ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดบ้านกรุ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020113
PERCODE 6 หลัก620255
กระทรวง 10 หลัก1064620255
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55681419
อีเมล์แอดเดรสbankru123@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านกรุ
ชื่อ (อังกฤษ)watbankru
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสามเรือน
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1871835
Longitude
99.879113
ระยะทาง

19 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง ศุภาวีร์ คะนิกา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
น.ส. ศิลาวรรณ เลื่อนลอย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง ชุติกาญจน์ ทองหล่อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. กมลวรรณ วรรณา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน