ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020137
PERCODE 6 หลัก620301
กระทรวง 10 หลัก1064620301
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55615402
อีเมล์แอดเดรสthairat30@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620301
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
ชื่อ (อังกฤษ)thairathvittaya 30
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่ากุมเกาะ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.364355
Longitude
99.818967
ระยะทาง

10 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง บุษบา โตบุญมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
น.ส. สุกัญญา ปั้นจาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. สาธิยา กระแบกหอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน