ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020122
PERCODE 6 หลัก620336
กระทรวง 10 หลัก1064620336
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55647011
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620336
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าทอง
ชื่อ (อังกฤษ)bantatong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าทอง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2116357
Longitude
99.8624166
ระยะทาง

13 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว พรรณนิภา ประชัน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

  • -
user-avatar

นางสาว สุธารัตน์ โพธิ์ใจ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2604

  • -
user-avatar

นางสาว นิลาวัลย์ นิลมาศ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2602

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน