ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020179
PERCODE 6 หลัก620135
กระทรวง 10 หลัก1064620135
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55953458
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620135
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผักบุ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongphakbung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.3675716
Longitude
99.539103
ระยะทาง

37 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. เพชรดา สอนทิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาง สังวาลย์ สิทธิศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
น.ส. ขนิษฐา คงนาน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน