ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020122
PERCODE 6 หลัก620336
กระทรวง 10 หลัก1064620336
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55647011
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620336
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าทอง
ชื่อ (อังกฤษ)bantatong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าทอง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2116357
Longitude
99.8624166
ระยะทาง

13 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. พรรณนิภา ประชัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
น.ส. นิลาวัลย์ นิลมาศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน