ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020151
PERCODE 6 หลัก620333
กระทรวง 10 หลัก1064620333
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55953091
อีเมล์แอดเดรสsaiyoy@outlook.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620333
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดไทรย้อย
ชื่อ (อังกฤษ)chaiyoy
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลย่านยาว
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.25357236
Longitude
99.8429668
ระยะทาง

7.1 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ทวารัตน์ ลักษณาภิรมย์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน