รหัส โรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1064620129บ้านกลางดง 97.14 (ดีมาก) 88.28 (ดีมาก) 92.71 (ดีมาก) 11.26 10.48 15.49 15.43
1064620130บ้านหัวฝาย 94.75 (ดีมาก) 73.75 (ดี) 84.25 (ดีมาก) 2.80 2.02 7.03 6.97
1064620131บ้านโป่งฝาง 68.00 (ดี) 66.80 (ดี) 67.40 (ดี) -14.05 -14.83 -9.82 -9.88
1064620132เชิงผา 88.00 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 6.55 5.77 10.78 10.72
1064620134บ้านแม่ทุเลาใน 98.00 (ดีมาก) 85.33 (ดีมาก) 91.66 (ดีมาก) 10.21 9.43 14.44 14.38
1064620135บ้านหนองผักบุ้ง 99.00 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 91.50 (ดีมาก) 10.05 9.27 14.28 14.22
1064620136บ้านบึงบอน 96.13 (ดีมาก) 91.73 (ดีมาก) 93.93 (ดีมาก) 12.48 11.70 16.71 16.65
1064620137บ้านห้วยเจริญ 88.00 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) 5.55 4.77 9.78 9.72
1064620138บ้านไทยชนะศึก 72.47 (ดี) 78.70 (ดีมาก) 75.58 (ดีมาก) -5.87 -6.65 -1.64 -1.70
1064620139บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 90.88 (ดีมาก) 78.64 (ดีมาก) 84.76 (ดีมาก) 3.31 2.53 7.54 7.48
1064620140บ้านหนองรังสิต 62.72 (ดี) 82.18 (ดีมาก) 72.45 (ดี) -9.00 -9.78 -4.77 -4.83
1064620141บ้านแสงสว่าง 92.00 (ดีมาก) 72.00 (ดี) 82.00 (ดีมาก) 0.55 -0.23 4.78 4.72
1064620142บ้านท่าวิเศษ 92.33 (ดีมาก) 79.33 (ดีมาก) 85.83 (ดีมาก) 4.38 3.60 8.61 8.55
1064620143บ้านลานตาเมือง 92.75 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 92.37 (ดีมาก) 10.92 10.14 15.15 15.09
1064620147บ้านธารน้ำทิพย์ 89.33 (ดีมาก) 90.66 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 8.55 7.77 12.78 12.72
1064620148บ้านวังธาร 76.66 (ดีมาก) 67.33 (ดี) 72.00 (ดี) -9.45 -10.23 -5.22 -5.28
1064620149บ้านโซกม่วง 84.50 (ดีมาก) 75.25 (ดีมาก) 79.87 (ดีมาก) -1.58 -2.36 2.65 2.59
1064620150อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 95.58 (ดีมาก) 87.83 (ดีมาก) 91.70 (ดีมาก) 10.25 9.47 14.48 14.42
1064620151บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 94.91 (ดีมาก) 85.45 (ดีมาก) 90.18 (ดีมาก) 8.73 7.95 12.96 12.90
1064620153บ้านแม่ทุเลา 76.22 (ดีมาก) 69.33 (ดี) 72.77 (ดี) -8.68 -9.46 -4.45 -4.51
1064620154บ้านคลองสำราญ 88.00 (ดีมาก) 80.50 (ดีมาก) 84.25 (ดีมาก) 2.80 2.02 7.03 6.97
1064620155บ้านฝั่งหมิ่น 73.00 (ดี) 59.00 (ดี) 66.00 (ดี) -15.45 -16.23 -11.22 -11.28
1064620156บ้านธารชะอม 41.71 (พอใช้) 57.14 (ดี) 49.42 (พอใช้) -32.03 -32.81 -27.80 -27.86
1064620157บ้านหนองหมื่นชัย 96.00 (ดีมาก) 92.88 (ดีมาก) 94.44 (ดีมาก) 12.99 12.21 17.22 17.16
1064620186บ้านแม่เทิน 73.00 (ดี) 70.00 (ดี) 71.50 (ดี) -9.95 -10.73 -5.72 -5.78
1064620187บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 8.00 (ปรับปรุง) 32.00 (พอใช้) 20.00 (ปรับปรุง) -61.45 -62.23 -57.22 -57.28
1064620188บ้านห้วยโป้ 90.28 (ดีมาก) 86.28 (ดีมาก) 88.28 (ดีมาก) 6.83 6.05 11.06 11.00
1064620189บ้านสะท้อ 49.33 (พอใช้) 62.33 (ดี) 55.83 (ดี) -25.62 -26.40 -21.39 -21.45
1064620190บ้านผาเวียง 79.28 (ดีมาก) 70.56 (ดี) 74.92 (ดี) -6.53 -7.31 -2.30 -2.36
1064620191บ้านปางสา 38.66 (พอใช้) 36.22 (พอใช้) 37.44 (พอใช้) -44.01 -44.79 -39.78 -39.84
1064620192บ้านโป่งตีนตั่ง 42.50 (พอใช้) 67.00 (ดี) 54.75 (ดี) -26.70 -27.48 -22.47 -22.53
1064620193บ้านสุเม่น 82.70 (ดีมาก) 84.23 (ดีมาก) 83.47 (ดีมาก) 2.02 1.24 6.25 6.19
1064620194บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) 72.00 (ดี) 68.66 (ดี) 70.33 (ดี) -11.12 -11.90 -6.89 -6.95
1064620195บ้านแม่ฮู้ 71.00 (ดี) 79.00 (ดีมาก) 75.00 (ดีมาก) -6.45 -7.23 -2.22 -2.28
1064620196บ้านตึก 71.44 (ดี) 78.66 (ดีมาก) 75.05 (ดีมาก) -6.40 -7.18 -2.17 -2.23
1064620197วัดภูนก 77.75 (ดีมาก) 75.50 (ดีมาก) 76.62 (ดีมาก) -4.83 -5.61 -0.60 -0.66
1064620198บ้านนาต้นจั่น 75.33 (ดีมาก) 62.88 (ดี) 69.11 (ดี) -12.34 -13.12 -8.11 -8.17
1064620201บ้านดงย่าปา 46.75 (พอใช้) 73.50 (ดี) 60.12 (ดี) -21.33 -22.11 -17.10 -17.16
1064620202บ้านแม่คุ 90.66 (ดีมาก) 79.33 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) 3.55 2.77 7.78 7.72
1064620203บ้านห้วยตม 68.25 (ดี) 71.25 (ดี) 69.75 (ดี) -11.70 -12.48 -7.47 -7.53
1064620204หนองอ้อบำเพ็ญ 92.33 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 85.66 (ดีมาก) 4.21 3.43 8.44 8.38
1064620206วัดเกาะน้อย 95.75 (ดีมาก) 79.25 (ดีมาก) 87.50 (ดีมาก) 6.05 5.27 10.28 10.22
1064620208บ้านป่ายาง 96.50 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) 89.25 (ดีมาก) 7.80 7.02 12.03 11.97
1064620209บ้านดงยาง 61.00 (ดี) 66.00 (ดี) 63.50 (ดี) -17.95 -18.73 -13.72 -13.78
1064620210ไชยะวิทยา 91.44 (ดีมาก) 84.88 (ดีมาก) 88.16 (ดีมาก) 6.71 5.93 10.94 10.88
1064620211บ้านป่ากล้วย 73.53 (ดี) 80.61 (ดีมาก) 77.07 (ดีมาก) -4.38 -5.16 -0.15 -0.21
1064620212หมอนสูงประชาสรรค์ 72.00 (ดี) 67.00 (ดี) 69.50 (ดี) -11.95 -12.73 -7.72 -7.78
1064620213บ้านวังยายมาก 85.42 (ดีมาก) 74.57 (ดี) 80.00 (ดีมาก) -1.45 -2.23 2.78 2.72
1064620214บ้านท่าชัย 92.66 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 94.33 (ดีมาก) 12.88 12.10 17.11 17.05
1064620215บ้านหนองบัว 76.90 (ดีมาก) 78.18 (ดีมาก) 77.54 (ดีมาก) -3.91 -4.69 0.32 0.26
1064620216หาดเสี้ยววิทยา 90.64 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 87.32 (ดีมาก) 5.87 5.09 10.10 10.04
1064620217อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 83.18 (ดีมาก) 86.91 (ดีมาก) 85.04 (ดีมาก) 3.59 2.81 7.82 7.76
1064620219บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 83.00 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 84.50 (ดีมาก) 3.05 2.27 7.28 7.22
1064620220บ้านแม่ราก 61.50 (ดี) 84.00 (ดีมาก) 72.75 (ดี) -8.70 -9.48 -4.47 -4.53
1064620221บ้านทุ่งพล้อ 89.84 (ดีมาก) 83.07 (ดีมาก) 86.46 (ดีมาก) 5.01 4.23 9.24 9.18
1064620222บ้านดอยไก่เขี่ย 85.50 (ดีมาก) 70.50 (ดี) 78.00 (ดีมาก) -3.45 -4.23 0.78 0.72
1064620224บ้านแม่สำ 90.00 (ดีมาก) 85.20 (ดีมาก) 87.60 (ดีมาก) 6.15 5.37 10.38 10.32
1064620226บ้านท่าโพธิ์ 66.88 (ดี) 73.11 (ดี) 70.00 (ดี) -11.45 -12.23 -7.22 -7.28
1064620227บ้านดอนระเบียง 82.50 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 80.75 (ดีมาก) -0.70 -1.48 3.53 3.47
1064620229บ้านปากสาน 94.66 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) 90.66 (ดีมาก) 9.21 8.43 13.44 13.38
1064620230บ้านสันหีบ 82.11 (ดีมาก) 82.82 (ดีมาก) 82.47 (ดีมาก) 1.02 0.24 5.25 5.19
1064620232บ้านแม่สาน 81.33 (ดีมาก) 90.33 (ดีมาก) 85.83 (ดีมาก) 4.38 3.60 8.61 8.55
1064620233แม่สานสามัคคี 91.33 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 88.66 (ดีมาก) 7.21 6.43 11.44 11.38
1064620234บ้านแก่ง 96.00 (ดีมาก) 80.46 (ดีมาก) 88.23 (ดีมาก) 6.78 6.00 11.01 10.95
1064620235บ้านศรีสวรรค์ 92.00 (ดีมาก) 68.00 (ดี) 80.00 (ดีมาก) -1.45 -2.23 2.78 2.72
1064620236บ้านปากคะยาง 82.53 (ดีมาก) 80.53 (ดีมาก) 81.53 (ดีมาก) 0.08 -0.70 4.31 4.25
1064620237บ้านลำโชค 76.80 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 80.40 (ดีมาก) -1.05 -1.83 3.18 3.12
1064620238บ้านป่าคา 83.14 (ดีมาก) 70.28 (ดี) 76.71 (ดีมาก) -4.74 -5.52 -0.51 -0.57
1064620239บ้านแม่ท่าแพ 72.62 (ดี) 74.25 (ดี) 73.43 (ดี) -8.02 -8.80 -3.79 -3.85
1064620240บ้านห้วยหยวก 78.00 (ดีมาก) 71.00 (ดี) 74.50 (ดี) -6.95 -7.73 -2.72 -2.78
1064620241บ้านดงคู่ 72.25 (ดี) 70.25 (ดี) 71.25 (ดี) -10.20 -10.98 -5.97 -6.03
1064620242บ้านห้วยไคร้ 82.93 (ดีมาก) 78.80 (ดีมาก) 80.86 (ดีมาก) -0.59 -1.37 3.64 3.58
1064620243บ้านห้วยติ่ง 98.40 (ดีมาก) 96.80 (ดีมาก) 97.60 (ดีมาก) 16.15 15.37 20.38 20.32
1064620245บ้านศาลาไก่ฟุบ 50.00 (ดี) 67.00 (ดี) 58.50 (ดี) -22.95 -23.73 -18.72 -18.78
1064620246บ้านสารจิตร 64.06 (ดี) 80.26 (ดีมาก) 72.16 (ดี) -9.29 -10.07 -5.06 -5.12
1064620247วัดแสนตอ 86.60 (ดีมาก) 74.00 (ดี) 80.30 (ดีมาก) -1.15 -1.93 3.08 3.02
1064620249วัดโบราณหลวง 79.00 (ดีมาก) 68.40 (ดี) 73.70 (ดี) -7.75 -8.53 -3.52 -3.58
1064620250วัดตลิ่งชัน 68.00 (ดี) 92.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) -1.45 -2.23 2.78 2.72
1064620252บ้านพระปรางค์ 86.00 (ดีมาก) 85.60 (ดีมาก) 85.80 (ดีมาก) 4.35 3.57 8.58 8.52
1064620254อนุบาลศรีสำโรง 87.09 (ดีมาก) 78.36 (ดีมาก) 82.73 (ดีมาก) 1.28 0.50 5.51 5.45
1064620255วัดบ้านกรุ 66.80 (ดี) 65.20 (ดี) 66.00 (ดี) -15.45 -16.23 -11.22 -11.28
1064620256เทวัญอำนวยวิทย์ 79.00 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) 83.75 (ดีมาก) 2.30 1.52 6.53 6.47
1064620259บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 74.71 (ดี) 80.41 (ดีมาก) 77.56 (ดีมาก) -3.89 -4.67 0.34 0.28
1064620260บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 84.54 (ดีมาก) 83.81 (ดีมาก) 84.18 (ดีมาก) 2.73 1.95 6.96 6.90
1064620265บ้านหนองยาว 94.80 (ดีมาก) 88.40 (ดีมาก) 91.60 (ดีมาก) 10.15 9.37 14.38 14.32
1064620266บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 90.85 (ดีมาก) 89.71 (ดีมาก) 90.28 (ดีมาก) 8.83 8.05 13.06 13.00
1064620267บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 93.27 (ดีมาก) 73.27 (ดี) 83.27 (ดีมาก) 1.82 1.04 6.05 5.99
1064620268บ้านเตว็ดกลาง 86.33 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) 82.50 (ดีมาก) 1.05 0.27 5.28 5.22
1064620269วัดศรีสังวร 88.00 (ดีมาก) 71.27 (ดี) 79.63 (ดีมาก) -1.82 -2.60 2.41 2.35
1064620271บ้านทับผึ้ง 95.27 (ดีมาก) 86.90 (ดีมาก) 91.09 (ดีมาก) 9.64 8.86 13.87 13.81
1064620272มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 88.70 (ดีมาก) 75.50 (ดีมาก) 82.10 (ดีมาก) 0.65 -0.13 4.88 4.82
1064620275บ้านโคกกะทือ 80.00 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 79.50 (ดีมาก) -1.95 -2.73 2.28 2.22
1064620276บ้านวังทอง 94.50 (ดีมาก) 78.50 (ดีมาก) 86.50 (ดีมาก) 5.05 4.27 9.28 9.22
1064620278ประชาอุทิศ 93.33 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 92.66 (ดีมาก) 11.21 10.43 15.44 15.38
1064620279บ้านนา 81.25 (ดีมาก) 77.50 (ดีมาก) 79.37 (ดีมาก) -2.08 -2.86 2.15 2.09
1064620281บ้านหนองแหน 100.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 8.55 7.77 12.78 12.72
1064620282วัดเกาะ 80.66 (ดีมาก) 76.66 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) -2.79 -3.57 1.44 1.38
1064620283บ้านสันติพิทยาคาร 59.50 (ดี) 71.00 (ดี) 65.25 (ดี) -16.20 -16.98 -11.97 -12.03
1064620284บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 87.61 (ดีมาก) 86.85 (ดีมาก) 87.23 (ดีมาก) 5.78 5.00 10.01 9.95
1064620285บ้านดอนจันทร์ 96.16 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) 90.58 (ดีมาก) 9.13 8.35 13.36 13.30
1064620287บ้านซ่าน 84.42 (ดีมาก) 81.14 (ดีมาก) 82.78 (ดีมาก) 1.33 0.55 5.56 5.50
1064620288บ้านปากคลองแดน 87.50 (ดีมาก) 82.50 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) 3.55 2.77 7.78 7.72
1064620290บ้านราวต้นจันทน์ 85.07 (ดีมาก) 90.92 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 6.55 5.77 10.78 10.72
1064620291บ้านสันติสุข 90.75 (ดีมาก) 87.12 (ดีมาก) 88.93 (ดีมาก) 7.48 6.70 11.71 11.65
1064620292บ้านท่ามักกะสัง 96.57 (ดีมาก) 81.71 (ดีมาก) 89.14 (ดีมาก) 7.69 6.91 11.92 11.86
1064620293บ้านวังไฟไหม้ 94.40 (ดีมาก) 85.60 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 8.55 7.77 12.78 12.72
1064620294บ้านเขาดินไพรวัน 90.80 (ดีมาก) 74.20 (ดี) 82.50 (ดีมาก) 1.05 0.27 5.28 5.22
1064620295บ้านโซกเปือย 88.66 (ดีมาก) 84.66 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) 5.21 4.43 9.44 9.38
1064620296บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 97.50 (ดีมาก) 95.50 (ดีมาก) 96.50 (ดีมาก) 15.05 14.27 19.28 19.22
1064620297บ้านนาขุนไกร 88.50 (ดีมาก) 78.50 (ดีมาก) 83.50 (ดีมาก) 2.05 1.27 6.28 6.22
1064620298บ้านวังพิกุล 98.00 (ดีมาก) 88.22 (ดีมาก) 93.11 (ดีมาก) 11.66 10.88 15.89 15.83
1064620299บ้านวังสมบูรณ์ 85.20 (ดีมาก) 84.80 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) 3.55 2.77 7.78 7.72
1064620301ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 90.00 (ดีมาก) 75.33 (ดีมาก) 82.66 (ดีมาก) 1.21 0.43 5.44 5.38
1064620304มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 75.25 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 79.62 (ดีมาก) -1.83 -2.61 2.40 2.34
1064620305ชุมชนบ้านคลองยาง 80.00 (ดีมาก) 69.20 (ดี) 74.60 (ดี) -6.85 -7.63 -2.62 -2.68
1064620306บ้านวังแร่ 88.75 (ดีมาก) 91.75 (ดีมาก) 90.25 (ดีมาก) 8.80 8.02 13.03 12.97
1064620309บ้านไผ่ตะล่อม 98.00 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 97.00 (ดีมาก) 15.55 14.77 19.78 19.72
1064620310บ้านป่ากุมเกาะ 64.72 (ดี) 58.54 (ดี) 61.63 (ดี) -19.82 -20.60 -15.59 -15.65
1064620311บ้านใหม่โพธิ์งาม 62.00 (ดี) 88.88 (ดีมาก) 75.44 (ดีมาก) -6.01 -6.79 -1.78 -1.84
1064620314บ้านนาพง 86.66 (ดีมาก) 84.66 (ดีมาก) 85.66 (ดีมาก) 4.21 3.43 8.44 8.38
1064620316วัดคุ้งยาง 72.00 (ดี) 77.75 (ดีมาก) 74.87 (ดี) -6.58 -7.36 -2.35 -2.41
1064620317บ้านดงไทยวิทยา 87.88 (ดีมาก) 95.05 (ดีมาก) 91.47 (ดีมาก) 10.02 9.24 14.25 14.19
1064620319บ้านหนองกลับ 75.52 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) 75.76 (ดีมาก) -5.69 -6.47 -1.46 -1.52
1064620320วัดป่าถ่อน 34.00 (พอใช้) 54.00 (ดี) 44.00 (พอใช้) -37.45 -38.23 -33.22 -33.28
1064620321บ้านขอนซุง 78.00 (ดีมาก) 82.50 (ดีมาก) 80.25 (ดีมาก) -1.20 -1.98 3.03 2.97
1064620322บ้านคลองแห้ง 94.50 (ดีมาก) 85.50 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 8.55 7.77 12.78 12.72
1064620323วัดปากคลองช้าง 93.00 (ดีมาก) 85.50 (ดีมาก) 89.25 (ดีมาก) 7.80 7.02 12.03 11.97
1064620325บ้านเขาทอง 90.33 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) 83.16 (ดีมาก) 1.71 0.93 5.94 5.88
1064620326บ้านวัดโบสถ์ 78.40 (ดีมาก) 69.20 (ดี) 73.80 (ดี) -7.65 -8.43 -3.42 -3.48
1064620327วัดคลองกระจง 82.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 4.55 3.77 8.78 8.72
1064620330อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 91.84 (ดีมาก) 88.61 (ดีมาก) 90.23 (ดีมาก) 8.78 8.00 13.01 12.95
1064620334วัดกรงทอง 96.50 (ดีมาก) 70.00 (ดี) 83.25 (ดีมาก) 1.80 1.02 6.03 5.97
1064620336บ้านท่าทอง 73.71 (ดี) 76.28 (ดีมาก) 75.00 (ดีมาก) -6.45 -7.23 -2.22 -2.28
1064620338วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 98.00 (ดีมาก) 100.00 (ดีมาก) 99.00 (ดีมาก) 17.55 16.77 21.78 21.72
1064620340บ้านหนองป่าตอ 76.54 (ดีมาก) 83.09 (ดีมาก) 79.81 (ดีมาก) -1.64 -2.42 2.59 2.53
1064620341วัดปากน้ำ 94.00 (ดีมาก) 77.16 (ดีมาก) 85.58 (ดีมาก) 4.13 3.35 8.36 8.30
1064620342บ้านไม้งาม 89.33 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 88.66 (ดีมาก) 7.21 6.43 11.44 11.38
1064620343บ้านป่าเลา 83.42 (ดีมาก) 77.85 (ดีมาก) 80.64 (ดีมาก) -0.81 -1.59 3.42 3.36
1064620344อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 94.41 (ดีมาก) 78.90 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) 5.21 4.43 9.44 9.38
1064620345วัดบ้านเหมือง 95.00 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) 90.83 (ดีมาก) 9.38 8.60 13.61 13.55
1064620346โรตารี่สวรรคโลก 1 64.18 (ดี) 67.27 (ดี) 65.72 (ดี) -15.73 -16.51 -11.50 -11.56
1064620347ศึกษาเกษตรศิลป์ 96.25 (ดีมาก) 76.62 (ดีมาก) 86.43 (ดีมาก) 4.98 4.20 9.21 9.15
1064620348บ้านหนองบัว 86.40 (ดีมาก) 70.80 (ดี) 78.60 (ดีมาก) -2.85 -3.63 1.38 1.32
1064620349วัดศิริบูรณาราม 91.00 (ดีมาก) 83.00 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) 5.55 4.77 9.78 9.72
1064620350บ้านทุ่งมหาชัย 87.33 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 85.66 (ดีมาก) 4.21 3.43 8.44 8.38
1064620351บ้านหนองแหน 72.28 (ดี) 70.28 (ดี) 71.28 (ดี) -10.17 -10.95 -5.94 -6.00
1064620352บ้านน้ำขุม 93.00 (ดีมาก) 78.25 (ดีมาก) 85.62 (ดีมาก) 4.17 3.39 8.40 8.34
1064620353บ้านตาลพร้า 95.33 (ดีมาก) 80.66 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 6.55 5.77 10.78 10.72
1064620354วัดบ้านคลอง 90.00 (ดีมาก) 98.66 (ดีมาก) 94.33 (ดีมาก) 12.88 12.10 17.11 17.05
1064620355บ้านดงจันทน์ 97.00 (ดีมาก) 91.00 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 12.55 11.77 16.78 16.72
1064620356บ้านบึงงาม 54.28 (ดี) 50.57 (ดี) 52.42 (ดี) -29.03 -29.81 -24.80 -24.86
1064620357บ้านบึงสวย 77.00 (ดีมาก) 64.00 (ดี) 70.50 (ดี) -10.95 -11.73 -6.72 -6.78