ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020108
PERCODE 6 หลัก620283
กระทรวง 10 หลัก1064620283
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสิbansantiphitayakan@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620283
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันติพิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)BANSANTIPITAYAKAN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวัดเกาะ
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1803879
Longitude
99.8348354
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย ทรรศนะ เลี้ยงรักษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาง สุปราณี นาคชม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
น.ส. เจนจิรา น่วมเจริญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
น.ส. ณัฎช์ณลิน รัตน์ธนาภัทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน