ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองแหน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020109
PERCODE 6 หลัก620281
กระทรวง 10 หลัก1064620281
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620281
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแหน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnae School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัดเกาะ
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.18552153
Longitude
99.85242932
ระยะทาง

16 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง รัชฎาพร สีแก้วเขียว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

  • -
user-avatar

น.ส. ศิริรัตน์ มีเหลือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

น.ส. วนิดา สอนเฒ่า

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน