รหัสโรงเรียน ด้านภาษา 25652566ผลต่าง ด้านคำนวณ 25652566ผลต่าง ด้านเหตุผล 25652566ผลต่าง รวมทุกด้าน 25652566ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1064620129บ้านกลางดง75.50 (ดีมาก)68.26 (ดีมาก) -7.2440.70 (พอใช้)46.52 (ดีมาก) 5.82---58.10 (ดี)57.39 (ดี) -0.71-91 -1.17 -4.52 0.74 -0.39
1064620130บ้านหัวฝาย69.00 (ดี)67.21 (ดีมาก) -1.7957.85 (ดี)53.57 (ดีมาก) -4.28---63.42 (ดี)60.39 (ดี) -3.03-81 1.83 -1.52 3.74 2.61
1064620131บ้านโป่งฝาง53.00 (ดี)54.40 (ดีมาก) 1.4051.33 (ดี)59.80 (ดีมาก) 8.47---52.16 (ดี)57.10 (ดี) 4.94-92 -1.46 -4.81 0.45 -0.68
1064620132เชิงผา71.20 (ดีมาก)80.12 (ดีมาก) 8.9276.60 (ดีมาก)73.25 (ดีมาก) -3.35---73.90 (ดีมาก)76.68 (ดีมาก) 2.78-19 18.12 14.77 20.03 18.90
1064620133บ้านแม่บ่อทอง62.50 (ดี)80.75 (ดีมาก) 18.2536.25 (พอใช้)54.50 (ดีมาก) 18.25---49.37 (ดี)67.62 (ดี) 18.25-53 9.06 5.71 10.97 9.84
1064620134บ้านแม่ทุเลาใน50.62 (ดี)79.30 (ดีมาก) 28.6855.75 (ดี)61.60 (ดีมาก) 5.85---53.18 (ดี)70.45 (ดี) 17.27-41 11.89 8.54 13.80 12.67
1064620135บ้านหนองผักบุ้ง66.00 (ดี)65.72 (ดีมาก) -0.2854.25 (ดี)58.11 (ดีมาก) 3.86---60.12 (ดี)61.91 (ดี) 1.79-77 3.35 5.26 4.13
1064620136บ้านบึงบอน82.66 (ดีมาก)78.85 (ดีมาก) -3.8178.33 (ดีมาก)64.85 (ดีมาก) -13.48---80.50 (ดีมาก)71.85 (ดีมาก) -8.65-38 13.29 9.94 15.20 14.07
1064620137บ้านห้วยเจริญ54.60 (ดี)61.00 (ดีมาก) 6.4045.40 (พอใช้)60.75 (ดีมาก) 15.35---50.00 (ดี)60.87 (ดี) 10.87-80 2.31 -1.04 4.22 3.09
1064620138บ้านไทยชนะศึก54.05 (ดี)72.55 (ดีมาก) 18.5045.83 (พอใช้)63.68 (ดีมาก) 17.85---49.94 (ดี)68.11 (ดี) 18.17-51 9.55 6.20 11.46 10.33
1064620139บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)60.28 (ดี)73.85 (ดีมาก) 13.5763.05 (ดี)71.15 (ดีมาก) 8.10---61.67 (ดี)72.50 (ดี) 10.83-36 13.94 10.59 15.85 14.72
1064620140บ้านหนองรังสิต49.35 (พอใช้)60.21 (ดีมาก) 10.8630.28 (พอใช้)35.14 (ดีมาก) 4.86---39.82 (พอใช้)47.67 (พอใช้) 7.85-135 -10.89 -14.24 -8.98 -10.11
1064620142บ้านท่าวิเศษ42.50 (พอใช้)73.46 (ดีมาก) 30.9650.75 (ดี)55.42 (ดีมาก) 4.67---46.62 (พอใช้)64.44 (พอใช้) 17.82-65 5.88 2.53 7.79 6.66
1064620143บ้านลานตาเมือง56.40 (ดี)56.50 (ดีมาก) 0.1050.60 (ดี)51.09 (ดีมาก) 0.49---53.50 (ดี)53.79 (ดี) 0.29-109 -4.77 -8.12 -2.86 -3.99
1064620147บ้านธารน้ำทิพย์60.87 (ดี)62.50 (ดีมาก) 1.6374.75 (ดีมาก)65.33 (ดีมาก) -9.42---67.81 (ดี)63.91 (ดี) -3.90-67 5.35 2.00 7.26 6.13
1064620148บ้านวังธาร64.77 (ดี)66.78 (ดีมาก) 2.0153.11 (ดี)33.07 (ดีมาก) -20.04---58.94 (ดี)49.92 (ดี) -9.02-128 -8.64 -11.99 -6.73 -7.86
1064620149บ้านโซกม่วง50.82 (ดี)56.06 (ดีมาก) 5.2452.88 (ดี)52.37 (ดีมาก) -0.51---51.85 (ดี)54.21 (ดี) 2.36-105 -4.35 -7.70 -2.44 -3.57
1064620150อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)60.57 (ดี)63.31 (ดีมาก) 2.7438.58 (พอใช้)48.15 (ดีมาก) 9.57---49.58 (ดี)55.73 (ดี) 6.15-98 -2.83 -6.18 -0.92 -2.05
1064620151บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)70.50 (ดีมาก)77.40 (ดีมาก) 6.9056.50 (ดี)62.43 (ดีมาก) 5.93---63.50 (ดี)69.92 (ดี) 6.42-42 11.36 8.01 13.27 12.14
1064620153บ้านแม่ทุเลา65.16 (ดี)50.10 (ดีมาก) -15.0666.83 (ดี)53.20 (ดีมาก) -13.63---66.00 (ดี)51.65 (ดี) -14.35-124 -6.91 -10.26 -5.00 -6.13
1064620154บ้านคลองสำราญ71.50 (ดีมาก)81.62 (ดีมาก) 10.1272.25 (ดีมาก)73.00 (ดีมาก) 0.75---71.87 (ดีมาก)77.31 (ดีมาก) 5.44-17 18.75 15.40 20.66 19.53
1064620155บ้านฝั่งหมิ่น62.41 (ดี)70.41 (ดีมาก) 8.0074.50 (ดีมาก)75.83 (ดีมาก) 1.33---68.45 (ดี)73.12 (ดี) 4.67-34 14.56 11.21 16.47 15.34
1064620156บ้านธารชะอม42.37 (พอใช้)56.21 (ดีมาก) 13.8423.62 (ปรับปรุง)50.57 (ดีมาก) 26.95---33.00 (พอใช้)53.39 (พอใช้) 20.39-111 -5.17 -8.52 -3.26 -4.39
1064620157บ้านหนองหมื่นชัย58.00 (ดี)56.00 (ดีมาก) -2.0043.30 (พอใช้)56.40 (ดีมาก) 13.10---50.65 (ดี)56.20 (ดี) 5.55-96 -2.36 -5.71 -0.45 -1.58
1064620186บ้านแม่เทิน43.50 (พอใช้)42.77 (ดีมาก) -0.7328.47 (พอใช้)35.18 (ดีมาก) 6.71---35.98 (พอใช้)38.97 (พอใช้) 2.99-142 -19.59 -22.94 -17.68 -18.81
1064620187บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)56.12 (ดี)61.00 (ดีมาก) 4.8862.50 (ดี)49.75 (ดีมาก) -12.75---59.31 (ดี)55.37 (ดี) -3.94-99 -3.19 -6.54 -1.28 -2.41
1064620188บ้านห้วยโป้74.80 (ดีมาก)79.95 (ดีมาก) 5.1563.80 (ดี)83.00 (ดีมาก) 19.20---69.30 (ดีมาก)81.47 (ดีมาก) 12.17-6 22.91 19.56 24.82 23.69
1064620189บ้านสะท้อ39.12 (พอใช้)45.40 (ดีมาก) 6.2824.25 (ปรับปรุง)44.40 (ดีมาก) 20.15---31.68 (พอใช้)44.90 (พอใช้) 13.22-140 -13.66 -17.01 -11.75 -12.88
1064620190บ้านผาเวียง35.83 (พอใช้)62.30 (ดีมาก) 26.4738.91 (พอใช้)43.44 (ดีมาก) 4.53---37.37 (พอใช้)52.87 (พอใช้) 15.50-115 -5.69 -9.04 -3.78 -4.91
1064620191บ้านปางสา42.85 (พอใช้)42.27 (ดีมาก) -0.5851.85 (ดี)49.00 (ดีมาก) -2.85---47.35 (พอใช้)45.63 (พอใช้) -1.72-138 -12.93 -16.28 -11.02 -12.15
1064620192บ้านโป่งตีนตั่ง45.41 (พอใช้)39.38 (ดีมาก) -6.0332.16 (พอใช้)36.00 (ดีมาก) 3.84---38.79 (พอใช้)37.69 (พอใช้) -1.10-143 -20.87 -24.22 -18.96 -20.09
1064620193บ้านสุเม่น49.97 (พอใช้)55.94 (ดีมาก) 5.9746.15 (พอใช้)37.47 (ดีมาก) -8.68---48.06 (พอใช้)46.70 (พอใช้) -1.36-136 -11.86 -15.21 -9.95 -11.08
1064620194บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) (ปรับปรุง)71.60 (ดีมาก) 71.60 (ไม่มี นร. )36.60 (ดีมาก) 36.60--- (ปรับปรุง)54.10 (ปรับปรุง) 54.10-107 -4.46 -7.81 -2.55 -3.68
1064620195บ้านแม่ฮู้ ()49.75 (ดีมาก) 49.75 ()48.50 (ดีมาก) 48.50--- ()49.12 () 49.12-129 -9.44 -12.79 -7.53 -8.66
1064620196บ้านตึก49.39 (พอใช้)59.83 (ดีมาก) 10.4454.68 (ดี)36.41 (ดีมาก) -18.27---52.03 (ดี)48.12 (ดี) -3.91-133 -10.44 -13.79 -8.53 -9.66
1064620197วัดภูนก59.37 (ดี)72.16 (ดีมาก) 12.7964.50 (ดี)75.00 (ดีมาก) 10.50---61.93 (ดี)73.58 (ดี) 11.65-31 15.02 11.67 16.93 15.80
1064620198บ้านนาต้นจั่น59.58 (ดี)72.50 (ดีมาก) 12.9257.83 (ดี)66.25 (ดีมาก) 8.42---58.70 (ดี)69.37 (ดี) 10.67-46 10.81 7.46 12.72 11.59
1064620201บ้านดงย่าปา36.72 (พอใช้)47.71 (ดีมาก) 10.9934.72 (พอใช้)43.14 (ดีมาก) 8.42---35.72 (พอใช้)45.42 (พอใช้) 9.70-139 -13.14 -16.49 -11.23 -12.36
1064620202บ้านแม่คุ40.50 (พอใช้)58.50 (ดีมาก) 18.0029.60 (พอใช้)58.81 (ดีมาก) 29.21---35.05 (พอใช้)58.65 (พอใช้) 23.60-87 0.09 -3.26 2.00 0.87
1064620203บ้านห้วยตม77.92 (ดีมาก)68.07 (ดีมาก) -9.8558.00 (ดี)67.85 (ดีมาก) 9.85---67.96 (ดี)67.96 (ดี)-52 9.40 6.05 11.31 10.18
1064620204หนองอ้อบำเพ็ญ58.50 (ดี)57.72 (ดีมาก) -0.7842.18 (พอใช้)51.88 (ดีมาก) 9.70---50.34 (ดี)54.80 (ดี) 4.46-101 -3.76 -7.11 -1.85 -2.98
1064620206วัดเกาะน้อย56.81 (ดี)73.00 (ดีมาก) 16.1951.00 (ดี)54.00 (ดีมาก) 3.00---53.90 (ดี)63.50 (ดี) 9.60-69 4.94 1.59 6.85 5.72
1064620207บ้านเกาะน้อย59.50 (ดี)73.00 (ดีมาก) 13.5055.75 (ดี)78.33 (ดีมาก) 22.58---57.62 (ดี)75.66 (ดี) 18.04-22 17.10 13.75 19.01 17.88
1064620208บ้านป่ายาง ()74.50 (ดีมาก) 74.50 ()82.00 (ดีมาก) 82.00--- ()78.25 () 78.25-14 19.69 16.34 21.60 20.47
1064620209บ้านดงยาง57.00 (ดี)55.35 (ดีมาก) -1.6539.30 (พอใช้)46.71 (ดีมาก) 7.41---48.15 (พอใช้)51.03 (พอใช้) 2.88-126 -7.53 -10.88 -5.62 -6.75
1064620210ไชยะวิทยา64.48 (ดี)54.41 (ดีมาก) -10.0750.97 (ดี)53.04 (ดีมาก) 2.07---57.72 (ดี)53.72 (ดี) -4.00-110 -4.84 -8.19 -2.93 -4.06
1064620211บ้านป่ากล้วย75.50 (ดีมาก)57.66 (ดีมาก) -17.8471.60 (ดีมาก)46.00 (ดีมาก) -25.60---73.55 (ดีมาก)51.83 (ดีมาก) -21.72-122 -6.73 -10.08 -4.82 -5.95
1064620212หมอนสูงประชาสรรค์70.50 (ดีมาก)64.37 (ดีมาก) -6.1369.00 (ดีมาก)65.00 (ดีมาก) -4.00---69.75 (ดีมาก)64.68 (ดีมาก) -5.07-64 6.12 2.77 8.03 6.90
1064620213บ้านวังยายมาก54.00 (ดี)58.50 (ดีมาก) 4.5052.66 (ดี)47.80 (ดีมาก) -4.86---53.33 (ดี)53.15 (ดี) -0.18-113 -5.41 -8.76 -3.50 -4.63
1064620214บ้านท่าชัย91.95 (ดีมาก)73.53 (ดีมาก) -18.4287.60 (ดีมาก)66.00 (ดีมาก) -21.60---89.77 (ดีมาก)69.76 (ดีมาก) -20.01-43 11.20 7.85 13.11 11.98
1064620215บ้านหนองบัว63.00 (ดี)56.58 (ดีมาก) -6.4242.60 (พอใช้)48.66 (ดีมาก) 6.06---52.80 (ดี)52.62 (ดี) -0.18-117 -5.94 -9.29 -4.03 -5.16
1064620216หาดเสี้ยววิทยา60.05 (ดี)66.03 (ดีมาก) 5.9842.35 (พอใช้)51.50 (ดีมาก) 9.15---51.20 (ดี)58.76 (ดี) 7.56-86 0.20 -3.15 2.11 0.98
1064620217อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)69.01 (ดี)61.32 (ดีมาก) -7.6959.60 (ดี)47.98 (ดีมาก) -11.62---64.30 (ดี)54.65 (ดี) -9.65-103 -3.91 -7.26 -2.00 -3.13
1064620219บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)63.33 (ดี)33.25 (ดีมาก) -30.0861.00 (ดี)37.50 (ดีมาก) -23.50---62.16 (ดี)35.37 (ดี) -26.79-146 -23.19 -26.54 -21.28 -22.41
1064620220บ้านแม่ราก59.50 (ดี)54.87 (ดีมาก) -4.6357.50 (ดี)54.75 (ดีมาก) -2.75---58.50 (ดี)54.81 (ดี) -3.69-100 -3.75 -7.10 -1.84 -2.97
1064620221บ้านทุ่งพล้อ67.81 (ดี)83.00 (ดีมาก) 15.1957.81 (ดี)73.33 (ดีมาก) 15.52---62.81 (ดี)78.16 (ดี) 15.35-15 19.60 16.25 21.51 20.38
1064620222บ้านดอยไก่เขี่ย62.40 (ดี)68.66 (ดีมาก) 6.2660.40 (ดี)60.00 (ดีมาก) -0.40---61.40 (ดี)64.33 (ดี) 2.93-66 5.77 2.42 7.68 6.55
1064620224บ้านแม่สำ28.50 (ปรับปรุง)78.75 (ดีมาก) 50.2520.33 (ปรับปรุง)53.66 (ดีมาก) 33.33---24.41 (ปรับปรุง)66.20 (ปรับปรุง) 41.79-58 7.64 4.29 9.55 8.42
1064620226บ้านท่าโพธิ์62.72 (ดี)70.66 (ดีมาก) 7.9460.45 (ดี)72.44 (ดีมาก) 11.99---61.59 (ดี)71.55 (ดี) 9.96-39 12.99 9.64 14.90 13.77
1064620227บ้านดอนระเบียง72.50 (ดีมาก)72.87 (ดีมาก) 0.3787.00 (ดีมาก)84.00 (ดีมาก) -3.00---79.75 (ดีมาก)78.43 (ดีมาก) -1.32-13 19.87 16.52 21.78 20.65
1064620229บ้านปากสาน56.16 (ดี)70.00 (ดีมาก) 13.8447.83 (ดี)67.16 (ดีมาก) 19.33---52.00 (ดี)68.58 (ดี) 16.58-49 10.02 6.67 11.93 10.80
1064620230บ้านสันหีบ49.75 (พอใช้)36.38 (ดีมาก) -13.3733.08 (พอใช้)30.83 (ดีมาก) -2.25---41.41 (พอใช้)33.61 (พอใช้) -7.80-147 -24.95 -28.30 -23.04 -24.17
1064620232บ้านแม่สาน54.08 (ดี)54.12 (ดีมาก) 0.0441.08 (พอใช้)46.75 (ดีมาก) 5.67---47.58 (พอใช้)50.43 (พอใช้) 2.85-127 -8.13 -11.48 -6.22 -7.35
1064620233แม่สานสามัคคี48.00 (พอใช้)58.25 (ดีมาก) 10.2538.00 (พอใช้)76.00 (ดีมาก) 38.00---43.00 (พอใช้)67.12 (พอใช้) 24.12-54 8.56 5.21 10.47 9.34
1064620234บ้านแก่ง55.89 (ดี)60.35 (ดีมาก) 4.4643.42 (พอใช้)48.00 (ดีมาก) 4.58---49.65 (ดี)54.17 (ดี) 4.52-106 -4.39 -7.74 -2.48 -3.61
1064620236บ้านปากคะยาง55.09 (ดี)57.17 (ดีมาก) 2.0851.18 (ดี)40.74 (ดีมาก) -10.44---53.13 (ดี)48.95 (ดี) -4.18-131 -9.61 -12.96 -7.70 -8.83
1064620237บ้านลำโชค58.83 (ดี)65.16 (ดีมาก) 6.3351.00 (ดี)39.00 (ดีมาก) -12.00---54.91 (ดี)52.08 (ดี) -2.83-119 -6.48 -9.83 -4.57 -5.70
1064620238บ้านป่าคา45.92 (พอใช้)62.25 (ดีมาก) 16.3338.28 (พอใช้)57.75 (ดีมาก) 19.47---42.10 (พอใช้)60.00 (พอใช้) 17.90-82 1.44 -1.91 3.35 2.22
1064620239บ้านแม่ท่าแพ55.85 (ดี)59.73 (ดีมาก) 3.8850.21 (ดี)36.23 (ดีมาก) -13.98---53.03 (ดี)47.98 (ดี) -5.05-134 -10.58 -13.93 -8.67 -9.80
1064620240บ้านห้วยหยวก54.83 (ดี)45.50 (ดีมาก) -9.3343.33 (พอใช้)29.00 (ดีมาก) -14.33---49.08 (ดี)37.25 (ดี) -11.83-144 -21.31 -24.66 -19.40 -20.53
1064620241บ้านดงคู่52.56 (ดี)77.43 (ดีมาก) 24.8746.20 (พอใช้)73.25 (ดีมาก) 27.05---49.38 (ดี)75.34 (ดี) 25.96-24 16.78 13.43 18.69 17.56
1064620242บ้านห้วยไคร้73.50 (ดีมาก)73.62 (ดีมาก) 0.1268.20 (ดีมาก)52.41 (ดีมาก) -15.79---70.85 (ดีมาก)63.02 (ดีมาก) -7.83-71 4.46 1.11 6.37 5.24
1064620243บ้านห้วยติ่ง65.00 (ดี)75.91 (ดีมาก) 10.9167.87 (ดี)75.50 (ดีมาก) 7.63---66.43 (ดี)75.70 (ดี) 9.27-21 17.14 13.79 19.05 17.92
1064620245บ้านศาลาไก่ฟุบ78.50 (ดีมาก)91.00 (ดีมาก) 12.5055.33 (ดี)64.00 (ดีมาก) 8.67---66.91 (ดี)77.50 (ดี) 10.59-16 18.94 15.59 20.85 19.72
1064620246บ้านสารจิตร62.86 (ดี)67.37 (ดีมาก) 4.5157.73 (ดี)60.39 (ดีมาก) 2.66---60.29 (ดี)63.88 (ดี) 3.59-68 5.32 1.97 7.23 6.10
1064620247วัดแสนตอ49.20 (พอใช้)53.58 (ดีมาก) 4.3834.20 (พอใช้)43.00 (ดีมาก) 8.80---41.70 (พอใช้)48.29 (พอใช้) 6.59-132 -10.27 -13.62 -8.36 -9.49
1064620249วัดโบราณหลวง68.10 (ดี)83.50 (ดีมาก) 15.4078.30 (ดีมาก)78.50 (ดีมาก) 0.20---73.20 (ดีมาก)81.00 (ดีมาก) 7.80-7 22.44 19.09 24.35 23.22
1064620250วัดตลิ่งชัน63.58 (ดี)49.50 (ดีมาก) -14.0857.50 (ดี)55.50 (ดีมาก) -2.00---60.54 (ดี)52.50 (ดี) -8.04-118 -6.06 -9.41 -4.15 -5.28
1064620252บ้านพระปรางค์42.50 (พอใช้)60.50 (ดีมาก) 18.0046.00 (พอใช้)46.00 (ดีมาก)---44.25 (พอใช้)53.25 (พอใช้) 9.00-112 -5.31 -8.66 -3.40 -4.53
1064620254อนุบาลศรีสำโรง60.56 (ดี)62.12 (ดีมาก) 1.5651.36 (ดี)46.69 (ดีมาก) -4.67---55.96 (ดี)54.41 (ดี) -1.55-104 -4.15 -7.50 -2.24 -3.37
1064620255วัดบ้านกรุ54.68 (ดี)75.75 (ดีมาก) 21.0753.87 (ดี)70.25 (ดีมาก) 16.38---54.28 (ดี)73.00 (ดี) 18.72-35 14.44 11.09 16.35 15.22
1064620256เทวัญอำนวยวิทย์52.70 (ดี)59.87 (ดีมาก) 7.1755.40 (ดี)47.75 (ดีมาก) -7.65---54.05 (ดี)53.81 (ดี) -0.24-108 -4.75 -8.10 -2.84 -3.97
1064620259บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)51.45 (ดี)58.12 (ดีมาก) 6.6750.91 (ดี)45.82 (ดีมาก) -5.09---51.18 (ดี)51.97 (ดี) 0.79-120 -6.59 -9.94 -4.68 -5.81
1064620260บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)64.31 (ดี)68.14 (ดีมาก) 3.8337.12 (พอใช้)34.28 (ดีมาก) -2.84---50.71 (ดี)51.21 (ดี) 0.50-125 -7.35 -10.70 -5.44 -6.57
1064620265บ้านหนองยาว79.50 (ดีมาก)78.70 (ดีมาก) -0.8085.00 (ดีมาก)73.30 (ดีมาก) -11.70---82.25 (ดีมาก)76.00 (ดีมาก) -6.25-20 17.44 14.09 19.35 18.22
1064620266บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)43.50 (พอใช้)58.12 (ดีมาก) 14.6255.50 (ดี)54.87 (ดีมาก) -0.63---49.50 (ดี)56.50 (ดี) 7.00-94 -2.06 -5.41 -0.15 -1.28
1064620267บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)58.92 (ดี)53.62 (ดีมาก) -5.3062.85 (ดี)39.50 (ดีมาก) -23.35---60.89 (ดี)46.56 (ดี) -14.33-137 -12.00 -15.35 -10.09 -11.22
1064620268บ้านเตว็ดกลาง65.37 (ดี)68.62 (ดีมาก) 3.2569.50 (ดีมาก)69.12 (ดีมาก) -0.38---67.43 (ดี)68.87 (ดี) 1.44-48 10.31 6.96 12.22 11.09
1064620269วัดศรีสังวร67.80 (ดี)67.00 (ดีมาก) -0.8052.50 (ดี)62.88 (ดีมาก) 10.38---60.15 (ดี)64.94 (ดี) 4.79-63 6.38 3.03 8.29 7.16
1064620271บ้านทับผึ้ง73.31 (ดีมาก)90.42 (ดีมาก) 17.1177.50 (ดีมาก)85.71 (ดีมาก) 8.21---75.40 (ดีมาก)88.07 (ดีมาก) 12.67-1 29.51 26.16 31.42 30.29
1064620272มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)60.84 (ดี)64.16 (ดีมาก) 3.3251.07 (ดี)48.53 (ดีมาก) -2.54---55.96 (ดี)56.35 (ดี) 0.39-95 -2.21 -5.56 -0.30 -1.43
1064620275บ้านโคกกะทือ71.80 (ดีมาก)76.00 (ดีมาก) 4.2068.60 (ดีมาก)56.00 (ดีมาก) -12.60---70.20 (ดีมาก)66.00 (ดีมาก) -4.20-60 7.44 4.09 9.35 8.22
1064620276บ้านวังทอง58.71 (ดี)32.35 (ดีมาก) -26.3640.85 (พอใช้)20.71 (ดีมาก) -20.14---49.78 (ดี)26.53 (ดี) -23.25-150 -32.03 -35.38 -30.12 -31.25
1064620278ประชาอุทิศ63.00 (ดี)74.33 (ดีมาก) 11.3341.00 (พอใช้)72.66 (ดีมาก) 31.66---52.00 (ดี)73.50 (ดี) 21.50-32 14.94 11.59 16.85 15.72
1064620279บ้านนา76.37 (ดีมาก)85.00 (ดีมาก) 8.6376.75 (ดีมาก)84.00 (ดีมาก) 7.25---76.56 (ดีมาก)84.50 (ดีมาก) 7.94-3 25.94 22.59 27.85 26.72
1064620281บ้านหนองแหน66.20 (ดี)75.00 (ดีมาก) 8.8070.00 (ดีมาก)73.20 (ดีมาก) 3.20---68.10 (ดี)74.10 (ดี) 6.00-28 15.54 12.19 17.45 16.32
1064620282วัดเกาะ64.75 (ดี)56.91 (ดีมาก) -7.8456.50 (ดี)48.66 (ดีมาก) -7.84---60.62 (ดี)52.79 (ดี) -7.83-116 -5.77 -9.12 -3.86 -4.99
1064620283บ้านสันติพิทยาคาร (ปรับปรุง)76.70 (ดีมาก) 76.70 (ไม่มี นร. )80.60 (ดีมาก) 80.60--- (ปรับปรุง)78.65 (ปรับปรุง) 78.65-11 20.09 16.74 22.00 20.87
1064620284บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)58.76 (ดี)63.64 (ดีมาก) 4.8855.60 (ดี)60.05 (ดีมาก) 4.45---57.18 (ดี)61.84 (ดี) 4.66-78 3.28 -0.07 5.19 4.06
1064620285บ้านดอนจันทร์66.33 (ดี)66.05 (ดีมาก) -0.2850.33 (ดี)58.40 (ดีมาก) 8.07---58.33 (ดี)62.22 (ดี) 3.89-75 3.66 0.31 5.57 4.44
1064620287บ้านซ่าน59.21 (ดี)66.45 (ดีมาก) 7.2451.14 (ดี)66.09 (ดีมาก) 14.95---55.17 (ดี)66.27 (ดี) 11.10-57 7.71 4.36 9.62 8.49
1064620288บ้านปากคลองแดน66.00 (ดี)61.75 (ดีมาก) -4.2557.50 (ดี)62.50 (ดีมาก) 5.00---61.75 (ดี)62.12 (ดี) 0.37-76 3.56 0.21 5.47 4.34
1064620290บ้านราวต้นจันทน์66.25 (ดี)63.43 (ดีมาก) -2.8254.50 (ดี)59.81 (ดีมาก) 5.31---60.37 (ดี)61.62 (ดี) 1.25-79 3.06 -0.29 4.97 3.84
1064620291บ้านสันติสุข56.16 (ดี)82.40 (ดีมาก) 26.2451.16 (ดี)78.00 (ดีมาก) 26.84---53.66 (ดี)80.20 (ดี) 26.54-8 21.64 18.29 23.55 22.42
1064620292บ้านท่ามักกะสัง54.33 (ดี)61.72 (ดีมาก) 7.3956.33 (ดี)50.63 (ดีมาก) -5.70---55.33 (ดี)56.18 (ดี) 0.85-97 -2.38 -5.73 -0.47 -1.60
1064620293บ้านวังไฟไหม้73.64 (ดีมาก)55.50 (ดีมาก) -18.1458.28 (ดี)42.50 (ดีมาก) -15.78---65.96 (ดี)49.00 (ดี) -16.96-130 -9.56 -12.91 -7.65 -8.78
1064620294บ้านเขาดินไพรวัน53.70 (ดี)75.73 (ดีมาก) 22.0348.41 (ดี)71.69 (ดีมาก) 23.28---51.06 (ดี)73.71 (ดี) 22.65-30 15.15 11.80 17.06 15.93
1064620296บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)72.33 (ดีมาก)91.44 (ดีมาก) 19.1173.66 (ดีมาก)80.88 (ดีมาก) 7.22---73.00 (ดีมาก)86.16 (ดีมาก) 13.16-2 27.60 24.25 29.51 28.38
1064620297บ้านนาขุนไกร67.00 (ดี)60.25 (ดีมาก) -6.7557.00 (ดี)56.00 (ดีมาก) -1.00---62.00 (ดี)58.12 (ดี) -3.88-89 -0.44 -3.79 1.47 0.34
1064620298บ้านวังพิกุล75.00 (ดีมาก)69.28 (ดีมาก) -5.7266.70 (ดี)56.00 (ดีมาก) -10.70---70.85 (ดีมาก)62.64 (ดีมาก) -8.21-72 4.08 0.73 5.99 4.86
1064620299บ้านวังสมบูรณ์59.62 (ดี)66.95 (ดีมาก) 7.3358.25 (ดี)65.72 (ดีมาก) 7.47---58.93 (ดี)66.34 (ดี) 7.41-56 7.78 4.43 9.69 8.56
1064620300สามัคคีวิทยา50.50 (ดี)33.50 (ดีมาก) -17.0048.00 (ดี)21.00 (ดีมาก) -27.00---49.25 (ดี)27.25 (ดี) -22.00-149 -31.31 -34.66 -29.40 -30.53
1064620301ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)45.58 (พอใช้)68.00 (ดีมาก) 22.4245.50 (พอใช้)56.66 (ดีมาก) 11.16---45.54 (พอใช้)62.33 (พอใช้) 16.79-74 3.77 0.42 5.68 4.55
1064620304มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)64.08 (ดี)75.75 (ดีมาก) 11.6756.00 (ดี)40.37 (ดีมาก) -15.63---60.04 (ดี)58.06 (ดี) -1.98-90 -0.50 -3.85 1.41 0.28
1064620305ชุมชนบ้านคลองยาง64.50 (ดี)70.50 (ดีมาก) 6.0058.33 (ดี)60.75 (ดีมาก) 2.42---61.41 (ดี)65.62 (ดี) 4.21-61 7.06 3.71 8.97 7.84
1064620306บ้านวังแร่60.00 (ดี)79.60 (ดีมาก) 19.6060.50 (ดี)80.20 (ดีมาก) 19.70---60.25 (ดี)79.90 (ดี) 19.65-10 21.34 17.99 23.25 22.12
1064620309บ้านไผ่ตะล่อม62.00 (ดี)80.00 (ดีมาก) 18.0056.33 (ดี)70.50 (ดีมาก) 14.17---59.16 (ดี)75.25 (ดี) 16.09-25 16.69 13.34 18.60 17.47
1064620310บ้านป่ากุมเกาะ60.45 (ดี)76.12 (ดีมาก) 15.6757.50 (ดี)71.50 (ดีมาก) 14.00---58.97 (ดี)73.81 (ดี) 14.84-29 15.25 11.90 17.16 16.03
1064620311บ้านใหม่โพธิ์งาม59.73 (ดี)66.95 (ดีมาก) 7.2259.30 (ดี)65.30 (ดีมาก) 6.00---59.51 (ดี)66.12 (ดี) 6.61-59 7.56 4.21 9.47 8.34
1064620314บ้านนาพง64.25 (ดี)69.62 (ดีมาก) 5.3760.83 (ดี)47.37 (ดีมาก) -13.46---62.54 (ดี)58.50 (ดี) -4.04-88 -0.06 -3.41 1.85 0.72
1064620316วัดคุ้งยาง75.20 (ดีมาก)73.00 (ดีมาก) -2.2070.00 (ดีมาก)66.00 (ดีมาก) -4.00---72.60 (ดีมาก)69.50 (ดีมาก) -3.10-45 10.94 7.59 12.85 11.72
1064620317บ้านดงไทยวิทยา70.03 (ดีมาก)55.86 (ดีมาก) -14.1755.06 (ดี)62.77 (ดีมาก) 7.71---62.55 (ดี)59.31 (ดี) -3.24-85 0.75 -2.60 2.66 1.53
1064620319บ้านหนองกลับ56.40 (ดี)48.15 (ดีมาก) -8.2551.00 (ดี)55.31 (ดีมาก) 4.31---53.70 (ดี)51.73 (ดี) -1.97-123 -6.83 -10.18 -4.92 -6.05
1064620320วัดป่าถ่อน ()39.00 (ดีมาก) 39.00 ()27.00 (ดีมาก) 27.00--- ()33.00 () 33.00-148 -25.56 -28.91 -23.65 -24.78
1064620321บ้านขอนซุง64.66 (ดี)86.40 (ดีมาก) 21.7454.77 (ดี)78.36 (ดีมาก) 23.59---59.72 (ดี)82.38 (ดี) 22.66-5 23.82 20.47 25.73 24.60
1064620322บ้านคลองแห้ง68.50 (ดี)76.50 (ดีมาก) 8.0065.25 (ดี)66.00 (ดีมาก) 0.75---66.87 (ดี)71.25 (ดี) 4.38-40 12.69 9.34 14.60 13.47
1064620325บ้านเขาทอง62.88 (ดี)71.87 (ดีมาก) 8.9954.33 (ดี)67.25 (ดีมาก) 12.92---58.61 (ดี)69.56 (ดี) 10.95-44 11.00 7.65 12.91 11.78
1064620326บ้านวัดโบสถ์72.50 (ดีมาก)59.16 (ดีมาก) -13.3447.66 (ดี)60.50 (ดีมาก) 12.84---60.08 (ดี)59.83 (ดี) -0.25-84 1.27 -2.08 3.18 2.05
1064620327วัดคลองกระจง53.60 (ดี)46.90 (ดีมาก) -6.7037.20 (พอใช้)34.54 (ดีมาก) -2.66---45.40 (พอใช้)40.72 (พอใช้) -4.68-141 -17.84 -21.19 -15.93 -17.06
1064620330อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)80.09 (ดีมาก)75.88 (ดีมาก) -4.2175.45 (ดีมาก)71.11 (ดีมาก) -4.34---77.77 (ดีมาก)73.50 (ดีมาก) -4.27-33 14.94 11.59 16.85 15.72
1064620331วัดไผ่ล้อม83.50 (ดีมาก)82.40 (ดีมาก) -1.1080.00 (ดีมาก)77.60 (ดีมาก) -2.40---81.75 (ดีมาก)80.00 (ดีมาก) -1.75-9 21.44 18.09 23.35 22.22
1064620334วัดกรงทอง74.50 (ดีมาก)72.28 (ดีมาก) -2.2255.66 (ดี)78.85 (ดีมาก) 23.19---65.08 (ดี)75.57 (ดี) 10.49-23 17.01 13.66 18.92 17.79
1064620336บ้านท่าทอง51.50 (ดี)56.37 (ดีมาก) 4.8756.00 (ดี)68.75 (ดีมาก) 12.75---53.75 (ดี)62.56 (ดี) 8.81-73 4.00 0.65 5.91 4.78
1064620338วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)72.50 (ดีมาก)72.16 (ดีมาก) -0.3459.00 (ดี)76.33 (ดีมาก) 17.33---65.75 (ดี)74.25 (ดี) 8.50-26 15.69 12.34 17.60 16.47
1064620340บ้านหนองป่าตอ56.00 (ดี)57.50 (ดีมาก) 1.5064.00 (ดี)62.33 (ดีมาก) -1.67---60.00 (ดี)59.91 (ดี) -0.09-83 1.35 -2.00 3.26 2.13
1064620341วัดปากน้ำ43.91 (พอใช้)72.59 (ดีมาก) 28.6843.94 (พอใช้)33.37 (ดีมาก) -10.57---43.93 (พอใช้)52.98 (พอใช้) 9.05-114 -5.58 -8.93 -3.67 -4.80
1064620342บ้านไม้งาม51.80 (ดี)79.33 (ดีมาก) 27.5342.50 (พอใช้)69.16 (ดีมาก) 26.66---47.15 (พอใช้)74.25 (พอใช้) 27.10-27 15.69 12.34 17.60 16.47
1064620343บ้านป่าเลา64.66 (ดี)63.40 (ดีมาก) -1.2653.00 (ดี)70.54 (ดีมาก) 17.54---58.83 (ดี)66.97 (ดี) 8.14-55 8.41 5.06 10.32 9.19
1064620344อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)45.54 (พอใช้)56.50 (ดีมาก) 10.9645.63 (พอใช้)47.44 (ดีมาก) 1.81---45.59 (พอใช้)51.97 (พอใช้) 6.38-121 -6.59 -9.94 -4.68 -5.81
1064620345วัดบ้านเหมือง53.50 (ดี)70.33 (ดีมาก) 16.8341.00 (พอใช้)60.16 (ดีมาก) 19.16---47.25 (พอใช้)65.25 (พอใช้) 18.00-62 6.69 3.34 8.60 7.47
1064620346โรตารี่สวรรคโลก 146.12 (พอใช้)54.92 (ดีมาก) 8.8033.25 (พอใช้)59.14 (ดีมาก) 25.89---39.68 (พอใช้)57.03 (พอใช้) 17.35-93 -1.53 -4.88 0.38 -0.75
1064620347ศึกษาเกษตรศิลป์45.14 (พอใช้)71.92 (ดีมาก) 26.7838.14 (พอใช้)64.69 (ดีมาก) 26.55---41.64 (พอใช้)68.30 (พอใช้) 26.66-50 9.74 6.39 11.65 10.52
1064620348บ้านหนองบัว55.55 (ดี)48.61 (ดีมาก) -6.9466.11 (ดี)25.53 (ดีมาก) -40.58---60.83 (ดี)37.07 (ดี) -23.76-145 -21.49 -24.84 -19.58 -20.71
1064620349วัดศิริบูรณาราม70.25 (ดีมาก)75.87 (ดีมาก) 5.6258.16 (ดี)50.50 (ดีมาก) -7.66---64.20 (ดี)63.18 (ดี) -1.02-70 4.62 1.27 6.53 5.40
1064620351บ้านหนองแหน63.36 (ดี)61.53 (ดีมาก) -1.8334.27 (พอใช้)48.06 (ดีมาก) 13.79---48.81 (ดี)54.80 (ดี) 5.99-102 -3.76 -7.11 -1.85 -2.98
1064620352บ้านน้ำขุม52.09 (ดี)84.00 (ดีมาก) 31.9130.00 (พอใช้)84.33 (ดีมาก) 54.33---41.04 (พอใช้)84.16 (พอใช้) 43.12-4 25.60 22.25 27.51 26.38
1064620354วัดบ้านคลอง53.30 (ดี)74.75 (ดีมาก) 21.4553.60 (ดี)64.00 (ดีมาก) 10.40---53.45 (ดี)69.37 (ดี) 15.92-47 10.81 7.46 12.72 11.59
1064620355บ้านดงจันทน์60.50 (ดี)77.50 (ดีมาก) 17.0060.00 (ดี)67.00 (ดีมาก) 7.00---60.25 (ดี)72.25 (ดี) 12.00-37 13.69 10.34 15.60 14.47
1064620356บ้านบึงงาม51.33 (ดี)80.91 (ดีมาก) 29.5847.33 (ดี)76.00 (ดีมาก) 28.67---49.33 (ดี)78.45 (ดี) 29.12-12 19.89 16.54 21.80 20.67
1064620357บ้านบึงสวย77.44 (ดีมาก)79.43 (ดีมาก) 1.9967.11 (ดี)75.12 (ดีมาก) 8.01---72.27 (ดีมาก)77.28 (ดีมาก) 5.01-18 18.72 15.37 20.63 19.50