ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา

รหัส
SMIS 8 หลัก64020064
PERCODE 6 หลัก620205
กระทรวง 10 หลัก1064620205
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956294736
อีเมล์แอดเดรสnongor1school@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
ชื่อ (อังกฤษ)Bannhong-or{rassamakkee}
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.50195617
Longitude
99.75180864
ระยะทาง

27.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว นพวรรณ วิลัยแก้ว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน