ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020159
PERCODE 6 หลัก620346
กระทรวง 10 หลัก1064620346
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์895643959
อีเมล์แอดเดรสbuakhem@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620346
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โรตารี่สวรรคโลก 1
ชื่อ (อังกฤษ)Rotarysawankalong1
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองมะพลับ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3373145
Longitude
99.9415989
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สุทัศน์ วาลุกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.4

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

  • -
user-avatar

นางสาว สุนิษา แหน่งฮวบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

  • -
user-avatar

นางสาว รัตติยากร พุฒตาล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นางสาว ฉัตรวเรศ ดีล้น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

  • -
user-avatar

นางสาว นนท์ฐิฌา อิ้มหนำ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน