รหัส โรงเรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1064620129บ้านกลางดง68.26 (ดีมาก)46.52 (ดีมาก)-57.39 (ดีมาก)-91 -1.17 -4.52 0.74 -0.39
1064620130บ้านหัวฝาย67.21 (ดีมาก)53.57 (ดีมาก)-60.39 (ดีมาก)-81 1.83 -1.52 3.74 2.61
1064620131บ้านโป่งฝาง54.40 (ดีมาก)59.80 (ดีมาก)-57.10 (ดีมาก)-92 -1.46 -4.81 0.45 -0.68
1064620132เชิงผา80.12 (ดีมาก)73.25 (ดีมาก)-76.68 (ดีมาก)-19 18.12 14.77 20.03 18.90
1064620133บ้านแม่บ่อทอง80.75 (ดีมาก)54.50 (ดีมาก)-67.62 (ดีมาก)-53 9.06 5.71 10.97 9.84
1064620134บ้านแม่ทุเลาใน79.30 (ดีมาก)61.60 (ดีมาก)-70.45 (ดีมาก)-41 11.89 8.54 13.80 12.67
1064620135บ้านหนองผักบุ้ง65.72 (ดีมาก)58.11 (ดีมาก)-61.91 (ดีมาก)-77 3.35 5.26 4.13
1064620136บ้านบึงบอน78.85 (ดีมาก)64.85 (ดีมาก)-71.85 (ดีมาก)-38 13.29 9.94 15.20 14.07
1064620137บ้านห้วยเจริญ61.00 (ดีมาก)60.75 (ดีมาก)-60.87 (ดีมาก)-80 2.31 -1.04 4.22 3.09
1064620138บ้านไทยชนะศึก72.55 (ดีมาก)63.68 (ดีมาก)-68.11 (ดีมาก)-51 9.55 6.20 11.46 10.33
1064620139บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)73.85 (ดีมาก)71.15 (ดีมาก)-72.50 (ดีมาก)-36 13.94 10.59 15.85 14.72
1064620140บ้านหนองรังสิต60.21 (ดีมาก)35.14 (ดีมาก)-47.67 (ดีมาก)-135 -10.89 -14.24 -8.98 -10.11
1064620142บ้านท่าวิเศษ73.46 (ดีมาก)55.42 (ดีมาก)-64.44 (ดีมาก)-65 5.88 2.53 7.79 6.66
1064620143บ้านลานตาเมือง56.50 (ดีมาก)51.09 (ดีมาก)-53.79 (ดีมาก)-109 -4.77 -8.12 -2.86 -3.99
1064620147บ้านธารน้ำทิพย์62.50 (ดีมาก)65.33 (ดีมาก)-63.91 (ดีมาก)-67 5.35 2.00 7.26 6.13
1064620148บ้านวังธาร66.78 (ดีมาก)33.07 (ดีมาก)-49.92 (ดีมาก)-128 -8.64 -11.99 -6.73 -7.86
1064620149บ้านโซกม่วง56.06 (ดีมาก)52.37 (ดีมาก)-54.21 (ดีมาก)-105 -4.35 -7.70 -2.44 -3.57
1064620150อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)63.31 (ดีมาก)48.15 (ดีมาก)-55.73 (ดีมาก)-98 -2.83 -6.18 -0.92 -2.05
1064620151บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)77.40 (ดีมาก)62.43 (ดีมาก)-69.92 (ดีมาก)-42 11.36 8.01 13.27 12.14
1064620153บ้านแม่ทุเลา50.10 (ดีมาก)53.20 (ดีมาก)-51.65 (ดีมาก)-124 -6.91 -10.26 -5.00 -6.13
1064620154บ้านคลองสำราญ81.62 (ดีมาก)73.00 (ดีมาก)-77.31 (ดีมาก)-17 18.75 15.40 20.66 19.53
1064620155บ้านฝั่งหมิ่น70.41 (ดีมาก)75.83 (ดีมาก)-73.12 (ดีมาก)-34 14.56 11.21 16.47 15.34
1064620156บ้านธารชะอม56.21 (ดีมาก)50.57 (ดีมาก)-53.39 (ดีมาก)-111 -5.17 -8.52 -3.26 -4.39
1064620157บ้านหนองหมื่นชัย56.00 (ดีมาก)56.40 (ดีมาก)-56.20 (ดีมาก)-96 -2.36 -5.71 -0.45 -1.58
1064620186บ้านแม่เทิน42.77 (ดีมาก)35.18 (ดีมาก)-38.97 (ดีมาก)-142 -19.59 -22.94 -17.68 -18.81
1064620187บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)61.00 (ดีมาก)49.75 (ดีมาก)-55.37 (ดีมาก)-99 -3.19 -6.54 -1.28 -2.41
1064620188บ้านห้วยโป้79.95 (ดีมาก)83.00 (ดีมาก)-81.47 (ดีมาก)-6 22.91 19.56 24.82 23.69
1064620189บ้านสะท้อ45.40 (ดีมาก)44.40 (ดีมาก)-44.90 (ดีมาก)-140 -13.66 -17.01 -11.75 -12.88
1064620190บ้านผาเวียง62.30 (ดีมาก)43.44 (ดีมาก)-52.87 (ดีมาก)-115 -5.69 -9.04 -3.78 -4.91
1064620191บ้านปางสา42.27 (ดีมาก)49.00 (ดีมาก)-45.63 (ดีมาก)-138 -12.93 -16.28 -11.02 -12.15
1064620192บ้านโป่งตีนตั่ง39.38 (ดีมาก)36.00 (ดีมาก)-37.69 (ดีมาก)-143 -20.87 -24.22 -18.96 -20.09
1064620193บ้านสุเม่น55.94 (ดีมาก)37.47 (ดีมาก)-46.70 (ดีมาก)-136 -11.86 -15.21 -9.95 -11.08
1064620194บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)71.60 (ดีมาก)36.60 (ดีมาก)-54.10 (ดีมาก)-107 -4.46 -7.81 -2.55 -3.68
1064620195บ้านแม่ฮู้49.75 (ดีมาก)48.50 (ดีมาก)-49.12 (ดีมาก)-129 -9.44 -12.79 -7.53 -8.66
1064620196บ้านตึก59.83 (ดีมาก)36.41 (ดีมาก)-48.12 (ดีมาก)-133 -10.44 -13.79 -8.53 -9.66
1064620197วัดภูนก72.16 (ดีมาก)75.00 (ดีมาก)-73.58 (ดีมาก)-31 15.02 11.67 16.93 15.80
1064620198บ้านนาต้นจั่น72.50 (ดีมาก)66.25 (ดีมาก)-69.37 (ดีมาก)-46 10.81 7.46 12.72 11.59
1064620201บ้านดงย่าปา47.71 (ดีมาก)43.14 (ดีมาก)-45.42 (ดีมาก)-139 -13.14 -16.49 -11.23 -12.36
1064620202บ้านแม่คุ58.50 (ดีมาก)58.81 (ดีมาก)-58.65 (ดีมาก)-87 0.09 -3.26 2.00 0.87
1064620203บ้านห้วยตม68.07 (ดีมาก)67.85 (ดีมาก)-67.96 (ดีมาก)-52 9.40 6.05 11.31 10.18
1064620204หนองอ้อบำเพ็ญ57.72 (ดีมาก)51.88 (ดีมาก)-54.80 (ดีมาก)-101 -3.76 -7.11 -1.85 -2.98
1064620206วัดเกาะน้อย73.00 (ดีมาก)54.00 (ดีมาก)-63.50 (ดีมาก)-69 4.94 1.59 6.85 5.72
1064620207บ้านเกาะน้อย73.00 (ดีมาก)78.33 (ดีมาก)-75.66 (ดีมาก)-22 17.10 13.75 19.01 17.88
1064620208บ้านป่ายาง74.50 (ดีมาก)82.00 (ดีมาก)-78.25 (ดีมาก)-14 19.69 16.34 21.60 20.47
1064620209บ้านดงยาง55.35 (ดีมาก)46.71 (ดีมาก)-51.03 (ดีมาก)-126 -7.53 -10.88 -5.62 -6.75
1064620210ไชยะวิทยา54.41 (ดีมาก)53.04 (ดีมาก)-53.72 (ดีมาก)-110 -4.84 -8.19 -2.93 -4.06
1064620211บ้านป่ากล้วย57.66 (ดีมาก)46.00 (ดีมาก)-51.83 (ดีมาก)-122 -6.73 -10.08 -4.82 -5.95
1064620212หมอนสูงประชาสรรค์64.37 (ดีมาก)65.00 (ดีมาก)-64.68 (ดีมาก)-64 6.12 2.77 8.03 6.90
1064620213บ้านวังยายมาก58.50 (ดีมาก)47.80 (ดีมาก)-53.15 (ดีมาก)-113 -5.41 -8.76 -3.50 -4.63
1064620214บ้านท่าชัย73.53 (ดีมาก)66.00 (ดีมาก)-69.76 (ดีมาก)-43 11.20 7.85 13.11 11.98
1064620215บ้านหนองบัว56.58 (ดีมาก)48.66 (ดีมาก)-52.62 (ดีมาก)-117 -5.94 -9.29 -4.03 -5.16
1064620216หาดเสี้ยววิทยา66.03 (ดีมาก)51.50 (ดีมาก)-58.76 (ดีมาก)-86 0.20 -3.15 2.11 0.98
1064620217อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)61.32 (ดีมาก)47.98 (ดีมาก)-54.65 (ดีมาก)-103 -3.91 -7.26 -2.00 -3.13
1064620219บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)33.25 (ดีมาก)37.50 (ดีมาก)-35.37 (ดีมาก)-146 -23.19 -26.54 -21.28 -22.41
1064620220บ้านแม่ราก54.87 (ดีมาก)54.75 (ดีมาก)-54.81 (ดีมาก)-100 -3.75 -7.10 -1.84 -2.97
1064620221บ้านทุ่งพล้อ83.00 (ดีมาก)73.33 (ดีมาก)-78.16 (ดีมาก)-15 19.60 16.25 21.51 20.38
1064620222บ้านดอยไก่เขี่ย68.66 (ดีมาก)60.00 (ดีมาก)-64.33 (ดีมาก)-66 5.77 2.42 7.68 6.55
1064620224บ้านแม่สำ78.75 (ดีมาก)53.66 (ดีมาก)-66.20 (ดีมาก)-58 7.64 4.29 9.55 8.42
1064620226บ้านท่าโพธิ์70.66 (ดีมาก)72.44 (ดีมาก)-71.55 (ดีมาก)-39 12.99 9.64 14.90 13.77
1064620227บ้านดอนระเบียง72.87 (ดีมาก)84.00 (ดีมาก)-78.43 (ดีมาก)-13 19.87 16.52 21.78 20.65
1064620229บ้านปากสาน70.00 (ดีมาก)67.16 (ดีมาก)-68.58 (ดีมาก)-49 10.02 6.67 11.93 10.80
1064620230บ้านสันหีบ36.38 (ดีมาก)30.83 (ดีมาก)-33.61 (ดีมาก)-147 -24.95 -28.30 -23.04 -24.17
1064620232บ้านแม่สาน54.12 (ดีมาก)46.75 (ดีมาก)-50.43 (ดีมาก)-127 -8.13 -11.48 -6.22 -7.35
1064620233แม่สานสามัคคี58.25 (ดีมาก)76.00 (ดีมาก)-67.12 (ดีมาก)-54 8.56 5.21 10.47 9.34
1064620234บ้านแก่ง60.35 (ดีมาก)48.00 (ดีมาก)-54.17 (ดีมาก)-106 -4.39 -7.74 -2.48 -3.61
1064620236บ้านปากคะยาง57.17 (ดีมาก)40.74 (ดีมาก)-48.95 (ดีมาก)-131 -9.61 -12.96 -7.70 -8.83
1064620237บ้านลำโชค65.16 (ดีมาก)39.00 (ดีมาก)-52.08 (ดีมาก)-119 -6.48 -9.83 -4.57 -5.70
1064620238บ้านป่าคา62.25 (ดีมาก)57.75 (ดีมาก)-60.00 (ดีมาก)-82 1.44 -1.91 3.35 2.22
1064620239บ้านแม่ท่าแพ59.73 (ดีมาก)36.23 (ดีมาก)-47.98 (ดีมาก)-134 -10.58 -13.93 -8.67 -9.80
1064620240บ้านห้วยหยวก45.50 (ดีมาก)29.00 (ดีมาก)-37.25 (ดีมาก)-144 -21.31 -24.66 -19.40 -20.53
1064620241บ้านดงคู่77.43 (ดีมาก)73.25 (ดีมาก)-75.34 (ดีมาก)-24 16.78 13.43 18.69 17.56
1064620242บ้านห้วยไคร้73.62 (ดีมาก)52.41 (ดีมาก)-63.02 (ดีมาก)-71 4.46 1.11 6.37 5.24
1064620243บ้านห้วยติ่ง75.91 (ดีมาก)75.50 (ดีมาก)-75.70 (ดีมาก)-21 17.14 13.79 19.05 17.92
1064620245บ้านศาลาไก่ฟุบ91.00 (ดีมาก)64.00 (ดีมาก)-77.50 (ดีมาก)-16 18.94 15.59 20.85 19.72
1064620246บ้านสารจิตร67.37 (ดีมาก)60.39 (ดีมาก)-63.88 (ดีมาก)-68 5.32 1.97 7.23 6.10
1064620247วัดแสนตอ53.58 (ดีมาก)43.00 (ดีมาก)-48.29 (ดีมาก)-132 -10.27 -13.62 -8.36 -9.49
1064620249วัดโบราณหลวง83.50 (ดีมาก)78.50 (ดีมาก)-81.00 (ดีมาก)-7 22.44 19.09 24.35 23.22
1064620250วัดตลิ่งชัน49.50 (ดีมาก)55.50 (ดีมาก)-52.50 (ดีมาก)-118 -6.06 -9.41 -4.15 -5.28
1064620252บ้านพระปรางค์60.50 (ดีมาก)46.00 (ดีมาก)-53.25 (ดีมาก)-112 -5.31 -8.66 -3.40 -4.53
1064620254อนุบาลศรีสำโรง62.12 (ดีมาก)46.69 (ดีมาก)-54.41 (ดีมาก)-104 -4.15 -7.50 -2.24 -3.37
1064620255วัดบ้านกรุ75.75 (ดีมาก)70.25 (ดีมาก)-73.00 (ดีมาก)-35 14.44 11.09 16.35 15.22
1064620256เทวัญอำนวยวิทย์59.87 (ดีมาก)47.75 (ดีมาก)-53.81 (ดีมาก)-108 -4.75 -8.10 -2.84 -3.97
1064620259บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)58.12 (ดีมาก)45.82 (ดีมาก)-51.97 (ดีมาก)-120 -6.59 -9.94 -4.68 -5.81
1064620260บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)68.14 (ดีมาก)34.28 (ดีมาก)-51.21 (ดีมาก)-125 -7.35 -10.70 -5.44 -6.57
1064620265บ้านหนองยาว78.70 (ดีมาก)73.30 (ดีมาก)-76.00 (ดีมาก)-20 17.44 14.09 19.35 18.22
1064620266บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)58.12 (ดีมาก)54.87 (ดีมาก)-56.50 (ดีมาก)-94 -2.06 -5.41 -0.15 -1.28
1064620267บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)53.62 (ดีมาก)39.50 (ดีมาก)-46.56 (ดีมาก)-137 -12.00 -15.35 -10.09 -11.22
1064620268บ้านเตว็ดกลาง68.62 (ดีมาก)69.12 (ดีมาก)-68.87 (ดีมาก)-48 10.31 6.96 12.22 11.09
1064620269วัดศรีสังวร67.00 (ดีมาก)62.88 (ดีมาก)-64.94 (ดีมาก)-63 6.38 3.03 8.29 7.16
1064620271บ้านทับผึ้ง90.42 (ดีมาก)85.71 (ดีมาก)-88.07 (ดีมาก)-1 29.51 26.16 31.42 30.29
1064620272มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)64.16 (ดีมาก)48.53 (ดีมาก)-56.35 (ดีมาก)-95 -2.21 -5.56 -0.30 -1.43
1064620275บ้านโคกกะทือ76.00 (ดีมาก)56.00 (ดีมาก)-66.00 (ดีมาก)-60 7.44 4.09 9.35 8.22
1064620276บ้านวังทอง32.35 (ดีมาก)20.71 (ดีมาก)-26.53 (ดีมาก)-150 -32.03 -35.38 -30.12 -31.25
1064620278ประชาอุทิศ74.33 (ดีมาก)72.66 (ดีมาก)-73.50 (ดีมาก)-32 14.94 11.59 16.85 15.72
1064620279บ้านนา85.00 (ดีมาก)84.00 (ดีมาก)-84.50 (ดีมาก)-3 25.94 22.59 27.85 26.72
1064620281บ้านหนองแหน75.00 (ดีมาก)73.20 (ดีมาก)-74.10 (ดีมาก)-28 15.54 12.19 17.45 16.32
1064620282วัดเกาะ56.91 (ดีมาก)48.66 (ดีมาก)-52.79 (ดีมาก)-116 -5.77 -9.12 -3.86 -4.99
1064620283บ้านสันติพิทยาคาร76.70 (ดีมาก)80.60 (ดีมาก)-78.65 (ดีมาก)-11 20.09 16.74 22.00 20.87
1064620284บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)63.64 (ดีมาก)60.05 (ดีมาก)-61.84 (ดีมาก)-78 3.28 -0.07 5.19 4.06
1064620285บ้านดอนจันทร์66.05 (ดีมาก)58.40 (ดีมาก)-62.22 (ดีมาก)-75 3.66 0.31 5.57 4.44
1064620287บ้านซ่าน66.45 (ดีมาก)66.09 (ดีมาก)-66.27 (ดีมาก)-57 7.71 4.36 9.62 8.49
1064620288บ้านปากคลองแดน61.75 (ดีมาก)62.50 (ดีมาก)-62.12 (ดีมาก)-76 3.56 0.21 5.47 4.34
1064620290บ้านราวต้นจันทน์63.43 (ดีมาก)59.81 (ดีมาก)-61.62 (ดีมาก)-79 3.06 -0.29 4.97 3.84
1064620291บ้านสันติสุข82.40 (ดีมาก)78.00 (ดีมาก)-80.20 (ดีมาก)-8 21.64 18.29 23.55 22.42
1064620292บ้านท่ามักกะสัง61.72 (ดีมาก)50.63 (ดีมาก)-56.18 (ดีมาก)-97 -2.38 -5.73 -0.47 -1.60
1064620293บ้านวังไฟไหม้55.50 (ดีมาก)42.50 (ดีมาก)-49.00 (ดีมาก)-130 -9.56 -12.91 -7.65 -8.78
1064620294บ้านเขาดินไพรวัน75.73 (ดีมาก)71.69 (ดีมาก)-73.71 (ดีมาก)-30 15.15 11.80 17.06 15.93
1064620296บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)91.44 (ดีมาก)80.88 (ดีมาก)-86.16 (ดีมาก)-2 27.60 24.25 29.51 28.38
1064620297บ้านนาขุนไกร60.25 (ดีมาก)56.00 (ดีมาก)-58.12 (ดีมาก)-89 -0.44 -3.79 1.47 0.34
1064620298บ้านวังพิกุล69.28 (ดีมาก)56.00 (ดีมาก)-62.64 (ดีมาก)-72 4.08 0.73 5.99 4.86
1064620299บ้านวังสมบูรณ์66.95 (ดีมาก)65.72 (ดีมาก)-66.34 (ดีมาก)-56 7.78 4.43 9.69 8.56
1064620300สามัคคีวิทยา33.50 (ดีมาก)21.00 (ดีมาก)-27.25 (ดีมาก)-149 -31.31 -34.66 -29.40 -30.53
1064620301ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)68.00 (ดีมาก)56.66 (ดีมาก)-62.33 (ดีมาก)-74 3.77 0.42 5.68 4.55
1064620304มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)75.75 (ดีมาก)40.37 (ดีมาก)-58.06 (ดีมาก)-90 -0.50 -3.85 1.41 0.28
1064620305ชุมชนบ้านคลองยาง70.50 (ดีมาก)60.75 (ดีมาก)-65.62 (ดีมาก)-61 7.06 3.71 8.97 7.84
1064620306บ้านวังแร่79.60 (ดีมาก)80.20 (ดีมาก)-79.90 (ดีมาก)-10 21.34 17.99 23.25 22.12
1064620309บ้านไผ่ตะล่อม80.00 (ดีมาก)70.50 (ดีมาก)-75.25 (ดีมาก)-25 16.69 13.34 18.60 17.47
1064620310บ้านป่ากุมเกาะ76.12 (ดีมาก)71.50 (ดีมาก)-73.81 (ดีมาก)-29 15.25 11.90 17.16 16.03
1064620311บ้านใหม่โพธิ์งาม66.95 (ดีมาก)65.30 (ดีมาก)-66.12 (ดีมาก)-59 7.56 4.21 9.47 8.34
1064620314บ้านนาพง69.62 (ดีมาก)47.37 (ดีมาก)-58.50 (ดีมาก)-88 -0.06 -3.41 1.85 0.72
1064620316วัดคุ้งยาง73.00 (ดีมาก)66.00 (ดีมาก)-69.50 (ดีมาก)-45 10.94 7.59 12.85 11.72
1064620317บ้านดงไทยวิทยา55.86 (ดีมาก)62.77 (ดีมาก)-59.31 (ดีมาก)-85 0.75 -2.60 2.66 1.53
1064620319บ้านหนองกลับ48.15 (ดีมาก)55.31 (ดีมาก)-51.73 (ดีมาก)-123 -6.83 -10.18 -4.92 -6.05
1064620320วัดป่าถ่อน39.00 (ดีมาก)27.00 (ดีมาก)-33.00 (ดีมาก)-148 -25.56 -28.91 -23.65 -24.78
1064620321บ้านขอนซุง86.40 (ดีมาก)78.36 (ดีมาก)-82.38 (ดีมาก)-5 23.82 20.47 25.73 24.60
1064620322บ้านคลองแห้ง76.50 (ดีมาก)66.00 (ดีมาก)-71.25 (ดีมาก)-40 12.69 9.34 14.60 13.47
1064620325บ้านเขาทอง71.87 (ดีมาก)67.25 (ดีมาก)-69.56 (ดีมาก)-44 11.00 7.65 12.91 11.78
1064620326บ้านวัดโบสถ์59.16 (ดีมาก)60.50 (ดีมาก)-59.83 (ดีมาก)-84 1.27 -2.08 3.18 2.05
1064620327วัดคลองกระจง46.90 (ดีมาก)34.54 (ดีมาก)-40.72 (ดีมาก)-141 -17.84 -21.19 -15.93 -17.06
1064620330อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)75.88 (ดีมาก)71.11 (ดีมาก)-73.50 (ดีมาก)-33 14.94 11.59 16.85 15.72
1064620331วัดไผ่ล้อม82.40 (ดีมาก)77.60 (ดีมาก)-80.00 (ดีมาก)-9 21.44 18.09 23.35 22.22
1064620334วัดกรงทอง72.28 (ดีมาก)78.85 (ดีมาก)-75.57 (ดีมาก)-23 17.01 13.66 18.92 17.79
1064620336บ้านท่าทอง56.37 (ดีมาก)68.75 (ดีมาก)-62.56 (ดีมาก)-73 4.00 0.65 5.91 4.78
1064620338วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)72.16 (ดีมาก)76.33 (ดีมาก)-74.25 (ดีมาก)-26 15.69 12.34 17.60 16.47
1064620340บ้านหนองป่าตอ57.50 (ดีมาก)62.33 (ดีมาก)-59.91 (ดีมาก)-83 1.35 -2.00 3.26 2.13
1064620341วัดปากน้ำ72.59 (ดีมาก)33.37 (ดีมาก)-52.98 (ดีมาก)-114 -5.58 -8.93 -3.67 -4.80
1064620342บ้านไม้งาม79.33 (ดีมาก)69.16 (ดีมาก)-74.25 (ดีมาก)-27 15.69 12.34 17.60 16.47
1064620343บ้านป่าเลา63.40 (ดีมาก)70.54 (ดีมาก)-66.97 (ดีมาก)-55 8.41 5.06 10.32 9.19
1064620344อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)56.50 (ดีมาก)47.44 (ดีมาก)-51.97 (ดีมาก)-121 -6.59 -9.94 -4.68 -5.81
1064620345วัดบ้านเหมือง70.33 (ดีมาก)60.16 (ดีมาก)-65.25 (ดีมาก)-62 6.69 3.34 8.60 7.47
1064620346โรตารี่สวรรคโลก 154.92 (ดีมาก)59.14 (ดีมาก)-57.03 (ดีมาก)-93 -1.53 -4.88 0.38 -0.75
1064620347ศึกษาเกษตรศิลป์71.92 (ดีมาก)64.69 (ดีมาก)-68.30 (ดีมาก)-50 9.74 6.39 11.65 10.52
1064620348บ้านหนองบัว48.61 (ดีมาก)25.53 (ดีมาก)-37.07 (ดีมาก)-145 -21.49 -24.84 -19.58 -20.71
1064620349วัดศิริบูรณาราม75.87 (ดีมาก)50.50 (ดีมาก)-63.18 (ดีมาก)-70 4.62 1.27 6.53 5.40
1064620351บ้านหนองแหน61.53 (ดีมาก)48.06 (ดีมาก)-54.80 (ดีมาก)-102 -3.76 -7.11 -1.85 -2.98
1064620352บ้านน้ำขุม84.00 (ดีมาก)84.33 (ดีมาก)-84.16 (ดีมาก)-4 25.60 22.25 27.51 26.38
1064620354วัดบ้านคลอง74.75 (ดีมาก)64.00 (ดีมาก)-69.37 (ดีมาก)-47 10.81 7.46 12.72 11.59
1064620355บ้านดงจันทน์77.50 (ดีมาก)67.00 (ดีมาก)-72.25 (ดีมาก)-37 13.69 10.34 15.60 14.47
1064620356บ้านบึงงาม80.91 (ดีมาก)76.00 (ดีมาก)-78.45 (ดีมาก)-12 19.89 16.54 21.80 20.67
1064620357บ้านบึงสวย79.43 (ดีมาก)75.12 (ดีมาก)-77.28 (ดีมาก)-18 18.72 15.37 20.63 19.50