ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020016
PERCODE 6 หลัก620199
กระทรวง 10 หลัก1064620199
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5567-7034
อีเมล์แอดเดรสchutipan235@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมอนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN MORNSOONG SCHOOL
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.57432936
Longitude
99.82439621
ระยะทาง

38 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน