ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนวัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง

รหัส
SMIS 8 หลัก64020105
PERCODE 6 หลัก620273
กระทรวง 10 หลัก1064620273
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690085
อีเมล์แอดเดรสWangyai_2011@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620273
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดวังใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)wangyaischool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลวังใหญ่
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1289917
Longitude
99.8246282
ระยะทาง

25 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน