ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

รหัส
SMIS 8 หลัก64020095
PERCODE 6 หลัก620286
กระทรวง 10 หลัก1064620286
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862023523
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620286
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุ่งสัก
ชื่อ (อังกฤษ)Banboongsak school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านไร่
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1950599
Longitude
99.7351955
ระยะทาง

29 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน