ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดป่าถ่อน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020158
PERCODE 6 หลัก620320
กระทรวง 10 หลัก1064620320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55685266
อีเมล์แอดเดรสchompootravel2011@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620320
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าถ่อน
ชื่อ (อังกฤษ)watpathon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.223842
Longitude
99.779195
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. ศุภวดี กลิ่นเกษร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
น.ส. จารุวรรณ สุวรรณนาค
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน