รหัส โรงเรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1064620129บ้านกลางดง75.50 (ดีมาก)40.70 (พอใช้)-58.10 (ดี) 2.02 0.45 6.03 5.60
1064620130บ้านหัวฝาย69.00 (ดี)57.85 (ดี)-63.42 (ดี) 7.34 5.77 11.35 10.92
1064620131บ้านโป่งฝาง53.00 (ดี)51.33 (ดี)-52.16 (ดี) -3.92 -5.49 0.09 -0.34
1064620132เชิงผา71.20 (ดีมาก)76.60 (ดีมาก)-73.90 (ดีมาก) 17.82 16.25 21.83 21.40
1064620133บ้านแม่บ่อทอง62.50 (ดี)36.25 (พอใช้)-49.37 (ดี) -6.71 -8.28 -2.70 -3.13
1064620134บ้านแม่ทุเลาใน50.62 (ดี)55.75 (ดี)-53.18 (ดี) -2.90 -4.47 1.11 0.68
1064620135บ้านหนองผักบุ้ง66.00 (ดี)54.25 (ดี)-60.12 (ดี) 4.04 2.47 8.05 7.62
1064620136บ้านบึงบอน82.66 (ดีมาก)78.33 (ดีมาก)-80.50 (ดีมาก) 24.42 22.85 28.43 28.00
1064620137บ้านห้วยเจริญ54.60 (ดี)45.40 (พอใช้)-50.00 (ดี) -6.08 -7.65 -2.07 -2.50
1064620138บ้านไทยชนะศึก54.05 (ดี)45.83 (พอใช้)-49.94 (ดี) -6.14 -7.71 -2.13 -2.56
1064620139บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)60.28 (ดี)63.05 (ดี)-61.67 (ดี) 5.59 4.02 9.60 9.17
1064620140บ้านหนองรังสิต49.35 (พอใช้)30.28 (พอใช้)-39.82 (พอใช้) -16.26 -17.83 -12.25 -12.68
1064620141บ้านแสงสว่าง49.75 (พอใช้)50.00 (ดี)-49.87 (ดี) -6.21 -7.78 -2.20 -2.63
1064620142บ้านท่าวิเศษ42.50 (พอใช้)50.75 (ดี)-46.62 (พอใช้) -9.46 -11.03 -5.45 -5.88
1064620143บ้านลานตาเมือง56.40 (ดี)50.60 (ดี)-53.50 (ดี) -2.58 -4.15 1.43 1.00
1064620147บ้านธารน้ำทิพย์60.87 (ดี)74.75 (ดีมาก)-67.81 (ดี) 11.73 10.16 15.74 15.31
1064620148บ้านวังธาร64.77 (ดี)53.11 (ดี)-58.94 (ดี) 2.86 1.29 6.87 6.44
1064620149บ้านโซกม่วง50.82 (ดี)52.88 (ดี)-51.85 (ดี) -4.23 -5.80 -0.22 -0.65
1064620150อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)60.57 (ดี)38.58 (พอใช้)-49.58 (ดี) -6.50 -8.07 -2.49 -2.92
1064620151บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)70.50 (ดีมาก)56.50 (ดี)-63.50 (ดี) 7.42 5.85 11.43 11.00
1064620153บ้านแม่ทุเลา65.16 (ดี)66.83 (ดี)-66.00 (ดี) 9.92 8.35 13.93 13.50
1064620154บ้านคลองสำราญ71.50 (ดีมาก)72.25 (ดีมาก)-71.87 (ดีมาก) 15.79 14.22 19.80 19.37
1064620155บ้านฝั่งหมิ่น62.41 (ดี)74.50 (ดีมาก)-68.45 (ดี) 12.37 10.80 16.38 15.95
1064620156บ้านธารชะอม42.37 (พอใช้)23.62 (ปรับปรุง)-33.00 (พอใช้) -23.08 -24.65 -19.07 -19.50
1064620157บ้านหนองหมื่นชัย58.00 (ดี)43.30 (พอใช้)-50.65 (ดี) -5.43 -7.00 -1.42 -1.85
1064620186บ้านแม่เทิน43.50 (พอใช้)28.47 (พอใช้)-35.98 (พอใช้) -20.10 -21.67 -16.09 -16.52
1064620187บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)56.12 (ดี)62.50 (ดี)-59.31 (ดี) 3.23 1.66 7.24 6.81
1064620188บ้านห้วยโป้74.80 (ดีมาก)63.80 (ดี)-69.30 (ดีมาก) 13.22 11.65 17.23 16.80
1064620189บ้านสะท้อ39.12 (พอใช้)24.25 (ปรับปรุง)-31.68 (พอใช้) -24.40 -25.97 -20.39 -20.82
1064620190บ้านผาเวียง35.83 (พอใช้)38.91 (พอใช้)-37.37 (พอใช้) -18.71 -20.28 -14.70 -15.13
1064620191บ้านปางสา42.85 (พอใช้)51.85 (ดี)-47.35 (พอใช้) -8.73 -10.30 -4.72 -5.15
1064620192บ้านโป่งตีนตั่ง45.41 (พอใช้)32.16 (พอใช้)-38.79 (พอใช้) -17.29 -18.86 -13.28 -13.71
1064620193บ้านสุเม่น49.97 (พอใช้)46.15 (พอใช้)-48.06 (พอใช้) -8.02 -9.59 -4.01 -4.44
1064620196บ้านตึก49.39 (พอใช้)54.68 (ดี)-52.03 (ดี) -4.05 -5.62 -0.04 -0.47
1064620197วัดภูนก59.37 (ดี)64.50 (ดี)-61.93 (ดี) 5.85 4.28 9.86 9.43
1064620198บ้านนาต้นจั่น59.58 (ดี)57.83 (ดี)-58.70 (ดี) 2.62 1.05 6.63 6.20
1064620199บ้านหมอนสูง62.50 (ดี)50.00 (ดี)-56.25 (ดี) 0.17 -1.40 4.18 3.75
1064620201บ้านดงย่าปา36.72 (พอใช้)34.72 (พอใช้)-35.72 (พอใช้) -20.36 -21.93 -16.35 -16.78
1064620202บ้านแม่คุ40.50 (พอใช้)29.60 (พอใช้)-35.05 (พอใช้) -21.03 -22.60 -17.02 -17.45
1064620203บ้านห้วยตม77.92 (ดีมาก)58.00 (ดี)-67.96 (ดี) 11.88 10.31 15.89 15.46
1064620204หนองอ้อบำเพ็ญ58.50 (ดี)42.18 (พอใช้)-50.34 (ดี) -5.74 -7.31 -1.73 -2.16
1064620206วัดเกาะน้อย56.81 (ดี)51.00 (ดี)-53.90 (ดี) -2.18 -3.75 1.83 1.40
1064620207บ้านเกาะน้อย59.50 (ดี)55.75 (ดี)-57.62 (ดี) 1.54 -0.03 5.55 5.12
1064620209บ้านดงยาง57.00 (ดี)39.30 (พอใช้)-48.15 (พอใช้) -7.93 -9.50 -3.92 -4.35
1064620210ไชยะวิทยา64.48 (ดี)50.97 (ดี)-57.72 (ดี) 1.64 0.07 5.65 5.22
1064620211บ้านป่ากล้วย75.50 (ดีมาก)71.60 (ดีมาก)-73.55 (ดีมาก) 17.47 15.90 21.48 21.05
1064620212หมอนสูงประชาสรรค์70.50 (ดีมาก)69.00 (ดีมาก)-69.75 (ดีมาก) 13.67 12.10 17.68 17.25
1064620213บ้านวังยายมาก54.00 (ดี)52.66 (ดี)-53.33 (ดี) -2.75 -4.32 1.26 0.83
1064620214บ้านท่าชัย91.95 (ดีมาก)87.60 (ดีมาก)-89.77 (ดีมาก) 33.69 32.12 37.70 37.27
1064620215บ้านหนองบัว63.00 (ดี)42.60 (พอใช้)-52.80 (ดี) -3.28 -4.85 0.73 0.30
1064620216หาดเสี้ยววิทยา60.05 (ดี)42.35 (พอใช้)-51.20 (ดี) -4.88 -6.45 -0.87 -1.30
1064620217อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)69.01 (ดี)59.60 (ดี)-64.30 (ดี) 8.22 6.65 12.23 11.80
1064620219บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)63.33 (ดี)61.00 (ดี)-62.16 (ดี) 6.08 4.51 10.09 9.66
1064620220บ้านแม่ราก59.50 (ดี)57.50 (ดี)-58.50 (ดี) 2.42 0.85 6.43 6.00
1064620221บ้านทุ่งพล้อ67.81 (ดี)57.81 (ดี)-62.81 (ดี) 6.73 5.16 10.74 10.31
1064620222บ้านดอยไก่เขี่ย62.40 (ดี)60.40 (ดี)-61.40 (ดี) 5.32 3.75 9.33 8.90
1064620223วัดวังค่า51.00 (ดี)69.00 (ดีมาก)-60.00 (ดี) 3.92 2.35 7.93 7.50
1064620224บ้านแม่สำ28.50 (ปรับปรุง)20.33 (ปรับปรุง)-24.41 (ปรับปรุง) -31.67 -33.24 -27.66 -28.09
1064620226บ้านท่าโพธิ์62.72 (ดี)60.45 (ดี)-61.59 (ดี) 5.51 3.94 9.52 9.09
1064620227บ้านดอนระเบียง72.50 (ดีมาก)87.00 (ดีมาก)-79.75 (ดีมาก) 23.67 22.10 27.68 27.25
1064620229บ้านปากสาน56.16 (ดี)47.83 (ดี)-52.00 (ดี) -4.08 -5.65 -0.07 -0.50
1064620230บ้านสันหีบ49.75 (พอใช้)33.08 (พอใช้)-41.41 (พอใช้) -14.67 -16.24 -10.66 -11.09
1064620232บ้านแม่สาน54.08 (ดี)41.08 (พอใช้)-47.58 (พอใช้) -8.50 -10.07 -4.49 -4.92
1064620233แม่สานสามัคคี48.00 (พอใช้)38.00 (พอใช้)-43.00 (พอใช้) -13.08 -14.65 -9.07 -9.50
1064620234บ้านแก่ง55.89 (ดี)43.42 (พอใช้)-49.65 (ดี) -6.43 -8.00 -2.42 -2.85
1064620236บ้านปากคะยาง55.09 (ดี)51.18 (ดี)-53.13 (ดี) -2.95 -4.52 1.06 0.63
1064620237บ้านลำโชค58.83 (ดี)51.00 (ดี)-54.91 (ดี) -1.17 -2.74 2.84 2.41
1064620238บ้านป่าคา45.92 (พอใช้)38.28 (พอใช้)-42.10 (พอใช้) -13.98 -15.55 -9.97 -10.40
1064620239บ้านแม่ท่าแพ55.85 (ดี)50.21 (ดี)-53.03 (ดี) -3.05 -4.62 0.96 0.53
1064620240บ้านห้วยหยวก54.83 (ดี)43.33 (พอใช้)-49.08 (ดี) -7.00 -8.57 -2.99 -3.42
1064620241บ้านดงคู่52.56 (ดี)46.20 (พอใช้)-49.38 (ดี) -6.70 -8.27 -2.69 -3.12
1064620242บ้านห้วยไคร้73.50 (ดีมาก)68.20 (ดีมาก)-70.85 (ดีมาก) 14.77 13.20 18.78 18.35
1064620243บ้านห้วยติ่ง65.00 (ดี)67.87 (ดี)-66.43 (ดี) 10.35 8.78 14.36 13.93
1064620245บ้านศาลาไก่ฟุบ78.50 (ดีมาก)55.33 (ดี)-66.91 (ดี) 10.83 9.26 14.84 14.41
1064620246บ้านสารจิตร62.86 (ดี)57.73 (ดี)-60.29 (ดี) 4.21 2.64 8.22 7.79
1064620247วัดแสนตอ49.20 (พอใช้)34.20 (พอใช้)-41.70 (พอใช้) -14.38 -15.95 -10.37 -10.80
1064620249วัดโบราณหลวง68.10 (ดี)78.30 (ดีมาก)-73.20 (ดีมาก) 17.12 15.55 21.13 20.70
1064620250วัดตลิ่งชัน63.58 (ดี)57.50 (ดี)-60.54 (ดี) 4.46 2.89 8.47 8.04
1064620252บ้านพระปรางค์42.50 (พอใช้)46.00 (พอใช้)-44.25 (พอใช้) -11.83 -13.40 -7.82 -8.25
1064620254อนุบาลศรีสำโรง60.56 (ดี)51.36 (ดี)-55.96 (ดี) -0.12 -1.69 3.89 3.46
1064620255วัดบ้านกรุ54.68 (ดี)53.87 (ดี)-54.28 (ดี) -1.80 -3.37 2.21 1.78
1064620256เทวัญอำนวยวิทย์52.70 (ดี)55.40 (ดี)-54.05 (ดี) -2.03 -3.60 1.98 1.55
1064620259บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)51.45 (ดี)50.91 (ดี)-51.18 (ดี) -4.90 -6.47 -0.89 -1.32
1064620260บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)64.31 (ดี)37.12 (พอใช้)-50.71 (ดี) -5.37 -6.94 -1.36 -1.79
1064620265บ้านหนองยาว79.50 (ดีมาก)85.00 (ดีมาก)-82.25 (ดีมาก) 26.17 24.60 30.18 29.75
1064620266บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)43.50 (พอใช้)55.50 (ดี)-49.50 (ดี) -6.58 -8.15 -2.57 -3.00
1064620267บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)58.92 (ดี)62.85 (ดี)-60.89 (ดี) 4.81 3.24 8.82 8.39
1064620268บ้านเตว็ดกลาง65.37 (ดี)69.50 (ดีมาก)-67.43 (ดี) 11.35 9.78 15.36 14.93
1064620269วัดศรีสังวร67.80 (ดี)52.50 (ดี)-60.15 (ดี) 4.07 2.50 8.08 7.65
1064620271บ้านทับผึ้ง73.31 (ดีมาก)77.50 (ดีมาก)-75.40 (ดีมาก) 19.32 17.75 23.33 22.90
1064620272มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)60.84 (ดี)51.07 (ดี)-55.96 (ดี) -0.12 -1.69 3.89 3.46
1064620275บ้านโคกกะทือ71.80 (ดีมาก)68.60 (ดีมาก)-70.20 (ดีมาก) 14.12 12.55 18.13 17.70
1064620276บ้านวังทอง58.71 (ดี)40.85 (พอใช้)-49.78 (ดี) -6.30 -7.87 -2.29 -2.72
1064620278ประชาอุทิศ63.00 (ดี)41.00 (พอใช้)-52.00 (ดี) -4.08 -5.65 -0.07 -0.50
1064620279บ้านนา76.37 (ดีมาก)76.75 (ดีมาก)-76.56 (ดีมาก) 20.48 18.91 24.49 24.06
1064620281บ้านหนองแหน66.20 (ดี)70.00 (ดีมาก)-68.10 (ดี) 12.02 10.45 16.03 15.60
1064620282วัดเกาะ64.75 (ดี)56.50 (ดี)-60.62 (ดี) 4.54 2.97 8.55 8.12
1064620284บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)58.76 (ดี)55.60 (ดี)-57.18 (ดี) 1.10 -0.47 5.11 4.68
1064620285บ้านดอนจันทร์66.33 (ดี)50.33 (ดี)-58.33 (ดี) 2.25 0.68 6.26 5.83
1064620286บ้านบุ่งสัก71.75 (ดีมาก)82.00 (ดีมาก)-76.87 (ดีมาก) 20.79 19.22 24.80 24.37
1064620287บ้านซ่าน59.21 (ดี)51.14 (ดี)-55.17 (ดี) -0.91 -2.48 3.10 2.67
1064620288บ้านปากคลองแดน66.00 (ดี)57.50 (ดี)-61.75 (ดี) 5.67 4.10 9.68 9.25
1064620290บ้านราวต้นจันทน์66.25 (ดี)54.50 (ดี)-60.37 (ดี) 4.29 2.72 8.30 7.87
1064620291บ้านสันติสุข56.16 (ดี)51.16 (ดี)-53.66 (ดี) -2.42 -3.99 1.59 1.16
1064620292บ้านท่ามักกะสัง54.33 (ดี)56.33 (ดี)-55.33 (ดี) -0.75 -2.32 3.26 2.83
1064620293บ้านวังไฟไหม้73.64 (ดีมาก)58.28 (ดี)-65.96 (ดี) 9.88 8.31 13.89 13.46
1064620294บ้านเขาดินไพรวัน53.70 (ดี)48.41 (ดี)-51.06 (ดี) -5.02 -6.59 -1.01 -1.44
1064620295บ้านโซกเปือย66.60 (ดี)57.00 (ดี)-61.80 (ดี) 5.72 4.15 9.73 9.30
1064620296บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)72.33 (ดีมาก)73.66 (ดีมาก)-73.00 (ดีมาก) 16.92 15.35 20.93 20.50
1064620297บ้านนาขุนไกร67.00 (ดี)57.00 (ดี)-62.00 (ดี) 5.92 4.35 9.93 9.50
1064620298บ้านวังพิกุล75.00 (ดีมาก)66.70 (ดี)-70.85 (ดีมาก) 14.77 13.20 18.78 18.35
1064620299บ้านวังสมบูรณ์59.62 (ดี)58.25 (ดี)-58.93 (ดี) 2.85 1.28 6.86 6.43
1064620300สามัคคีวิทยา50.50 (ดี)48.00 (ดี)-49.25 (ดี) -6.83 -8.40 -2.82 -3.25
1064620301ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)45.58 (พอใช้)45.50 (พอใช้)-45.54 (พอใช้) -10.54 -12.11 -6.53 -6.96
1064620304มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)64.08 (ดี)56.00 (ดี)-60.04 (ดี) 3.96 2.39 7.97 7.54
1064620305ชุมชนบ้านคลองยาง64.50 (ดี)58.33 (ดี)-61.41 (ดี) 5.33 3.76 9.34 8.91
1064620306บ้านวังแร่60.00 (ดี)60.50 (ดี)-60.25 (ดี) 4.17 2.60 8.18 7.75
1064620309บ้านไผ่ตะล่อม62.00 (ดี)56.33 (ดี)-59.16 (ดี) 3.08 1.51 7.09 6.66
1064620310บ้านป่ากุมเกาะ60.45 (ดี)57.50 (ดี)-58.97 (ดี) 2.89 1.32 6.90 6.47
1064620311บ้านใหม่โพธิ์งาม59.73 (ดี)59.30 (ดี)-59.51 (ดี) 3.43 1.86 7.44 7.01
1064620314บ้านนาพง64.25 (ดี)60.83 (ดี)-62.54 (ดี) 6.46 4.89 10.47 10.04
1064620316วัดคุ้งยาง75.20 (ดีมาก)70.00 (ดีมาก)-72.60 (ดีมาก) 16.52 14.95 20.53 20.10
1064620317บ้านดงไทยวิทยา70.03 (ดีมาก)55.06 (ดี)-62.55 (ดี) 6.47 4.90 10.48 10.05
1064620319บ้านหนองกลับ56.40 (ดี)51.00 (ดี)-53.70 (ดี) -2.38 -3.95 1.63 1.20
1064620321บ้านขอนซุง64.66 (ดี)54.77 (ดี)-59.72 (ดี) 3.64 2.07 7.65 7.22
1064620322บ้านคลองแห้ง68.50 (ดี)65.25 (ดี)-66.87 (ดี) 10.79 9.22 14.80 14.37
1064620325บ้านเขาทอง62.88 (ดี)54.33 (ดี)-58.61 (ดี) 2.53 0.96 6.54 6.11
1064620326บ้านวัดโบสถ์72.50 (ดีมาก)47.66 (ดี)-60.08 (ดี) 4.00 2.43 8.01 7.58
1064620327วัดคลองกระจง53.60 (ดี)37.20 (พอใช้)-45.40 (พอใช้) -10.68 -12.25 -6.67 -7.10
1064620330อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)80.09 (ดีมาก)75.45 (ดีมาก)-77.77 (ดีมาก) 21.69 20.12 25.70 25.27
1064620331วัดไผ่ล้อม83.50 (ดีมาก)80.00 (ดีมาก)-81.75 (ดีมาก) 25.67 24.10 29.68 29.25
1064620334วัดกรงทอง74.50 (ดีมาก)55.66 (ดี)-65.08 (ดี) 9.00 7.43 13.01 12.58
1064620336บ้านท่าทอง51.50 (ดี)56.00 (ดี)-53.75 (ดี) -2.33 -3.90 1.68 1.25
1064620338วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)72.50 (ดีมาก)59.00 (ดี)-65.75 (ดี) 9.67 8.10 13.68 13.25
1064620340บ้านหนองป่าตอ56.00 (ดี)64.00 (ดี)-60.00 (ดี) 3.92 2.35 7.93 7.50
1064620341วัดปากน้ำ43.91 (พอใช้)43.94 (พอใช้)-43.93 (พอใช้) -12.15 -13.72 -8.14 -8.57
1064620342บ้านไม้งาม51.80 (ดี)42.50 (พอใช้)-47.15 (พอใช้) -8.93 -10.50 -4.92 -5.35
1064620343บ้านป่าเลา64.66 (ดี)53.00 (ดี)-58.83 (ดี) 2.75 1.18 6.76 6.33
1064620344อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)45.54 (พอใช้)45.63 (พอใช้)-45.59 (พอใช้) -10.49 -12.06 -6.48 -6.91
1064620345วัดบ้านเหมือง53.50 (ดี)41.00 (พอใช้)-47.25 (พอใช้) -8.83 -10.40 -4.82 -5.25
1064620346โรตารี่สวรรคโลก 146.12 (พอใช้)33.25 (พอใช้)-39.68 (พอใช้) -16.40 -17.97 -12.39 -12.82
1064620347ศึกษาเกษตรศิลป์45.14 (พอใช้)38.14 (พอใช้)-41.64 (พอใช้) -14.44 -16.01 -10.43 -10.86
1064620348บ้านหนองบัว55.55 (ดี)66.11 (ดี)-60.83 (ดี) 4.75 3.18 8.76 8.33
1064620349วัดศิริบูรณาราม70.25 (ดีมาก)58.16 (ดี)-64.20 (ดี) 8.12 6.55 12.13 11.70
1064620351บ้านหนองแหน63.36 (ดี)34.27 (พอใช้)-48.81 (ดี) -7.27 -8.84 -3.26 -3.69
1064620352บ้านน้ำขุม52.09 (ดี)30.00 (พอใช้)-41.04 (พอใช้) -15.04 -16.61 -11.03 -11.46
1064620353บ้านตาลพร้า60.16 (ดี)41.66 (พอใช้)-50.91 (ดี) -5.17 -6.74 -1.16 -1.59
1064620354วัดบ้านคลอง53.30 (ดี)53.60 (ดี)-53.45 (ดี) -2.63 -4.20 1.38 0.95
1064620355บ้านดงจันทน์60.50 (ดี)60.00 (ดี)-60.25 (ดี) 4.17 2.60 8.18 7.75
1064620356บ้านบึงงาม51.33 (ดี)47.33 (ดี)-49.33 (ดี) -6.75 -8.32 -2.74 -3.17
1064620357บ้านบึงสวย77.44 (ดีมาก)67.11 (ดี)-72.27 (ดีมาก) 16.19 14.62 20.20 19.77