ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020154
PERCODE 6 หลัก620331
กระทรวง 10 หลัก1064620331
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55641512
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620331
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดไผ่ล้อม
ชื่อ (อังกฤษ)Watpilom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลย่านยาว
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2913415
Longitude
99.8343454
ระยะทาง

3.3 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง จุฑารัตน์ ประกิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นาง สุภามาศ เอี่ยมละมัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

  • -
user-avatar

นาย ศรราม คนตรง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

  • -
user-avatar

นางสาว อุไรวรรณ ค่ำวัง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นาย ณัฐชนน ภูขมัง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2603

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน