ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020178
PERCODE 6 หลัก620134
กระทรวง 10 หลัก1064620134
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690025
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620134
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ทุเลาใน
ชื่อ (อังกฤษ)banmeatulaonai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.38050221
Longitude
99.49873899
ระยะทาง

42 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย ไชยันต์ บุตรน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

นางสาว สาวิตรี วงค์อ้ายตาล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

นาย ณัฎฐชัย หลวงนุช

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

นาย ฐาปนพงศ์ น่วมเจริญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน