ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดงจันทน์

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020164
PERCODE 6 หลัก620355
กระทรวง 10 หลัก1064620355
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620355
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงจันทน์
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongjhan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนครเดิฐ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.459755
Longitude
99.9924484
ระยะทาง

29 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว วารุณี บุญมา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

  • -
user-avatar

นางสาว วรรณฤดี ศักดิ์เอี่ยม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

นางสาว ชิดชนก ญาณปัญญา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นาย ภาณุพัฒน์ ขำจันทร์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน