ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020148
PERCODE 6 หลัก620338
กระทรวง 10 หลัก1064620338
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620338
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)Watnongwong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเมืองบางยม
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.19807139
Longitude
99.86630201
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง กนกพร คำรุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
น.ส. จีรวรรณ โตนชัยภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. รุจิรา พูลเพิ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน