77.16 (ดีมาก) 23.54 66.12 (ดี) 85.58 (ดี) 19.46 4.13 3.35 8.36 8.30
1064620342บ้านไม้งาม 81.33 (ดีมาก) 89.33 (ดีมาก) 8.00 75.00 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 13.00 78.16 (ดีมาก) 88.66 (ดีมาก) 10.50 7.21 6.43 11.44 11.38
1064620343บ้านป่าเลา 80.33 (ดีมาก) 83.42 (ดีมาก) 3.09 72.00 (ดี) 77.85 (ดีมาก) 5.85 76.16 (ดีมาก) 80.64 (ดีมาก) 4.48 -0.81 -1.59 3.42 3.36
1064620344อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 67.09 (ดี) 94.41 (ดีมาก) 27.32 61.50 (ดี) 78.90 (ดีมาก) 17.40 64.29 (ดี) 86.66 (ดี) 22.37 5.21 4.43 9.44 9.38
1064620345วัดบ้านเหมือง 86.80 (ดีมาก) 95.00 (ดีมาก) 8.20 90.80 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) -4.14 88.80 (ดีมาก) 90.83 (ดีมาก) 2.03 9.38 8.60 13.61 13.55
1064620346โรตารี่สวรรคโลก 1 86.57 (ดีมาก) 64.18 (ดี) -22.39 67.71 (ดี) 67.27 (ดี) -0.44 77.14 (ดีมาก) 65.72 (ดีมาก) -11.42 -15.73 -16.51 -11.50 -11.56
1064620347ศึกษาเกษตรศิลป์ 94.62 (ดีมาก) 96.25 (ดีมาก) 1.63 76.87 (ดีมาก) 76.62 (ดีมาก) -0.25 85.75 (ดีมาก) 86.43 (ดีมาก) 0.68 4.98 4.20 9.21 9.15
1064620348บ้านหนองบัว 76.13 (ดีมาก) 86.40 (ดีมาก) 10.27 77.06 (ดีมาก) 70.80 (ดีมาก) -6.26 76.60 (ดีมาก) 78.60 (ดีมาก) 2.00 -2.85 -3.63 1.38 1.32
1064620349วัดศิริบูรณาราม 84.40 (ดีมาก) 91.00 (ดีมาก) 6.60 71.60 (ดี) 83.00 (ดีมาก) 11.40 78.00 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) 9.00 5.55 4.77 9.78 9.72
1064620350บ้านทุ่งมหาชัย 98.00 (ดีมาก) 87.33 (ดีมาก) -10.67 72.00 (ดี) 84.00 (ดีมาก) 12.00 85.00 (ดีมาก) 85.66 (ดีมาก) 0.66 4.21 3.43 8.44 8.38
1064620351บ้านหนองแหน 55.60 (ดี) 72.28 (ดี) 16.68 63.06 (ดี) 70.28 (ดี) 7.22 59.33 (ดี) 71.28 (ดี) 11.95 -10.17 -10.95 -5.94 -6.00
1064620352บ้านน้ำขุม 87.60 (ดีมาก) 93.00 (ดีมาก) 5.40 58.40 (ดี) 78.25 (ดีมาก) 19.85 73.00 (ดี) 85.62 (ดี) 12.62 4.17 3.39 8.40 8.34
1064620353บ้านตาลพร้า 78.00 (ดีมาก) 95.33 (ดีมาก) 17.33 80.00 (ดีมาก) 80.66 (ดีมาก) 0.66 79.00 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 9.00 6.55 5.77 10.78 10.72
1064620354วัดบ้านคลอง 85.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 5.00 79.00 (ดีมาก) 98.66 (ดีมาก) 19.66 82.00 (ดีมาก) 94.33 (ดีมาก) 12.33 12.88 12.10 17.11 17.05
1064620355บ้านดงจันทน์ 86.00 (ดีมาก) 97.00 (ดีมาก) 11.00 86.00 (ดีมาก) 91.00 (ดีมาก) 5.00 86.00 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 8.00 12.55 11.77 16.78 16.72
1064620356บ้านบึงงาม 60.66 (ดี) 54.28 (ดี) -6.38 58.66 (ดี) 50.57 (ดี) -8.09 59.66 (ดี) 52.42 (ดี) -7.24 -29.03 -29.81 -24.80 -24.86
1064620357บ้านบึงสวย 87.14 (ดีมาก) 77.00 (ดีมาก) -10.14 67.42 (ดี) 64.00 (ดีมาก) -3.42 77.28 (ดีมาก) 70.50 (ดีมาก) -6.78 -10.95 -11.73 -6.72 -6.78