ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020177
PERCODE 6 หลัก620133
กระทรวง 10 หลัก1064620133
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์938794018
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่บ่อทอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANMAEBOTHONG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.3332669
Longitude
99.48222107
ระยะทาง

40 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ณัฐภัสสร วันโน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน