รหัสโรงเรียน ด้านภาษา 25642565ผลต่าง ด้านคำนวณ 25642565ผลต่าง ด้านเหตุผล 25642565ผลต่าง รวมทุกด้าน 25642565ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1064620129บ้านกลางดง94.77 (ดีมาก)75.50 (ดีมาก) -19.2780.00 (ดีมาก)40.70 (ดีมาก) -39.30---87.38 (ดีมาก)58.10 (ดีมาก) -29.28 2.02 0.45 6.03 5.60
1064620130บ้านหัวฝาย55.22 (ดี)69.00 (ดี) 13.7847.88 (ดี)57.85 (ดี) 9.97---51.55 (ดี)63.42 (ดี) 11.87 7.34 5.77 11.35 10.92
1064620131บ้านโป่งฝาง41.41 (พอใช้)53.00 (ดี) 11.5931.83 (พอใช้)51.33 (ดี) 19.50---36.62 (พอใช้)52.16 (พอใช้) 15.54 -3.92 -5.49 0.09 -0.34
1064620132เชิงผา78.58 (ดีมาก)71.20 (ดีมาก) -7.3870.00 (ดีมาก)76.60 (ดีมาก) 6.60---74.29 (ดีมาก)73.90 (ดีมาก) -0.39 17.82 16.25 21.83 21.40
1064620133บ้านแม่บ่อทอง89.83 (ดีมาก)62.50 (ดี) -27.3389.00 (ดีมาก)36.25 (ดี) -52.75---89.41 (ดีมาก)49.37 (ดีมาก) -40.04 -6.71 -8.28 -2.70 -3.13
1064620134บ้านแม่ทุเลาใน64.38 (ดี)50.62 (ดี) -13.7663.66 (ดี)55.75 (ดี) -7.91---64.02 (ดี)53.18 (ดี) -10.84 -2.90 -4.47 1.11 0.68
1064620135บ้านหนองผักบุ้ง63.87 (ดี)66.00 (ดี) 2.1357.50 (ดี)54.25 (ดี) -3.25---60.68 (ดี)60.12 (ดี) -0.56 4.04 2.47 8.05 7.62
1064620136บ้านบึงบอน72.75 (ดีมาก)82.66 (ดีมาก) 9.9171.75 (ดีมาก)78.33 (ดีมาก) 6.58---72.25 (ดีมาก)80.50 (ดีมาก) 8.25 24.42 22.85 28.43 28.00
1064620137บ้านห้วยเจริญ72.80 (ดีมาก)54.60 (ดี) -18.2059.20 (ดี)45.40 (ดี) -13.80---66.00 (ดี)50.00 (ดี) -16.00 -6.08 -7.65 -2.07 -2.50
1064620138บ้านไทยชนะศึก66.94 (ดี)54.05 (ดี) -12.8948.33 (ดี)45.83 (ดี) -2.50---57.63 (ดี)49.94 (ดี) -7.69 -6.14 -7.71 -2.13 -2.56
1064620139บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)75.74 (ดีมาก)60.28 (ดี) -15.4672.12 (ดีมาก)63.05 (ดี) -9.07---73.93 (ดีมาก)61.67 (ดีมาก) -12.26 5.59 4.02 9.60 9.17
1064620140บ้านหนองรังสิต32.17 (พอใช้)49.35 (พอใช้) 17.1824.17 (ปรับปรุง)30.28 (พอใช้) 6.11---28.17 (พอใช้)39.82 (พอใช้) 11.65 -16.26 -17.83 -12.25 -12.68
1064620141บ้านแสงสว่าง ()49.75 (พอใช้) 49.75 ()50.00 (พอใช้) 50.00--- ()49.87 () 49.87 -6.21 -7.78 -2.20 -2.63
1064620142บ้านท่าวิเศษ65.91 (ดี)42.50 (พอใช้) -23.4155.08 (ดี)50.75 (พอใช้) -4.33---60.50 (ดี)46.62 (ดี) -13.88 -9.46 -11.03 -5.45 -5.88
1064620143บ้านลานตาเมือง50.58 (ดี)56.40 (ดี) 5.8235.88 (พอใช้)50.60 (ดี) 14.72---43.23 (พอใช้)53.50 (พอใช้) 10.27 -2.58 -4.15 1.43 1.00
1064620147บ้านธารน้ำทิพย์38.00 (พอใช้)60.87 (ดี) 22.8757.00 (ดี)74.75 (ดี) 17.75---47.50 (ดี)67.81 (ดี) 20.31 11.73 10.16 15.74 15.31
1064620148บ้านวังธาร47.37 (พอใช้)64.77 (ดี) 17.4041.00 (พอใช้)53.11 (ดี) 12.11---44.18 (พอใช้)58.94 (พอใช้) 14.76 2.86 1.29 6.87 6.44
1064620149บ้านโซกม่วง55.94 (ดี)50.82 (ดี) -5.1256.94 (ดี)52.88 (ดี) -4.06---56.44 (ดี)51.85 (ดี) -4.59 -4.23 -5.80 -0.22 -0.65
1064620150อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)55.26 (ดี)60.57 (ดี) 5.3156.73 (ดี)38.58 (ดี) -18.15---56.00 (ดี)49.58 (ดี) -6.42 -6.50 -8.07 -2.49 -2.92
1064620151บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)70.31 (ดีมาก)70.50 (ดีมาก) 0.1956.47 (ดี)56.50 (ดีมาก) 0.03---63.39 (ดี)63.50 (ดี) 0.11 7.42 5.85 11.43 11.00
1064620153บ้านแม่ทุเลา64.16 (ดี)65.16 (ดี) 1.0052.60 (ดี)66.83 (ดี) 14.23---58.38 (ดี)66.00 (ดี) 7.62 9.92 8.35 13.93 13.50
1064620154บ้านคลองสำราญ70.80 (ดีมาก)71.50 (ดีมาก) 0.7071.00 (ดีมาก)72.25 (ดีมาก) 1.25---70.90 (ดีมาก)71.87 (ดีมาก) 0.97 15.79 14.22 19.80 19.37
1064620155บ้านฝั่งหมิ่น62.14 (ดี)62.41 (ดี) 0.2765.00 (ดี)74.50 (ดี) 9.50---63.57 (ดี)68.45 (ดี) 4.88 12.37 10.80 16.38 15.95
1064620156บ้านธารชะอม40.77 (พอใช้)42.37 (พอใช้) 1.6034.66 (พอใช้)23.62 (พอใช้) -11.04---37.72 (พอใช้)33.00 (พอใช้) -4.72 -23.08 -24.65 -19.07 -19.50
1064620157บ้านหนองหมื่นชัย29.00 (ปรับปรุง)58.00 (ดี) 29.0025.00 (ปรับปรุง)43.30 (ดี) 18.30---27.00 (ปรับปรุง)50.65 (ปรับปรุง) 23.65 -5.43 -7.00 -1.42 -1.85
1064620186บ้านแม่เทิน45.45 (พอใช้)43.50 (พอใช้) -1.9532.63 (พอใช้)28.47 (พอใช้) -4.16---39.04 (พอใช้)35.98 (พอใช้) -3.06 -20.10 -21.67 -16.09 -16.52
1064620187บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)48.81 (พอใช้)56.12 (ดี) 7.3140.87 (พอใช้)62.50 (ดี) 21.63---44.84 (พอใช้)59.31 (พอใช้) 14.47 3.23 1.66 7.24 6.81
1064620188บ้านห้วยโป้85.53 (ดีมาก)74.80 (ดีมาก) -10.7375.57 (ดีมาก)63.80 (ดีมาก) -11.77---80.55 (ดีมาก)69.30 (ดีมาก) -11.25 13.22 11.65 17.23 16.80
1064620189บ้านสะท้อ34.80 (พอใช้)39.12 (พอใช้) 4.3230.20 (พอใช้)24.25 (พอใช้) -5.95---32.50 (พอใช้)31.68 (พอใช้) -0.82 -24.40 -25.97 -20.39 -20.82
1064620190บ้านผาเวียง49.39 (ดี)35.83 (พอใช้) -13.5636.70 (พอใช้)38.91 (พอใช้) 2.21---43.05 (พอใช้)37.37 (พอใช้) -5.68 -18.71 -20.28 -14.70 -15.13
1064620191บ้านปางสา31.50 (พอใช้)42.85 (พอใช้) 11.3522.50 (ปรับปรุง)51.85 (พอใช้) 29.35---27.00 (ปรับปรุง)47.35 (ปรับปรุง) 20.35 -8.73 -10.30 -4.72 -5.15
1064620192บ้านโป่งตีนตั่ง36.68 (พอใช้)45.41 (พอใช้) 8.7331.81 (พอใช้)32.16 (พอใช้) 0.35---34.25 (พอใช้)38.79 (พอใช้) 4.54 -17.29 -18.86 -13.28 -13.71
1064620193บ้านสุเม่น48.50 (พอใช้)49.97 (พอใช้) 1.4739.33 (พอใช้)46.15 (พอใช้) 6.82---43.91 (พอใช้)48.06 (พอใช้) 4.15 -8.02 -9.59 -4.01 -4.44
1064620196บ้านตึก38.58 (พอใช้)49.39 (พอใช้) 10.8124.52 (ปรับปรุง)54.68 (พอใช้) 30.16---31.55 (พอใช้)52.03 (พอใช้) 20.48 -4.05 -5.62 -0.04 -0.47
1064620197วัดภูนก57.20 (ดี)59.37 (ดี) 2.1765.20 (ดี)64.50 (ดี) -0.70---61.20 (ดี)61.93 (ดี) 0.73 5.85 4.28 9.86 9.43
1064620198บ้านนาต้นจั่น69.75 (ดีมาก)59.58 (ดี) -10.1776.62 (ดีมาก)57.83 (ดี) -18.79---73.18 (ดีมาก)58.70 (ดีมาก) -14.48 2.62 1.05 6.63 6.20
1064620199บ้านหมอนสูง37.50 (พอใช้)62.50 (ดี) 25.0035.00 (พอใช้)50.00 (ดี) 15.00---36.25 (พอใช้)56.25 (พอใช้) 20.00 0.17 -1.40 4.18 3.75
1064620201บ้านดงย่าปา44.05 (พอใช้)36.72 (พอใช้) -7.3339.90 (พอใช้)34.72 (พอใช้) -5.18---41.97 (พอใช้)35.72 (พอใช้) -6.25 -20.36 -21.93 -16.35 -16.78
1064620202บ้านแม่คุ64.68 (ดี)40.50 (พอใช้) -24.1855.45 (ดี)29.60 (พอใช้) -25.85---60.06 (ดี)35.05 (ดี) -25.01 -21.03 -22.60 -17.02 -17.45
1064620203บ้านห้วยตม62.50 (ดี)77.92 (ดีมาก) 15.4275.20 (ดีมาก)58.00 (ดีมาก) -17.20---68.85 (ดีมาก)67.96 (ดีมาก) -0.89 11.88 10.31 15.89 15.46
1064620204หนองอ้อบำเพ็ญ55.29 (ดี)58.50 (ดี) 3.2131.00 (พอใช้)42.18 (ดี) 11.18---43.14 (พอใช้)50.34 (พอใช้) 7.20 -5.74 -7.31 -1.73 -2.16
1064620206วัดเกาะน้อย60.28 (ดี)56.81 (ดี) -3.4761.71 (ดี)51.00 (ดี) -10.71---61.00 (ดี)53.90 (ดี) -7.10 -2.18 -3.75 1.83 1.40
1064620207บ้านเกาะน้อย56.18 (ดี)59.50 (ดี) 3.3251.75 (ดี)55.75 (ดี) 4.00---53.96 (ดี)57.62 (ดี) 3.66 1.54 -0.03 5.55 5.12
1064620209บ้านดงยาง55.25 (ดี)57.00 (ดี) 1.7552.25 (ดี)39.30 (ดี) -12.95---53.75 (ดี)48.15 (ดี) -5.60 -7.93 -9.50 -3.92 -4.35
1064620210ไชยะวิทยา53.46 (ดี)64.48 (ดี) 11.0243.51 (พอใช้)50.97 (ดี) 7.46---48.49 (ดี)57.72 (ดี) 9.23 1.64 0.07 5.65 5.22
1064620211บ้านป่ากล้วย47.27 (พอใช้)75.50 (ดีมาก) 28.2337.22 (พอใช้)71.60 (ดีมาก) 34.38---42.25 (พอใช้)73.55 (พอใช้) 31.30 17.47 15.90 21.48 21.05
1064620212หมอนสูงประชาสรรค์60.94 (ดี)70.50 (ดีมาก) 9.5663.33 (ดี)69.00 (ดีมาก) 5.67---62.13 (ดี)69.75 (ดี) 7.62 13.67 12.10 17.68 17.25
1064620213บ้านวังยายมาก35.20 (พอใช้)54.00 (ดี) 18.8035.20 (พอใช้)52.66 (ดี) 17.46---35.20 (พอใช้)53.33 (พอใช้) 18.13 -2.75 -4.32 1.26 0.83
1064620214บ้านท่าชัย90.71 (ดีมาก)91.95 (ดีมาก) 1.2487.71 (ดีมาก)87.60 (ดีมาก) -0.11---89.21 (ดีมาก)89.77 (ดีมาก) 0.56 33.69 32.12 37.70 37.27
1064620215บ้านหนองบัว43.40 (พอใช้)63.00 (ดี) 19.6025.20 (ปรับปรุง)42.60 (ดี) 17.40---34.30 (พอใช้)52.80 (พอใช้) 18.50 -3.28 -4.85 0.73 0.30
1064620216หาดเสี้ยววิทยา46.83 (พอใช้)60.05 (ดี) 13.2238.20 (พอใช้)42.35 (ดี) 4.15---42.52 (พอใช้)51.20 (พอใช้) 8.68 -4.88 -6.45 -0.87 -1.30
1064620217อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)58.23 (ดี)69.01 (ดี) 10.7841.36 (พอใช้)59.60 (ดี) 18.24---49.80 (ดี)64.30 (ดี) 14.50 8.22 6.65 12.23 11.80
1064620219บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)67.80 (ดี)63.33 (ดี) -4.4763.20 (ดี)61.00 (ดี) -2.20---65.50 (ดี)62.16 (ดี) -3.34 6.08 4.51 10.09 9.66
1064620220บ้านแม่ราก56.50 (ดี)59.50 (ดี) 3.0050.14 (ดี)57.50 (ดี) 7.36---53.32 (ดี)58.50 (ดี) 5.18 2.42 0.85 6.43 6.00
1064620221บ้านทุ่งพล้อ65.21 (ดี)67.81 (ดี) 2.6062.71 (ดี)57.81 (ดี) -4.90---63.96 (ดี)62.81 (ดี) -1.15 6.73 5.16 10.74 10.31
1064620222บ้านดอยไก่เขี่ย71.50 (ดีมาก)62.40 (ดี) -9.1067.40 (ดีมาก)60.40 (ดี) -7.00---69.45 (ดีมาก)61.40 (ดีมาก) -8.05 5.32 3.75 9.33 8.90
1064620223วัดวังค่า71.50 (ดีมาก)51.00 (ดี) -20.5072.00 (ดีมาก)69.00 (ดี) -3.00---71.75 (ดีมาก)60.00 (ดีมาก) -11.75 3.92 2.35 7.93 7.50
1064620224บ้านแม่สำ54.80 (ดี)28.50 (ปรับปรุง) -26.3068.80 (ดีมาก)20.33 (ปรับปรุง) -48.47---61.80 (ดี)24.41 (ดี) -37.39 -31.67 -33.24 -27.66 -28.09
1064620226บ้านท่าโพธิ์56.25 (ดี)62.72 (ดี) 6.4756.00 (ดี)60.45 (ดี) 4.45---56.12 (ดี)61.59 (ดี) 5.47 5.51 3.94 9.52 9.09
1064620227บ้านดอนระเบียง59.75 (ดี)72.50 (ดีมาก) 12.7561.00 (ดี)87.00 (ดีมาก) 26.00---60.37 (ดี)79.75 (ดี) 19.38 23.67 22.10 27.68 27.25
1064620229บ้านปากสาน52.62 (ดี)56.16 (ดี) 3.5447.25 (ดี)47.83 (ดี) 0.58---49.93 (ดี)52.00 (ดี) 2.07 -4.08 -5.65 -0.07 -0.50
1064620230บ้านสันหีบ64.60 (ดี)49.75 (พอใช้) -14.8566.63 (ดีมาก)33.08 (พอใช้) -33.55---65.61 (ดี)41.41 (ดี) -24.20 -14.67 -16.24 -10.66 -11.09
1064620232บ้านแม่สาน56.70 (ดี)54.08 (ดี) -2.6228.60 (พอใช้)41.08 (ดี) 12.48---42.65 (พอใช้)47.58 (พอใช้) 4.93 -8.50 -10.07 -4.49 -4.92
1064620233แม่สานสามัคคี54.66 (ดี)48.00 (พอใช้) -6.6651.33 (ดี)38.00 (พอใช้) -13.33---53.00 (ดี)43.00 (ดี) -10.00 -13.08 -14.65 -9.07 -9.50
1064620234บ้านแก่ง51.90 (ดี)55.89 (ดี) 3.9931.90 (พอใช้)43.42 (ดี) 11.52---41.90 (พอใช้)49.65 (พอใช้) 7.75 -6.43 -8.00 -2.42 -2.85
1064620236บ้านปากคะยาง31.35 (พอใช้)55.09 (ดี) 23.7426.00 (พอใช้)51.18 (ดี) 25.18---28.67 (พอใช้)53.13 (พอใช้) 24.46 -2.95 -4.52 1.06 0.63
1064620237บ้านลำโชค43.75 (พอใช้)58.83 (ดี) 15.0831.50 (พอใช้)51.00 (ดี) 19.50---37.62 (พอใช้)54.91 (พอใช้) 17.29 -1.17 -2.74 2.84 2.41
1064620238บ้านป่าคา58.00 (ดี)45.92 (พอใช้) -12.0853.25 (ดี)38.28 (พอใช้) -14.97---55.62 (ดี)42.10 (ดี) -13.52 -13.98 -15.55 -9.97 -10.40
1064620239บ้านแม่ท่าแพ45.15 (พอใช้)55.85 (ดี) 10.7033.78 (พอใช้)50.21 (ดี) 16.43---39.47 (พอใช้)53.03 (พอใช้) 13.56 -3.05 -4.62 0.96 0.53
1064620240บ้านห้วยหยวก49.83 (ดี)54.83 (ดี) 5.0046.33 (ดี)43.33 (ดี) -3.00---48.08 (ดี)49.08 (ดี) 1.00 -7.00 -8.57 -2.99 -3.42
1064620241บ้านดงคู่50.90 (ดี)52.56 (ดี) 1.6634.85 (พอใช้)46.20 (ดี) 11.35---42.88 (พอใช้)49.38 (พอใช้) 6.50 -6.70 -8.27 -2.69 -3.12
1064620242บ้านห้วยไคร้54.85 (ดี)73.50 (ดีมาก) 18.6553.80 (ดี)68.20 (ดีมาก) 14.40---54.32 (ดี)70.85 (ดี) 16.53 14.77 13.20 18.78 18.35
1064620243บ้านห้วยติ่ง61.50 (ดี)65.00 (ดี) 3.5054.75 (ดี)67.87 (ดี) 13.12---58.12 (ดี)66.43 (ดี) 8.31 10.35 8.78 14.36 13.93
1064620245บ้านศาลาไก่ฟุบ78.00 (ดีมาก)78.50 (ดีมาก) 0.5089.33 (ดีมาก)55.33 (ดีมาก) -34.00---83.66 (ดีมาก)66.91 (ดีมาก) -16.75 10.83 9.26 14.84 14.41
1064620246บ้านสารจิตร59.84 (ดี)62.86 (ดี) 3.0253.31 (ดี)57.73 (ดี) 4.42---56.57 (ดี)60.29 (ดี) 3.72 4.21 2.64 8.22 7.79
1064620247วัดแสนตอ51.64 (ดี)49.20 (พอใช้) -2.4454.85 (ดี)34.20 (พอใช้) -20.65---53.25 (ดี)41.70 (ดี) -11.55 -14.38 -15.95 -10.37 -10.80
1064620249วัดโบราณหลวง57.32 (ดี)68.10 (ดี) 10.7844.00 (พอใช้)78.30 (ดี) 34.30---50.66 (ดี)73.20 (ดี) 22.54 17.12 15.55 21.13 20.70
1064620250วัดตลิ่งชัน35.75 (พอใช้)63.58 (ดี) 27.8352.00 (ดี)57.50 (ดี) 5.50---43.87 (พอใช้)60.54 (พอใช้) 16.67 4.46 2.89 8.47 8.04
1064620252บ้านพระปรางค์58.25 (ดี)42.50 (พอใช้) -15.7556.00 (ดี)46.00 (พอใช้) -10.00---57.12 (ดี)44.25 (ดี) -12.87 -11.83 -13.40 -7.82 -8.25
1064620254อนุบาลศรีสำโรง76.01 (ดีมาก)60.56 (ดี) -15.4558.52 (ดี)51.36 (ดี) -7.16---67.27 (ดีมาก)55.96 (ดีมาก) -11.31 -0.12 -1.69 3.89 3.46
1064620255วัดบ้านกรุ59.54 (ดี)54.68 (ดี) -4.8656.81 (ดี)53.87 (ดี) -2.94---58.18 (ดี)54.28 (ดี) -3.90 -1.80 -3.37 2.21 1.78
1064620256เทวัญอำนวยวิทย์67.16 (ดี)52.70 (ดี) -14.4663.66 (ดี)55.40 (ดี) -8.26---65.41 (ดี)54.05 (ดี) -11.36 -2.03 -3.60 1.98 1.55
1064620259บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)43.25 (พอใช้)51.45 (ดี) 8.2036.38 (พอใช้)50.91 (ดี) 14.53---39.82 (พอใช้)51.18 (พอใช้) 11.36 -4.90 -6.47 -0.89 -1.32
1064620260บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)39.72 (พอใช้)64.31 (ดี) 24.5925.88 (ปรับปรุง)37.12 (ดี) 11.24---32.80 (พอใช้)50.71 (พอใช้) 17.91 -5.37 -6.94 -1.36 -1.79
1064620265บ้านหนองยาว71.11 (ดีมาก)79.50 (ดีมาก) 8.3967.22 (ดีมาก)85.00 (ดีมาก) 17.78---69.16 (ดีมาก)82.25 (ดีมาก) 13.09 26.17 24.60 30.18 29.75
1064620266บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)51.37 (ดี)43.50 (พอใช้) -7.8753.25 (ดี)55.50 (พอใช้) 2.25---52.31 (ดี)49.50 (ดี) -2.81 -6.58 -8.15 -2.57 -3.00
1064620267บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)36.42 (พอใช้)58.92 (ดี) 22.5033.85 (พอใช้)62.85 (ดี) 29.00---35.14 (พอใช้)60.89 (พอใช้) 25.75 4.81 3.24 8.82 8.39
1064620268บ้านเตว็ดกลาง82.13 (ดีมาก)65.37 (ดี) -16.7675.81 (ดีมาก)69.50 (ดี) -6.31---78.97 (ดีมาก)67.43 (ดีมาก) -11.54 11.35 9.78 15.36 14.93
1064620269วัดศรีสังวร67.16 (ดี)67.80 (ดี) 0.6460.50 (ดี)52.50 (ดี) -8.00---63.83 (ดี)60.15 (ดี) -3.68 4.07 2.50 8.08 7.65
1064620271บ้านทับผึ้ง63.78 (ดี)73.31 (ดีมาก) 9.5370.71 (ดีมาก)77.50 (ดีมาก) 6.79---67.25 (ดีมาก)75.40 (ดีมาก) 8.15 19.32 17.75 23.33 22.90
1064620272มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)44.46 (พอใช้)60.84 (ดี) 16.3833.53 (พอใช้)51.07 (ดี) 17.54---39.00 (พอใช้)55.96 (พอใช้) 16.96 -0.12 -1.69 3.89 3.46
1064620275บ้านโคกกะทือ58.00 (ดี)71.80 (ดีมาก) 13.8057.50 (ดี)68.60 (ดีมาก) 11.10---57.75 (ดี)70.20 (ดี) 12.45 14.12 12.55 18.13 17.70
1064620276บ้านวังทอง46.83 (พอใช้)58.71 (ดี) 11.8832.16 (พอใช้)40.85 (ดี) 8.69---39.50 (พอใช้)49.78 (พอใช้) 10.28 -6.30 -7.87 -2.29 -2.72
1064620278ประชาอุทิศ45.50 (พอใช้)63.00 (ดี) 17.5032.00 (พอใช้)41.00 (ดี) 9.00---38.75 (พอใช้)52.00 (พอใช้) 13.25 -4.08 -5.65 -0.07 -0.50
1064620279บ้านนา44.00 (พอใช้)76.37 (ดีมาก) 32.3747.50 (ดี)76.75 (ดีมาก) 29.25---45.75 (พอใช้)76.56 (พอใช้) 30.81 20.48 18.91 24.49 24.06
1064620281บ้านหนองแหน80.16 (ดีมาก)66.20 (ดี) -13.9670.00 (ดีมาก)70.00 (ดี)---75.08 (ดีมาก)68.10 (ดีมาก) -6.98 12.02 10.45 16.03 15.60
1064620282วัดเกาะ63.33 (ดี)64.75 (ดี) 1.4255.33 (ดี)56.50 (ดี) 1.17---59.33 (ดี)60.62 (ดี) 1.29 4.54 2.97 8.55 8.12
1064620284บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)52.93 (ดี)58.76 (ดี) 5.8337.39 (พอใช้)55.60 (ดี) 18.21---45.16 (พอใช้)57.18 (พอใช้) 12.02 1.10 -0.47 5.11 4.68
1064620285บ้านดอนจันทร์41.82 (พอใช้)66.33 (ดี) 24.5136.80 (พอใช้)50.33 (ดี) 13.53---39.31 (พอใช้)58.33 (พอใช้) 19.02 2.25 0.68 6.26 5.83
1064620286บ้านบุ่งสัก49.50 (ดี)71.75 (ดีมาก) 22.2527.33 (พอใช้)82.00 (ดีมาก) 54.67---38.41 (พอใช้)76.87 (พอใช้) 38.46 20.79 19.22 24.80 24.37
1064620287บ้านซ่าน59.60 (ดี)59.21 (ดี) -0.3944.93 (พอใช้)51.14 (ดี) 6.21---52.26 (ดี)55.17 (ดี) 2.91 -0.91 -2.48 3.10 2.67
1064620288บ้านปากคลองแดน66.00 (ดี)66.00 (ดี)54.33 (ดี)57.50 (ดี) 3.17---60.16 (ดี)61.75 (ดี) 1.59 5.67 4.10 9.68 9.25
1064620290บ้านราวต้นจันทน์65.70 (ดี)66.25 (ดี) 0.5544.16 (พอใช้)54.50 (ดี) 10.34---54.93 (ดี)60.37 (ดี) 5.44 4.29 2.72 8.30 7.87
1064620291บ้านสันติสุข80.16 (ดีมาก)56.16 (ดี) -24.0062.33 (ดี)51.16 (ดี) -11.17---71.25 (ดีมาก)53.66 (ดีมาก) -17.59 -2.42 -3.99 1.59 1.16
1064620292บ้านท่ามักกะสัง46.25 (พอใช้)54.33 (ดี) 8.0869.50 (ดีมาก)56.33 (ดี) -13.17---57.87 (ดี)55.33 (ดี) -2.54 -0.75 -2.32 3.26 2.83
1064620293บ้านวังไฟไหม้70.08 (ดีมาก)73.64 (ดีมาก) 3.5674.00 (ดีมาก)58.28 (ดีมาก) -15.72---72.04 (ดีมาก)65.96 (ดีมาก) -6.08 9.88 8.31 13.89 13.46
1064620294บ้านเขาดินไพรวัน60.02 (ดี)53.70 (ดี) -6.3245.35 (พอใช้)48.41 (ดี) 3.06---52.69 (ดี)51.06 (ดี) -1.63 -5.02 -6.59 -1.01 -1.44
1064620295บ้านโซกเปือย51.70 (ดี)66.60 (ดี) 14.9047.75 (ดี)57.00 (ดี) 9.25---49.72 (ดี)61.80 (ดี) 12.08 5.72 4.15 9.73 9.30
1064620296บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)84.90 (ดีมาก)72.33 (ดีมาก) -12.5775.40 (ดีมาก)73.66 (ดีมาก) -1.74---80.15 (ดีมาก)73.00 (ดีมาก) -7.15 16.92 15.35 20.93 20.50
1064620297บ้านนาขุนไกร82.00 (ดีมาก)67.00 (ดี) -15.0068.00 (ดีมาก)57.00 (ดี) -11.00---75.00 (ดีมาก)62.00 (ดีมาก) -13.00 5.92 4.35 9.93 9.50
1064620298บ้านวังพิกุล52.16 (ดี)75.00 (ดีมาก) 22.8448.33 (ดี)66.70 (ดีมาก) 18.37---50.25 (ดี)70.85 (ดี) 20.60 14.77 13.20 18.78 18.35
1064620299บ้านวังสมบูรณ์68.96 (ดีมาก)59.62 (ดี) -9.3466.35 (ดีมาก)58.25 (ดี) -8.10---67.66 (ดีมาก)58.93 (ดีมาก) -8.73 2.85 1.28 6.86 6.43
1064620300สามัคคีวิทยา37.25 (พอใช้)50.50 (ดี) 13.2532.50 (พอใช้)48.00 (ดี) 15.50---34.87 (พอใช้)49.25 (พอใช้) 14.38 -6.83 -8.40 -2.82 -3.25
1064620301ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)23.83 (ปรับปรุง)45.58 (พอใช้) 21.7525.33 (ปรับปรุง)45.50 (พอใช้) 20.17---24.58 (ปรับปรุง)45.54 (ปรับปรุง) 20.96 -10.54 -12.11 -6.53 -6.96
1064620304มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)73.56 (ดีมาก)64.08 (ดี) -9.4837.87 (พอใช้)56.00 (ดี) 18.13---55.71 (ดี)60.04 (ดี) 4.33 3.96 2.39 7.97 7.54
1064620305ชุมชนบ้านคลองยาง66.16 (ดี)64.50 (ดี) -1.6661.66 (ดี)58.33 (ดี) -3.33---63.91 (ดี)61.41 (ดี) -2.50 5.33 3.76 9.34 8.91
1064620306บ้านวังแร่66.50 (ดี)60.00 (ดี) -6.5073.50 (ดีมาก)60.50 (ดี) -13.00---70.00 (ดีมาก)60.25 (ดีมาก) -9.75 4.17 2.60 8.18 7.75
1064620309บ้านไผ่ตะล่อม44.85 (พอใช้)62.00 (ดี) 17.1546.00 (ดี)56.33 (ดี) 10.33---45.42 (พอใช้)59.16 (พอใช้) 13.74 3.08 1.51 7.09 6.66
1064620310บ้านป่ากุมเกาะ77.35 (ดีมาก)60.45 (ดี) -16.9064.14 (ดี)57.50 (ดี) -6.64---70.75 (ดีมาก)58.97 (ดีมาก) -11.78 2.89 1.32 6.90 6.47
1064620311บ้านใหม่โพธิ์งาม56.61 (ดี)59.73 (ดี) 3.1240.46 (พอใช้)59.30 (ดี) 18.84---48.53 (ดี)59.51 (ดี) 10.98 3.43 1.86 7.44 7.01
1064620314บ้านนาพง63.78 (ดี)64.25 (ดี) 0.4760.28 (ดี)60.83 (ดี) 0.55---62.03 (ดี)62.54 (ดี) 0.51 6.46 4.89 10.47 10.04
1064620316วัดคุ้งยาง76.33 (ดีมาก)75.20 (ดีมาก) -1.1368.66 (ดีมาก)70.00 (ดีมาก) 1.34---72.50 (ดีมาก)72.60 (ดีมาก) 0.10 16.52 14.95 20.53 20.10
1064620317บ้านดงไทยวิทยา64.63 (ดี)70.03 (ดีมาก) 5.4055.11 (ดี)55.06 (ดีมาก) -0.05---59.87 (ดี)62.55 (ดี) 2.68 6.47 4.90 10.48 10.05
1064620319บ้านหนองกลับ74.45 (ดีมาก)56.40 (ดี) -18.0570.70 (ดีมาก)51.00 (ดี) -19.70---72.58 (ดีมาก)53.70 (ดีมาก) -18.88 -2.38 -3.95 1.63 1.20
1064620321บ้านขอนซุง56.25 (ดี)64.66 (ดี) 8.4148.50 (ดี)54.77 (ดี) 6.27---52.37 (ดี)59.72 (ดี) 7.35 3.64 2.07 7.65 7.22
1064620322บ้านคลองแห้ง44.00 (พอใช้)68.50 (ดี) 24.5041.25 (พอใช้)65.25 (ดี) 24.00---42.62 (พอใช้)66.87 (พอใช้) 24.25 10.79 9.22 14.80 14.37
1064620325บ้านเขาทอง58.10 (ดี)62.88 (ดี) 4.7855.40 (ดี)54.33 (ดี) -1.07---56.75 (ดี)58.61 (ดี) 1.86 2.53 0.96 6.54 6.11
1064620326บ้านวัดโบสถ์58.10 (ดี)72.50 (ดีมาก) 14.4052.20 (ดี)47.66 (ดีมาก) -4.54---55.15 (ดี)60.08 (ดี) 4.93 4.00 2.43 8.01 7.58
1064620327วัดคลองกระจง38.28 (พอใช้)53.60 (ดี) 15.3228.56 (พอใช้)37.20 (ดี) 8.64---33.42 (พอใช้)45.40 (พอใช้) 11.98 -10.68 -12.25 -6.67 -7.10
1064620330อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)64.83 (ดี)80.09 (ดีมาก) 15.2659.00 (ดี)75.45 (ดีมาก) 16.45---61.91 (ดี)77.77 (ดี) 15.86 21.69 20.12 25.70 25.27
1064620331วัดไผ่ล้อม61.25 (ดี)83.50 (ดีมาก) 22.2561.00 (ดี)80.00 (ดีมาก) 19.00---61.12 (ดี)81.75 (ดี) 20.63 25.67 24.10 29.68 29.25
1064620334วัดกรงทอง64.40 (ดี)74.50 (ดีมาก) 10.1038.40 (พอใช้)55.66 (ดีมาก) 17.26---51.40 (ดี)65.08 (ดี) 13.68 9.00 7.43 13.01 12.58
1064620336บ้านท่าทอง66.30 (ดี)51.50 (ดี) -14.8061.00 (ดี)56.00 (ดี) -5.00---63.65 (ดี)53.75 (ดี) -9.90 -2.33 -3.90 1.68 1.25
1064620338วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)31.75 (พอใช้)72.50 (ดีมาก) 40.7536.00 (พอใช้)59.00 (ดีมาก) 23.00---33.87 (พอใช้)65.75 (พอใช้) 31.88 9.67 8.10 13.68 13.25
1064620340บ้านหนองป่าตอ70.62 (ดีมาก)56.00 (ดี) -14.6256.75 (ดี)64.00 (ดี) 7.25---63.68 (ดี)60.00 (ดี) -3.68 3.92 2.35 7.93 7.50
1064620341วัดปากน้ำ42.25 (พอใช้)43.91 (พอใช้) 1.6626.57 (พอใช้)43.94 (พอใช้) 17.37---34.41 (พอใช้)43.93 (พอใช้) 9.52 -12.15 -13.72 -8.14 -8.57
1064620342บ้านไม้งาม52.62 (ดี)51.80 (ดี) -0.8247.50 (ดี)42.50 (ดี) -5.00---50.06 (ดี)47.15 (ดี) -2.91 -8.93 -10.50 -4.92 -5.35
1064620343บ้านป่าเลา49.66 (ดี)64.66 (ดี) 15.0049.91 (ดี)53.00 (ดี) 3.09---49.79 (ดี)58.83 (ดี) 9.04 2.75 1.18 6.76 6.33
1064620344อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)47.41 (พอใช้)45.54 (พอใช้) -1.8740.23 (พอใช้)45.63 (พอใช้) 5.40---43.82 (พอใช้)45.59 (พอใช้) 1.77 -10.49 -12.06 -6.48 -6.91
1064620345วัดบ้านเหมือง62.50 (ดี)53.50 (ดี) -9.0043.00 (พอใช้)41.00 (ดี) -2.00---52.75 (ดี)47.25 (ดี) -5.50 -8.83 -10.40 -4.82 -5.25
1064620346โรตารี่สวรรคโลก 151.87 (ดี)46.12 (พอใช้) -5.7525.00 (ปรับปรุง)33.25 (พอใช้) 8.25---38.43 (พอใช้)39.68 (พอใช้) 1.25 -16.40 -17.97 -12.39 -12.82
1064620347ศึกษาเกษตรศิลป์53.05 (ดี)45.14 (พอใช้) -7.9142.40 (พอใช้)38.14 (พอใช้) -4.26---47.72 (ดี)41.64 (ดี) -6.08 -14.44 -16.01 -10.43 -10.86
1064620348บ้านหนองบัว57.03 (ดี)55.55 (ดี) -1.4849.71 (ดี)66.11 (ดี) 16.40---53.37 (ดี)60.83 (ดี) 7.46 4.75 3.18 8.76 8.33
1064620349วัดศิริบูรณาราม61.75 (ดี)70.25 (ดีมาก) 8.5058.75 (ดี)58.16 (ดีมาก) -0.59---60.25 (ดี)64.20 (ดี) 3.95 8.12 6.55 12.13 11.70
1064620351บ้านหนองแหน56.78 (ดี)63.36 (ดี) 6.5845.85 (พอใช้)34.27 (ดี) -11.58---51.32 (ดี)48.81 (ดี) -2.51 -7.27 -8.84 -3.26 -3.69
1064620352บ้านน้ำขุม51.90 (ดี)52.09 (ดี) 0.1937.18 (พอใช้)30.00 (ดี) -7.18---44.54 (พอใช้)41.04 (พอใช้) -3.50 -15.04 -16.61 -11.03 -11.46
1064620353บ้านตาลพร้า48.50 (พอใช้)60.16 (ดี) 11.6637.00 (พอใช้)41.66 (ดี) 4.66---42.75 (พอใช้)50.91 (พอใช้) 8.16 -5.17 -6.74 -1.16 -1.59
1064620354วัดบ้านคลอง38.81 (พอใช้)53.30 (ดี) 14.4947.50 (ดี)53.60 (ดี) 6.10---43.15 (พอใช้)53.45 (พอใช้) 10.30 -2.63 -4.20 1.38 0.95
1064620355บ้านดงจันทน์61.25 (ดี)60.50 (ดี) -0.7561.00 (ดี)60.00 (ดี) -1.00---61.12 (ดี)60.25 (ดี) -0.87 4.17 2.60 8.18 7.75
1064620356บ้านบึงงาม69.37 (ดีมาก)51.33 (ดี) -18.0461.50 (ดี)47.33 (ดี) -14.17---65.43 (ดี)49.33 (ดี) -16.10 -6.75 -8.32 -2.74 -3.17
1064620357บ้านบึงสวย83.33 (ดีมาก)77.44 (ดีมาก) -5.8974.66 (ดีมาก)67.11 (ดีมาก) -7.55---79.00 (ดีมาก)72.27 (ดีมาก) -6.73 16.19 14.62 20.20 19.77