ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020174
PERCODE 6 หลัก620130
กระทรวง 10 หลัก1064620130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสsomjat2513@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuafai school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.3223824
Longitude
99.5390349
ระยะทาง

35.3 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สุนทรพจน์ ตาคำชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

  • -
user-avatar

น.ส. ศิรินภา ยานะกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

น.ส. ฉันทลักษณ์ พื้นชมภู

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar

นาย สมเจตน์ เกตุขาว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

  • -
user-avatar

น.ส. ณัฐธิดา สุปิรัยธร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน