ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง

รหัส
SMIS 8 หลัก64020144
PERCODE 6 หลัก620323
กระทรวง 10 หลัก1064620323
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์803595954
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620323
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดปากคลองช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Watpakklongchang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเมืองบางขลัง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.21395
Longitude
99.71858833
ระยะทาง

24 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน