ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020124
PERCODE 6 หลัก620340
กระทรวง 10 หลัก1064620340
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55647379
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620340
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองป่าตอ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongpator
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าทอง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2154238
Longitude
99.8457342
ระยะทาง

15 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย พลกฤษณ์ คำเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

น.ส. อมรรัตน์ ลำเจียก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

น.ส. ฟานิดา นาคกล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

น.ส. ทิพวรรณ ฉุยฉาย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. ส่องแสง นำพา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. ปาณิสรา สวนนิตย์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน