ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020097
PERCODE 6 หลัก620290
กระทรวง 10 หลัก1064620290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620290
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านราวต้นจันทน์
ชื่อ (อังกฤษ)raotonchan school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลราวต้นจันทร์
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.17006502
Longitude
99.71470359
ระยะทาง

30 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วุฒวินัย หงษ์บุญมี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. ชลลดา วงค์ชมพู

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (น.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาง อารี จุ้ยต่าย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาง ชลอ ทองชุบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาย ธวัชชัย คล้ายแท้

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

น.ส. พรทิพย์ กลมดี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาง สมศรี อินไชย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาย ธวัชชัย บุญญา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาง สุนันทา มะยมหิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2570

 • -
user-avatar

นาง กาญจนา หงษ์บุญมี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

น.ส. พัชชา จันทร์คำ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน