ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020193
PERCODE 6 หลัก620155
กระทรวง 10 หลัก1064620155
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690042
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝั่งหมิ่น
ชื่อ (อังกฤษ)Banfungmin
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.32686
Longitude
99.60836
ระยะทาง

26 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง ศริญญา บางคลองนำชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
น.ส. นฤพร ดาวเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. น้ำเพชร เพ็ชรภู่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน