ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020090
PERCODE 6 หลัก620288
กระทรวง 10 หลัก1064620288
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสpkd.school55@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620288
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากคลองแดน
ชื่อ (อังกฤษ)banpakklongdan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านซ่าน
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.200856
Longitude
99.7462731
ระยะทาง

21 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง พลอยฬฬิล อังกาบ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
น.ส. ทิพย์เกษร เสืองาม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน