ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020159
PERCODE 6 หลัก620346
กระทรวง 10 หลัก1064620346
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์895643959
อีเมล์แอดเดรสbuakhem@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620346
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โรตารี่สวรรคโลก 1
ชื่อ (อังกฤษ)Rotarysawankalong1
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองมะพลับ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3373145
Longitude
99.9415989
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย สุทัศน์ วาลุกา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.4
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง มนัญญา แย้มโสภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. ฉัตรวเรศ ดีล้น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. สุนิษา แหน่งฮวบ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
น.ส. นนท์ฐิฌา อิ่มหนำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
น.ส. รัตติยากร พุฒตาล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน