ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดป่าถ่อน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020158
PERCODE 6 หลัก620320
กระทรวง 10 หลัก1064620320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55685266
อีเมล์แอดเดรสchompootravel2011@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620320
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าถ่อน
ชื่อ (อังกฤษ)watpathon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.223842
Longitude
99.779195
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว กนกพร แสไพศาล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

  • -
user-avatar

นางสาว จารุวรรณ สุวรรณนาค

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน