ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020199
PERCODE 6 หลัก620141
กระทรวง 10 หลัก1064620141
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์845969594
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620141
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแสงสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)SangSawang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64230

พิกัด


Latitude
17.34428906
Longitude
99.69877807
ระยะทาง

19.7 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง อรีรัตน์ พระริต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน